Tajemná země MU

Jednou z legendárních ztracených zemí, s nimiž se v odkazech našich předků setkáváme, je také tajemná země Mu.

Podle některých pramenů měla být ještě starší kulturou nežli zaniklá civilizace atlantská.

Zaujímala údajně obrovkou plochu v místech nynějšího Indického oceánu a Pacifiku a táhla se od indického pobřeží až k dnešní Austrálii a ke Kalifornii.

Představa země Mu se poprvé objevuje v pracích antikvariáře Augusta Le Plongeona (1825–1908), cestovatele a spisovatele 19. století, který vedl vlastní výzkum mayských rozvalin na Yucatánu. Le Plongeon oznámil, že přeložil prastaré mayské spisy, které pravděpodobně ukazují, že Mayové Yucatánu byli starší než pozdější civilizace Atlantidy a Egypta. Dodatečně vyprávěl příběh ještě staršího kontinentu Mu, který zanikl podobně jako Atlantida s tím, že přeživší obyvatelé založili máyskou civilizaci. Pozdější badatelé starých mayských spisů však označili Le Plogeonův překlad za výplod fantazie.

Víru v existenci této neznámé pevniny, která se propadla do moře, podpořil objev anglického plukovníka Churchwarda. Když tento Angličan pobýval roku 1868 v Indii, stal se časem členem jednoho z tamějších náboženských kultů a spřátelil se s jeho veleknězi. Dozvěděl se při prozkoumávání jednoho z reliéfů v chrámu, že v této stavbě je také tajná knihovna. V ní měly být mimo jiné uloženy destičky obsahující zprávy o zaniklé pevnině, která byla prý kdysi vlastí mnichů sekty Nacals, jež zmíněný chrám také spravovala. Text destiček, které byly k sobě pevně svázány, neměl být nikdy čtený. Ale plukovníkovi se nakonec přece jen podařilo přesvědčit velekněze, aby dvě z destiček vyňal a přečetl. Obsahovaly povídání o vzniku světa a také o zániku země Mu v době 12000 let před n.l.

Když později geolog W. Niven nalezl v Mexiku jiné záhadné tabulky, Churchward po jejich zhlédnutí prohlásil, že jsou stejné s oněmi indickými. Také mexický Kodex Cortesianus a rukopis Troarig jsou údajně totožné s těmito tabulkami, i když obsahovaly jen část textu. Ze zprávy o zemi Mu vyplývá, že její národ nazývaný Uigur kolonizoval celý tehdejší svět. Její asijské centrum leželo v poušti Gobi, kde také v hloubce padesáti stop byly nalezeny rozvaliny Khara-Khota – hrobky, jejíž stáří se odhaduje na 18 000 let.

O konci země Mu hovoří i starý buddhistický rukopis nalezený v jednom lhaském chrámu v Tibetu.

Ani tím však výčet archeologických nálezů hovořících o zaniklé zemi Mu nekončí. Podle R. Charrouxe, který toto přesvědčení vyslovil před 40 lety, by se další zmínky mohly najít ve Vatikánu, Escoriálu, Paříži či v Aix.

Existencí této pevniny by totiž mohly být vysvětleny i záhady Velikonočního ostrova a dalších nálezů v oblastech její předpokládané rozlohy.

Problém je, že teorie zemských desek a geologie podmořského dna vylučuje existenci rozsáhlé pevniny v Tichém oceánu.