Starověké egyptské vrtulníky?

Od února 1992 koluje po internetu fotografie egyptského basreliéfu se záhadnými obrazy.

Ty dnešnímu člověku připomínají současné moderní vrtulníky a další technické vymoženosti 20 a 21.století.

Nadšence přitom neuvádí do rozpaků, že mezi „vrtulníkem“ a „letadly“ sedí docela v klidu docela obrovský pták…

Jak je to možné?

To, co se jeví jako „vrtulník“ je ve skutečnosti příklad dvou skupin hieroglyfů vytesaných jedny přes druhé.

Obr. 2 Legenda : Černě – identifikováno / Modře – obtížně identifikováno / Červeně – neidentifikováno / Dole – zleva – Královská kartuše, Ra(Sluneční bůh), používán od IX. Dynastiem znak určení pro krále Horního a Dolního Egypta

Co je zde napsáno?

První symbol je královská kartuše, používaná od IX. dynastie (1) pro všechny krále, a znamená Ra (bůh Slunce). Jde o celou řadu symbolů ze standardně pochvalných přívlastků, případně popisu vznešenosti krále, Ramesse II. (2)

Původně však šlo o nápis, věnovaný předchozímu faraónu Sethi I. (3)

Další výklady toho, co je zde vytesáno, jsou nejasné. Je zde vliv zvětrání a navíc i poškozený kus, způsobený odpadlou stěnou.

Tento pokažený nápis pak byl překryt další deskou. Ta však během turistické sezóny spadla přímo před návštěvníky. Obraz je tak poškozen.

Odkazy

(1)   9. dynastie. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/9._dynastie
(2)  Ramesse II. Wikipedia. Internet:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramesse_II. 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!