„Akademie věd“ Unarius

Vítejte, Vesmírní bratři!
„Akademie věd Unarius“ je v ufologii známá jako jedna z mála přeživších institucí, vzešlých z kontaktérů slavných 50. let. Byla založena v roce 1954 Ernestem L. Normanem (1904-1971) a jeho manželkou Ruth E. Normanovou (1900-1993), někdy známou jako „Ruthie z kosmické lodi“).

Obr. 1 Sídlo „Akademie věd Unarius“ v El Cajon, Kalifornie, USA.

Unarius je zkratka „Universal Articulate Interdimensional Understanding of Science“, „univerzální formulace interdimenzionálního porozumění vědy“, prosazuje tedy novou „interdimenzionální vědu o životě“, založenou na principech „čtyřdimenzionální“ fyziky.

Základ věrouky Unarius je víra v nesmrtelnost duše a v minulé životy. Ernest a Ruth byli vlastně v minulém životě Ježíš a Máří Magdaléna. Dále, že naše Sluneční soustava byla kdysi obydlena starověkými meziplanetárními civilizacemi. Nešlo o mimozemšťany, ale o „lidské bytosti“, kteří žili na Zemi a na jiných planetách mimo naši Sluneční soustavu.

Byli samozřejmě vyspělejší než lidé, duchovně a vědecky. Létající talíře na Zemi začaly létat proto, že vyspělé bytosti znepokojily atomové pokusy.

Zakladatel „akademie“ Ernest L. Norman prohlašoval, že je napojen na „interdimenzionální“ kanál pro přijímání kosmických zpráv. Psal knihy zpráv a celé „odborné“ práce od údajných vyspělých inteligentních bytostí z Marsu a Venuše, které žijí ve vyšších frekvencích. Od roku 1954 bylo publikováno více než 100 svazků.

Po jeho smrti se jeho manželka soustředila na šoubyznys při šíření poselství meziplanetárního míru a lásky.

Po smrti Ruth Normanové v roce 1993, členové organizace a zejména její nástupce Charles Spiegel prorokovali přistání mimozemšťanů v roce 2001, a připravovali k tomu přistávací plochu, ale přistání se neuskutečnilo.

V letech 2003-2004 centra Unarius fungovala v Kanadě , na Novém Zélandu, Nigérii, ve Velké Británii a na různých místech Spojených států. (1)

Obr. 2 Ruth Norman, v plné meziplanetární parádě

Pokud si ovšem myslíte, že Unarius je už něco jako irelevantní relikvie, jste na omylu.

Nedávno se v Los Angeles konal filmový festival Unarius (2), který prý bude putovat i po dalších městech…

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Unarius_Academy_of_Science
(2) http://www.cinefamily.org/films/welcome-space-brothers-the-films-of-the-unarius-academy-of-science/