Anomální jevy z kronik (1)

Výběr z mnoha set zpráv, kronikářských záznamů a archivních zápisů o nebeských úkazech

Julius Obsequens, který žil ve 4. století n. l., napsal knihu s názvem Prodigorium liber. Tato kniha popisuje několik zpráv o jevech podobných UFO. Zde je několik z nich:

216 př. n.l. – „Na obloze nad Itálií byly spatřeny věci podobné lodím…“ (…) „U Arpi byl na obloze spatřen kulatý štít.“ (…) „U Capuy byla obloha celá v plamenech a bylo vidět postavy podobné lodím…“

99 př.n.l. – „…na různých místech spadla… věc podobná hořící pochodni a náhle se snesla z nebe. K západu slunce se na obloze objevil kulatý předmět podobný zeměkouli nebo kulatému kruhovému štítu, který se vydal na cestu od západu k východu.“

90 př.n.l. – „… ohnivá koule zlaté barvy padala k zemi a svíjela se. Pak se zdálo, že se zvětšuje, zvedá se od země a stoupá na oblohu, kde svým leskem zastiňuje sluneční kotouč. Otáčelo se směrem k východnímu kvadrantu oblohy.“

393 n.l. 

– profesor Conrad Wolffhart se zmínil o objektu podobném kouli, který zářil na obloze jedné noci roku 393 n. l. Popisuje světelnou kouli, která se brzy spojila s dalšími světelnými koulemi, vytvořila trojúhelníkový obrazec a manévrovala spolu.

1034

Hartmann Schedel ve své knize Liber Chronicatum popsal podivný objekt doutníkového tvaru obklopený plameny, který v roce 1034 n. l. proletěl po obloze v úžině.

1180

Dne 27. října 1180 byla z hory v provincii Kii pozorována letící „hliněná nádoba“, která se pohybovala severovýchodním směrem, pak náhle změnila směr a zmizela za obzorem.

12. století

Vilém z Newburghu popisuje stříbřitý, plochý, lesklý objekt podobný disku, který se objevil poblíž Abby a vyděsil ty, kteří ho viděli.

1271

Dne 12. září 1271 byl v Japonsku ušetřen život kněze, když se na obloze objevil lesklý, jasný objekt, který vyvolal paniku katů.

1290

„Když se opat Henryk připravoval na bohoslužby, jeden z bratří, Jan, oznámil, že venku se děje něco podivného. Všichni ihned vyšli ven a spatřili velký stříbrný předmět tvaru disku. Volné přelétával nad nimi a budil jejich velký strach. Tehdy opat Henryk zvolal, že Wilfred je cizoložník a hřeší předstíráním zbožnosti…“ (Kronika opatství Ampleforth v Anglii, nalezená roku 1953.)

1322

4. listopadu 1322 n. l. byl v anglickém Uxbridge nad oblohou spatřen „ohnivý sloup“. Byl „velký jako malá loď“ a zepředu vydával jasně červené plameny a světelné paprsky.

1361

V roce 1361 byl v západním Japonsku spatřen „létající buben“ o průměru 20 stop.

1387

V listopadu a prosinci 1387 byl na obloze spatřen „oheň, podobný hořícímu a otáčejícímu se kolu…“.
byl viděn v Leicesteru a Northamptonshiru v Anglii. byl viděn v Leicesteru, Northamptonshiru, Anglii. Objekty „vyzařovaly oheň shora a jiné v podobě dlouhých ohnivých paprsků“.

1461

Dne 1. listopadu 1461 byla na obloze nad Arrasem ve Francii spatřena velká „ohnivá železná tyč“.

1468

Dne 8. března 1468 letěl o půlnoci od hory Kasuga směrem na západ tmavý objekt.

1646

Mnoho obyvatel města Cambridge pozorovalo ohnivou kouli, která dopadla za městem, rotovala a posléze znovu vzlétla a velkou rychlostí zmizela.

1661

Nad Worcesterem přelétla několikrát tělesa diskovitého tvaru.

1733

Pan Cracker spatřil 8. prosince 1733 na obloze velký, jasný stříbřitý objekt. Objekt se pohyboval velkou rychlostí a byl dobře viditelný za denního světla. Ve stejnou dobu byli svědky téhož dva další pánové.

1742

Dne 16. prosince 1742 spatřil člen Královské společnosti v Londýně při cestě domů na obloze podivný objekt. Popsal, že se velký jasný objekt pohyboval pomalu a ze zadní části mu vycházel plamen. Na jednom konci měl rám „jako železné tyče“.

1777

– pozoroval astronom Charles Messier několik létajících talířů na bezoblačné obloze prostým okem i dalekohledem.

1783

Ital Cavello spatřil nad mořem oválné lesknoucí se těleso, které se pohybovalo houpavým, kývavým letem, změnilo směr, rozzářilo se tak, až osvětlilo okolí a zmizelo. Za dvě minuty zaslechl vzdálený výbuch.

1799

Dne 19. září 1799 byla v Anglii ve 20:30 hodin spatřena „krásná koule planoucí bílým světlem…“. Nevydávala žádný zvuk a létaly z ní červené jiskry. Dne 12. listopadu byl v anglickém Herefordu na obloze spatřen „velký červený ohnivý sloup“, který směřoval na jih.
Předcházely mu „mimořádně živé elektrické záblesky“. Další objekty byly pozorovány mezi 5. a 6. hodinou ranní a zanechávaly za sebou světelné stopy.

Dne 19. listopadu prošla na obloze nad Huncoates a Lincolnshire ohnivá koule.

