Jacques Bergier: Hvězda, která zabila dinosaury (3)

Mimozemské v dějinách…

Na obloze byly pozorovány zdá se ještě další „zázraky“. Ve vědeckých publikacích jsou však o nich zmínky jenom vzácně, neboť se zdají být příliš fantastické, bývají však o nich řeči v kuloárech a pří obědech a večeřích na astronomických kongresech. Tak např. některé vícehvězdné soustavy by se skládaly z hvězd různého stáří, což by nutně znamenalo, že toto seskupení je dílem inteligentních bytostí.

Existence vesmírných bytostí mnohem mocnějších než jsme my, je tedy vážně uvažována a kvantifikována eminentními vědci. Nepokračujme ve spekulacích. Poznamenejme prostě, že lidská forma možná není k zahození. Je možná jednou z velkých stabilních forem rozumu ve vesmíru.

Využíváme jen desetinu našeho mozku. Naše civilizace má daleko k dokonalostí. A nemáme nejmenší představu o tom, jak by mohla vypadat civilizace lidských bytostí, které by užívaly svůj mozek na sto procent. A není nijak absurdní přisuzovat takové civilizaci, pokud ve hvězdách existuje, podobnou nebo stejnou moc, jakou přisuzujeme civilizacím III. typu.

Takové hledisko mí připadá osobně přijatelnější než všechny výmysly vědecko-fantastické literatury. Ať je však tomu jakkoli, mým záměrem není studovat možné formy mimozemců, nýbrž to, co považuji za jejich projevy na Zemi.

A první z těchto jejich projevů by měl podle mne za následek konec dinosaurů. Inteligence uvážily, že vývoj na Zemi skončil ve slepé uličce, během sto padesáti milionů let nebyl s velkými plazy žádný pokrok, přitom toužily zvýšit počet svých „bratrů v rozumu“ (výraz velkého sovětského matematika Kolmogorova) a proto zvrátily směr tohoto vývoje tak, aby vedl k … dnes ještě nevíme k čemu. Bylo by však absurdní se domnívat, že sledovaným cílem je člověk, jaký je dnes.

Inteligence budou možná muset vymazat druh a zahájit jiný vývoj jiným směrem. To nutí myslet na Boha tak, jak ho viděl Viktor Hugo: Zaslouží si hledět na Něj, vesmír plný Jeho mísy? Neskončí On s tím a všeho nechá, začne jinou vizi?

Možná je v tom geniální intuice. V každém případě mi Inteligence připomínají spíše tohoto Boha Viktora Huga, než na Velké Dávné H. P. Lavencrafta, kteří život na Zemi stvořili omylem nebo žertem.

Celkem bez většího rizika omylu se můžeme domnívat, že experiment s hvězdou, která zabila dinosaury nebyl zaměřen výhradně na Zemi a že měl vliv také na jiné planety.

Zdá se, že byly zachyceny inteligentní signály pocházející z vesmírného objektu CTA 102. Byla vypočítána délka vlny těchto signálů v blízkosti CTA 102 a zjistilo se, že to je základní vlnová délka z vesmíru, ta, kterou vysílá záření mezihvězdného vodíku.

Jeden můj kolega z newyorské Akademie věd předložil ve svých pracích z let 1968 a 1969 (profesor Gerald Feinberg) ideu, že signály Inteligencí se nepředávají vlnami TSF nebo světelnými nýbrž částicemi, které sám nazývá tachyony (z řeckého rychlý). Tyto částice se mohou ve vakuu šířit rychleji než světlo a přitom neodporovat Einsteinově teorii.

Je to způsobeno tím, že jejich klidová hmota se měří čistým imaginárním číslem. Nemohu se bohužel zabývat detaily bez exkurse do matematiky, řekněme tedy alespoň, že tento objev je stejně vážný jako objev atomové bomby či transistoru.

Až budou stanoveny metody pozorování a detekce tachyonů, získáme pravděpodobně signály, vyslané jinými rasami, jejichž vývoj byl uveden do pohybu hvězdou, která zabila dinosaury. A možná poznáme i zařízení, kterým nás jistě Inteligence pozorují, tak jako my pozorujeme kultury mikrobů v mikroskopu.

Pokračování

Čtěte více

  • DVD * Jacques Bergier – publikace a články z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. Cena 120 Kč

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2551

error: Kopírování zakázáno!