Stonehenge má většího bratra

Slavný britský megalitický komplex Stonehenge poskytl archeologům další záhadu: v lokalitě Durrington Walls objevili pozůstatky kruhového valu a řadu megalitů z doby neolitu.

Díky použití georadaru byly nalezeny v hloubce asi 90 centimetrů megality až čtyři a půl metru vysoké.

Durrington Walls je archeologická památka. Osada existovala během stavby Stonehenge. Už v devatenáctém století vědci upozornili na to, že na jedné straně valu je zřetelná rovná linie. Ale o co šlo?

Ukázalo se, že jde o součást komplexu, sestávajícího z 90 obrovských kamenů, skrytých pod zemí. Stavba má tvar podkovy, a možná v dávných dobách naznačovala cestu, která vedla poutníky do Stonehenge nebo na jiné rituální místo.

Objev byl učiněn v rámci projektu digitální kartografie Stonehenge Hidden Landscapes. (1) Již před tím vědci zjistili, že Stonehenge není izolovanou památkou, ale je jen část z obrovského komplexu rituálních staveb. Celkem k dnešnímu dni archeologové našli v okolí Stonehenge 17 památek. Jsou to struktury připomínající kamenné uličky, schodiště a sarkofágy.

Stále není možné přesně určit stáří Stonehenge. Předpokládá se, že počátek jeho stavby spadá na konec IV. – začátek III. tisíciletí před naším letopočtem. To znamená, že může být více než 5000 let starý.

Obr. 1

Základní prvky komplexu – hliněný val a 30 kamenných sloupů, které tvoří kruh o 40 metrech v průměru – může poskytnout několik předpokladů o tom, co tato stavba znamenala. Mezi verzemi převládají náboženské účely, astronomická observatoř a kamenný kalendář.

V roce 2015 profesor Timothy Darvill (2) z Bournemouth univerzity navrhl, že lidé sem chodili nejen k uctívání božstev, ale že Stonehenge bylo poutním místem pro nemocné a zmrzačené, kteří sem přišli za uzdravením.

U megalitů byly nalezeny pohřby lidí s kostními defekty. Kromě toho bylo zjištěno, že některé z kamenů pro stavbu Stonehenge dopraveny z Preseli ve Walesu, o kterých jdou dodnes pověsti o jejich léčivých vlastnostech.

Navíc z mnoha kamenů jsou odštípnuty malé kousky. V 18. století, podle kronik, si lidé odlamovali kousky megalitů, aby si z nich dělali talismany, které by je chránily před nemocemi a neduhy.

Asi před 45 roky byl u Durringtonu objeven další komplex, velmi podobný Stonehenge, ale dřevěný a nikoli kamenný. Na rozdíl od Stonehenge nebyl zaměřen na západ Slunce v době zimního slunovratu, ale na východ Slunce.

V roce 2007 tým archeologů pod vedením Colina Richardse z Manchester University (3) a Joshua Pollarda (4) z Bristolské univerzity narazil při vykopávkách na Salisburské pláni na zbytky několika kamenných staveb. Na břehu řeky Avon tři kilometry východně od Stonehenge byl objeven megalit z pískovce, podobný těm, který používali pro své obřady starověcí Keltové. (5)

Obr. 2 Durrington Walls

Dalším nálezem se ukázal balvan, stojící v jámě ve vzpřímené poloze. Byl tak zřejmě ustaven lidskou rukou před více než dvěma tisíci lety. Vedle kamene ležely pozůstatky dvou lidí, částečně zpopelněné… Je zajímavé, že v okolí byly nalezeny fragmenty vzácných druhů křišťálu, které se vyskytují pouze v Alpách. Možná i ten sem byl dopraven k rituálním účelům.

Britští odborníci, zapojení do projektu Stonehenge Hidden Landscapes, použili radary, laserové skenery a zařízení pro měření magnetického pole, navržené v Ludwig Boltzmann Institute (Vídeň, Rakousko) (6). Díky tomu vytvořili digitální archeologické mapy celého areálu, jehož rozloha je 12 kilometrů čtverečních.

Při sestavování virtuální mapy vědci vzali v úvahu všechny změny, k nimž došlo v krajině za posledních pět tisíc let, tj. od chvíle, kdy se objevily první megality.

„Je to jedno z největších megalitických nalezišť v Evropě, které bylo ukryto čtyři tisíce let,“ – řekl o novém objevu vedoucí projektu Vince Gaffney z univerzity v Birminghamu. (7)

Vědec uvedl, že minerální složení hornin, které tvoří podzemní části komplexu, nebylo dosud stanoveno. Ale lze předpokládat, že je o sarsenis (tzn. pískovec, které tvoří i Stonehenge).

Pokud jde o účel megalitů, „je možné, že je postavili pro určité rituály, nebo že ohraničili obří arénu,“ říká Gaffney. „Památky té doby byly navrženy s cílem vytvořit náležitý efekt – zapůsobit a ohromit,“ – řekl.

Odkazy

(1)    Remains of major new prehistoric stone monument at Durrington Walls discovered. LBI ArchPro. Internet: http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge/  

(2)    Professor Timothy Darvill. Bournemouht University. Internet: http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/tdarvill  

(3)    Colin Richards. University of Manchester. Internet: http://www.manchester.ac.uk/research/colins.c.richards/  

(4)    Joshua Pollard. University of Southampton. Internet: http://www.southampton.ac.uk/archaeology/about/staff/cjp1r10.page  

(5)    Stonehenge Riverside Project. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge_Riverside_Project  

(6)    Ludwig Boltzmann Institut. Internet: http://bim.lbg.ac.at/en  

(7)    Vincent Gaffney. University of Bradford. Internet: http://www.bradford.ac.uk/life-sciences/arch-sci/our-staff/vincent-gaffney.php 

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 834

error: Kopírování zakázáno!