Jak vyvracet Dänikena

Jakýsi „Antidäniken“ Serag A. Hakim napsal knihu, o „vyvrácených mýtech, které matou svět“ zřejmě ve vlastním vydavatelství Dar Al-hekma (Praha 2003).

Autor, (podle jména Arab (?), se však horlivě zastává křesťanského náboženství a v doporučené literatuře má tak výhradně české zdroje.
Vydavatelství, nazvané podle vysoké školy v Saúdské Arábii pro ženy, nemá zřejmě korektora, neboť množství překlepů je skutečně neúnosné.

Hned po pár řádkách první kapitoly místo vědce „Oparina“ najdeme „Oprina“, Luigi Galvani je Lugi, Charles H. Hapgood je Hepgood, a z přehledu literatury se z Věnceslava Patrovského stal „Fatrovský“. V kapitole „Mimozemšťané na Zemi“ najdeme „mimozemešťany“, a o Tiwanacu se vytrvale píše jako o „Tíwanacku“…

Jsou to tedy názory někoho, kdo si pod cizokrajným jménem plácá své výmysly, a myslí si, že spíláním Dänikenovi nějak obhájí své vlastní přesvědčení, vycházející z knih, vydaných už před mnoha lety, a tedy už dávno překonané. V soupisu literatury jsou uvedeny pouze 2 knihy, vydané po roce 1990 – Danikenova (1994) a V. Patrovského (1991)…

Dost odfláknutá práce v knize, která si klade za cíl vyvracet něčí mýty.

  • Serag A. Hakim: Antidäniken. Vyvrácené mýty, které matou svět. DarAl-hekma. Praha 2003, brož., 135 str.

Obr. v titulku – Ing. Tomáš Dosoudil  předal dne 17.5.2014 Erichu von Dänikenovi u příležitosti jeho přednášky v ČR dar od KPUFO.z.s.