1802

Magdeburský astronom Fritsch pozoroval dalekohledem létající kotouč, který zcela zaclonil na okamžik Slunce.

1819

Astronom Gruithuisen pozoroval dvě tělesa diskového tvaru, pohybující se v blízkosti slunce. (Nutno podotknout, že Gruithuisen slynul ve své době velmi odvážnými, až fantastickými názory.)

1820

Dne 7. září 1820 byly během zatmění Měsíce „pozorovány podivné objekty pohybující se v přímých liniích… Jejich pohyby vykazovaly vojenskou přesnost“.

1833

Posádka lodi, plující k Doveru, pozorovala kovově plující disk, pohybující se zcela bez hluku.

1844

– pozoroval astronom Galisher lesklé létající talíře, po jejichž obvodu tryskalo světlo.

1845

– pozorovala posádka lodi Victoria, plující v lamanšském průlivu pět létajících kotoučů, jejichž zdánlivý průměr převyšoval dvojnásobně průměr Měsíce.

1846

– pozorovalo mnoho obyvatel amerického města Lowellu létající kotouč, z něhož vypadlo rosolovité, silně páchnoucí těleso o průměru asi 1 metru a vážící 20 kg.

1857

– to byli znovu hvězdáři, kteří shodně z různých míst světa popsali svá pozorování lesklých létajících talířů, pohybujících se houpavým letem a s ohnivými okraji.

1865

Anglický konzul v Kolumbii podal své vládě oficiální zprávu z města Cartaginie, kde prý spatřil přelet zářících červených disků.

1866

Hvězdář Trouvelet pozoroval UFO, pohybující se kyvadlovým pohybem, který mu připomněl pohyb poškozeného stroje. Kotouč se pohyboval nad Marseille a posléze těžce odlétl. Vzápětí přelétl podobný disk nad Bruselem.

1870

Dne 22. března 1870 spatřil kapitán FW Banner z britské lodi Lady of the Lake kruhový „mrak“ s „půlkruhem rozděleným na čtyři části a středovým hřídelem vycházejícím ze středu kruhu a táhnoucím se daleko ven a zakřiveným dozadu…“. Pohyboval se proti větru a byl viditelný, dokud se nesetmělo.

1874

Pozoroval český astronom profesor Šafařík jasný plochý objekt, který jako by opustil povrch Měsíce a zmizel v prostoru.

1877

– byla ve Wallesu řadu nocí pozorována skupina osmi disků, přeletujících podél pobřeží. Vždy se stočily nad moře, kde zmizely.

1878

Dne 24. ledna 1878 plul po obloze velkou rychlostí tmavý objekt ve tvaru disku. 24. ledna 1878, tmavé, diskovité těleso plulo po obloze velkou rychlostí. Spatřil jej texaský farmář John Martin. To bylo vidět od zemědělce, texaského jmenovce Johna Martina.

1878

– spatřila posádka anglické lodi Vulture dva rotu jící kotouče, které nedaleko lodi klesly na hladinu a zmizely ve vlnách. Zpráva je zachována v archívu admirality.

1879

Obří svítící kola byla několikrát spatřena v Perském zálivu posádkou lodi Vulture 15. května 1879, britské Patny a SS Kilwa 10. dubna 1901. Obří světelné kolo bylo několikrát spatřeno v Perském zálivu posádkou Vulture 15. května 1879, Britové Patna a SS Kilwa 10. dubna 1901. Podobné objekty viděl v Čínském moři britský parník v roce 1906 a dánský kapitán v roce 1909. Podobné objekty byly viděny v Číně moře britský parník v roce 1906 a dánský kapitán v roce 1909. Tyto objekty byly popsány jako rotující kola, která se mohla pohybovat pod vodou. Tyto objekty byly popsány jako točící se kola, která by mohly jít pod vodu.

1880

– pozoroval spolupracovník francouzské akademie věd Trécull nad Paříží zlatý doutník, od něhož se oddělil malý létající disk, který pak letěl před větším tělesem.

1884

– se snesl UFO nad anglickou loď Innerwish, těsně vedle lodi dopadl na hladinu a ponořil se za mohutného rachotu. Vlna málem loď převrátila.

1891

– byla u čínského pobřeží pozorována disková tělesa, podobná kolům od vozu/která jakoby se koulela po vlnách. Spatřila je francouzská loď Carolline a příštího dne znovu celá posádka anglické lodi Leander. Námořníci této lodi měli možnost podivný zjev pozorovat plných sedm hodin.

1896 – 1897

– vypukla ve Spojených státech „horečka tajemných vzducholodí“. Celá řada obyvatel popsala létající objekty, některé opatřené silnými světlomety, ozařující krajinu. Je třeba připomenout, že je to doba Verneových románů a prvních úspěšných pokusů s řiditelnými balóny. O tyto jevy se velmi zajímal i Edison, avšak jednoznačně se nevyjádřil. V prvních desetiletích pozorovala celá řada lidí i létající talíře. 1904 v Cherbourgu, 1907 v Severní Carolině, 1909 v Bostonu atd. atd.
V dubnu 1897 vidělo 10 000 obyvatel Kansas City ve státě Missouri velkou černou loď, která se vznášela nad hlavou, blikala zelenomodrými a bílými světly a pak se rychle pohybovala přímo vzhůru do vesmíru.
Bylo hlášeno mnoho dalších pozorování UFO, popisujících kovová plavidla doutníkového tvaru buď s křídly, vrtulemi, ploutvemi, nebo s pátracími světly.