Chrám vody a smrt mayské civilizace

Vědci objevili v Belize starobylé ruiny chrámu, a mnoho mayských rituálních nádob. Stavba, obklopena krasovými jezery ukrývá záhadu tajemného kultu vody a klíč k zániku mayské civilizace. Chrám se nachází v Cara Blanca, ukrytý v deštném pralese. Zde Mayové uctívali Chaac – pána blesků, deště a vody. 

Jeskyně byly u Mayú vstupy do světa podzemních duchů

Tajemný svět Mayú … Každý nový nález může pomoci lépe pochopit svět starověké civilizace. V bývalém britském Hondurasu, nyní Belize, státu na břehu Karibského moře, v kraji jezer, konečně našla skupina vědců pod vedením antropologa Lisa Lucero z University v Illinois „posvátné místo lidu“ Mayú, kam přinášeli dary svým bohům.

Oblast Cara Blanca, ztracená v džungli tropických lesů asi 70 km západně od hlavního města Belize, je region krasových jezer. Cara Blanca znamená ve španělštině „Bledolící“, zřejmě podle místních bílých vápencových útesů.

Zhroucené stěny vápencových jeskyní zaplnily podzemí a vytvořil tzv. Cenotes – dutiny, zatopené vodou, různých velikostí a hloubek. (1)

Předpokládá se, že Mayové sem chodili nejen pro vodu, ale i pro vykonávání obětí. „Jeskyně a cenotes byly pro Maye vstupy do podsvětí, do světa podzemních duchů,“ – říká na stránkách National Geographic archeoložka Holley Moyes z University v Californii. (2)

Kdysi zde existoval chrám, který nyní dostal jméno „Chrám vody.“ Vědci se domnívají, že příchodem do chrámu poutníci uctívali Chaac – pána blesků, deště a vody. A čím déle sucho trvalo, tím více darů lidé přinášeli bohům. To se neobešlo i bez lidských obětí, o čemž svědčí lidské ostatky.

Ne všichni vědci se shodují s touto hypotézou. Předložena je i jiná verze, podle které zde Mayové pohřbívali příslušníky místní elity. Po dlouhou dobu se vědci domnívali, že zde byly usmrceny pouze ženy. Nyní experti tvrdí, že ne všechny pozůstatky obětí patřily ženám.

Poté, co se zde našla dobře zachovaná kostry staré ženy bez stopy násilné smrti, teze o lidských obětech dostala trhliny a naopak se posílila verze o pokojných pohřbech.

V hloubce asi 60 m potápěči našli velké množství rituálních předmětů a střepy keramických nádob různých tvarů a velikostí, stejně jako kamenné nástroje. Stěny jsou pokryty obrázky vln, spirál a zvířat, např. jaguára, který byl spojen s vodou a jeskyněmi. Zkoumání trosek chrámového komplexu ukázalo, že jeho podlaha je pokrytá vrstvou z mnoha kousků keramiky. Stěny byly z vápencového tufu, vytěženého nedaleko odtud.

Datování artefaktů ukazuje, že malá část pochází z ranných období, ale většina z období před koncem mayské civilizace, kdy bylo podle National Geographic, potřeba uspokojit mayského boha deště Chaac, který žil v hlubinách nádrží.

Kult bohů vody Maya

Důkazy o uctívání bohů během sucha byly dříve nalezeny v jiné cenote u starobylého města Caracol, což ve španělštině znamená „ulita“. V dávných dobách se město nazývalo Oshuitsa – a zde pod 43 metrů vysoké pyramidě se cenote nacházela.

Vědci se domnívají, že dlouhodobé sucho vedlo ke zvýšenému uctívání boha vody, čímž se zvýšil počet poutníků do Chrámu vody. V současné době se vědci snaží zjistit vznik jezera, stejně jako i v jakém období mayské historie byl Chrám vody postaven.

V IX. – X. století n.l. obyvatelé náhle opustili mnoho velkých měst, a v době, kdy přišli Evropané mayská kultura byla už v úpadku. Jako jeden z hlavních důvodů pro masový exodus obyvatelstva se běžně označuje sucho, které zasáhlo Střední Ameriku. Výzkum jeskynních krápníků vedl k závěru, že úroveň hladiny vody se časově shodoval s nárůstem vlhkosti a pokles – s obdobím sucha.

Dříve byly předkládány různé teorie pro úpadek mayské civilizace. Třeba že Mayové měli nezodpovědný přístup k přírodnímu prostředí, nebo že to způsobily nepřirozené klimatické změny v regionu. Tyto hypotézy byly předloženy před téměř sto lety a stále vyvolávají mnoho sporů.

Odkazy

(1) Cenote. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenote 

(2) Holley Moyes. University of California. Internet: http://www.ucmerced.edu/content/holley-moyes 

  •  Čtěte více: Tomáš Stěhule, Jižní Amerika, archeologie, civilizace a současnost. Internet: http://tom-stehule.com/  

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 105

error: Kopírování zakázáno!