Jak to bylo s „talířem“ v Estonsku? (3)

Vedoucí speciální laboratoře v Tomsku, která se zabývá výzkumem neobyčejných událostí, doktor geologicko-mineralogických věd, profesor tomské polytechnické univerzity Vladimír Salnikov, vypráví spolupracovníku novin Izvěstija Konstantinu Antonovu, jak to bylo s nálezem podivného kovu v Estonsku.

  • Jedna z vašich cest vedla do Tallinu, na místo „přistání UFO“, které se událo prý před 60 milióny lety.

Tehdy, na konci 80. a začátku 90. let minulého století, se o tom často psalo: že lidstvu se konečně dostalo důkazu o mimozemské návštěvě. V TV se ukazovaly kousky kosmického korábu, jež není možné v pozemských podmínkách vyrobit.

Obr. 1 První článek o záhadném objektu

  • O co tehdy šlo?

Ano, tato historie zmátla tehdy vojáky, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. Rodina Virgo Mitta z Estonska (1), (2) objevila pod zemí jakýsi předmět, když kopali studnu. Byl tak tvrdý, že odolával všem pokusům ho odsekat. Teprve výkonnou sbíječkou se podařilo odlomit malý kousek. Studna byla dokončena a místo zatopila voda. Hospodář však kousek předmětu poskytl svým přátelům a tak se postupně dostal k odborníkům. Ti vyhlásili, že takovou slitinu není možné v pozemských podmínkách vyrobit. A tím to začalo.

Obr. 2 Vladimír Salnikov

Místo, kde byl kov nalezen, bylo označeno za kosmodrom mimozemské civilizace. Hospodář pak poskytl vědcům ještě další kousek z tohoto předmětu. Obsahoval mj. nikl, titan rozličných konfigurací, ale podobal se pyritu. Šest nebo sedm institutů provádělo rozbory tohoto materiálu. A na konci se materiál dostal ke mně.

Tehdy se tento blyštící kousek kovu ukazoval i v TV. Na místě nálezu se prováděly vykopávky, kousky kovu se tavily, dělaly se z něj náramky a ozdůbky. A pak se začaly objevovat zprávy, že ten, kdo je nosil, začal trpět nemocemi, ztrácel zrak …

  • Co se vám podařilo na místě objevit?

– Je třeba říci, že bylo velmi těžké se tam dostat. Byl konec 80. let. Nacionalisté z místa nálezu vytvořili kultovní oblast, která plnila funkci retranslátoru kosmické energie pro osamostatnění Estonska. Zkrátka – blázinec. Podařilo se nám však domluvit se známými ufology.

Obr. 3 Dům pana Virgo Mitt

Když jsme přijeli, za pomoci seismologů jsme objevili původní jámu. Před námi totiž mnozí vše překopali, ale nic nenašli. Vysvětlovali to tak, že „talíř se přesunul pod dům“. Badatelé tedy zkoumali i pod základy domu, ale UFO nenašli. Hospodářka vyprávěla, že po vybudování studny se začaly v domě projevovat jevy, příznačné pro poltergeist – jakoby zde chodily a klepaly neviditelné bytosti.

“Prosvítili“ jsme dům i základy pod ním speciální aparaturou, ale nic jsme nenašli. Ale náhle jsme našli další úlomky „talíře“ a ukázalo se, že jde o obyčejný pyrit. Vznikl v písečných základech. Železo a ostatní kovy zapadly do nižších vrstev písečných dun a bez přístupu vzduchu dostaly velmi tvrdou krystalickou strukturu – pyrit. Jak se však dostal doprostřed dun? A pak se ukázalo, že zde kdysi tavili kovy a část z periférie pece obsahovala spojení železa s křemíkem (silicidy).

Záhada byla vyřešena…

Odkazy

(1) Lagovskij, V.: Leží to tam, nevím co. Týdeník aktualit, č. 4, roč. 1992
(2) -r-: Tajemství estonské vesničky už zaměstnalo tajné služby tří států. ZaZ, číslo 3/69, ročník XIV/2005

  • Jak to bylo s „talířem“ v Estonsku? (1)
  • Jak to bylo s „talířem“ v Estonsku? (2)

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!