Podivné útvary na snímcích z Marsu (15)

Na Marsu se našla kopule…

Sonda NASA vyfotografovala záhadný objekt, jehož původ vědci nejsou schopni objasnit.
Odborníky, kteří analyzují snímky zaslané z oběžné dráhy Marsu automatickou stanicí Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), zaujalo něco velmi podivného.

Na fotografii nízkého rozlišení, pořízené kamerou CTX, byl zachycen objekt absolutně pravidelného geometrického tvaru. Nachází se v blízkosti sopky Pavonis, která je v blízkosti rovníku Marsu.

Vypadá to velmi zvláštně uprostřed zasněžených prostor planety – jako úplně cizí těleso. A z výšky jako umělá konstrukce – třeba skleněná kopule.

„Kupoli“, vyfotografovali ještě jednou, a to už ve vysokém rozlišení kamerou HiRISE. Ve větším rozlišení sice objekt přestal vypadat jako umělé těleso, ale nepřestalo udivovat.

Vědci zjistili, že „kupole“ je vlastně obrácená – je to obrovský trychtýř s naprosto hladkými hranami, a v dolní části má díru. Původní obraz NASA zde (1).

Sluneční paprsky dopadaly do trychtýře tak, že osvětlovala dno, které vypadalo jako ploché. To umožnilo odborníkům určit velikost útvaru.

„Odhadujeme, že průměr otvoru v dolní části kráteru je asi 35 m,“ řekl Shane Byrne z University v Arizoně, odpovědný za kameru HiRISE. „Ke dnu je asi 20 metrů. Průměr otvoru na horním okraji je asi 200 metrů.“

Takové trychtýře zatím na Marsu nebyly známy. Dříve byly nalezeny na snímcích v roce 2007 pouze díry – zatím je jich známo 7.

Jeden z otvorů, který je také na obrovské náhorní plošině, ale v oblasti Arsia Mons, se vědci pokusili prozkoumat – vzdáleně, samozřejmě – s maximální péčí. Fotografovali jej několikrát v různých úhlech a za různých světelných podmínek. Ale viděli jen pouze stěny otvoru, ale na dno nedohlédli. Průměr však určili – asi 100 metrů.

Odborníci se domnívají, že díry jsou jakési sopečné trubky. Takové se nachází i na Zemi. Ale k jejich zviditelnění zřejmě přispěly pády meteoritů. Někteří vědci nevylučují, že pod povrchem Marsu jsou rozměrné jeskyně – katakomby, ve kterých může existovat voda v kapalném stavu, a dokonce i život.

Podle této hypotézy jsou díry vstupy do marťanských katakomb. Tuto hypotézu podporuje fakt, že ne u všech otvorů je vidět na dno.

Jeskyně a katakomby by tak mohli využít budoucí kolonisté jako ideální místo pro základny na Marsu.

Odkazy 

(1) http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_023531_1840