Záhadné kruhy v Namibii

Jde o klasické houbové kruhy?  Americký biolog vyřešil záhadu magických kruhů v pouštích a savanách jižní Afriky, o kterých místní obyvatelé věří, že jsou to stopy bohů. 

Tajemné kruhy, ve kterých žádná tráva neroste, jsou výsledkem dosud neznámého druhu půdních hub…

Historie afrických tajemných kruhů, které se náhle objevují na kamenité půdě v poušti Namibie a okolních savanách, netrvá nijak dlouhou dobu.

Poprvé tento jev objevili zaměstnanci rezervace NamibRand v roce 2005. Upozornili na podivné kruhové plochy, ve kterých neroste tráva. Největší z nich měl asi 12 metrů v průměru, zatímco ostatní měly od dvou do osmi metrů.

Jakmile se zpráva o tajemných kruzích rozletěla po světě, badatelé připomněli kruhy a obrazce z polehlých rostlin na britských polích. Zde však jde o něco úplně jiného.

Mezitím vědci prozkoumali namibijské kruhy – a ty nevykazují žádné abnormality – magnetické ani radioaktivní, ani žádné jiné. A byly vysloveny první hypotézy.

První z nich vysvětluje vznik kruhů, v nichž nic neroste, působením termitů. Jenže tito malí, ale hbití podzemní obyvatelé jedí kořeny trávy, a dokonce vytváří i toxické plyny, které ničí sazenice.

Nicméně, výkopy, provedené v roce 2007 skupinou amerických a namibijských zoologů, tuto domněnku vyvrátily. Vědci nebyli schopni najít ani stopové množství termitů.

Navíc, ani když do těchto kruhů přidali živiny, tráva na nich tak jako tak nerostla.

Podle další verze britských botaniků za všechno může pryšec Euphorbia virosa, který roste v poušti Namibie a jeho okolí.

Jedná se o keř s dvoumetrovými stonky s nepěkným zvykem vypouštět jedovaté šťávy do půdy za účelem odstranění konkurence. Nicméně, jeho toxiny mají poměrně malý akční rádius – ne více než metr od spodní části rostliny. Jenže podivné kruhy jsou v místech, kde euforbie nejsou (a průzkum půdy ukázal, že ani nebyl).

Třetí verze říká, že k vzniku podivných kruhů přispěly síly vesmíru. Je pravda, že na Zemi dopadne čas od času meteorit. Jenže ani to nemůže stát za tolika podivnými kruhy.

Nicméně, geologové nenašli v kruzích nic, žádnou látku, která by mohla pocházet z vesmíru.

Pracovníci rezervace, kteří sledují tyto kruhy už několik let, nezaznamenali nic, co by mohlo k vzniku kruhů jakkoli přispět.

Ale místní podnikatelé se chopili příležitosti. Od roku 2005 chytří majitelé této země „prodávají“ tajemné kruhy eko-turistům za 50 dolarů. Na prodej jsou samozřejmě jen zeměpisné souřadnice těchto míst, které jinak nelze najít za pomocí aplikace Google Earth. Nicméně, americký biolog Walter Tschinkel z Florida State University v Tallahassee (USA), který nejprve předložil „termití“ verzi původu kruhů (1), vyslovil věrohodnou verzi původu kruhů.

Vědec totiž objevili jednu zajímavou věc – totiž fakt, že tyto kruhy nejen záhadně vznikají, ale také záhadně mizí! To znamená, že se chovají jako živé bytosti.

Po analýze fotografií, pořízených během čtyř let, vědec došel k závěru, že celý cyklus malých kruhů je 24 let, zatímco velké „žijí“ do 75 let. Průměrná délka života takového kruhu je 41 let.

Navíc Tschinkel zjistil, že kruhy mohou zmizet v kteroukoli dobu, ale vždy se objeví po období dešťů.

A to vedlo okamžitě vědce a jeho kolegy k myšlence, že kruhy jsou výsledkem zatím neznámého druhu půdní houby.

Již dlouho je známo, že houby mohou tvořit kruhové struktury – připomeňme slavné čarodějné kruhů, které vytvářejí morely, hlíva ústřičná, aj. houby, atd. Za určitých podmínek houbové podhoubí vyrůstá ze středu a kruhovitě se šíří. Časem centrální část odumírá kvůli nedostatku živin a okraje nadále rosou.

Je známo, že každý rok se takový kruh rozroste o 10-15 cm a tyto struktury trvají po dlouhou dobu – 30 – 50 let.

Kromě toho mohou půdní houby produkovat antibiotika, které brzdí růst rostlin – a po takovém „chemickém útoku“ může být půda po mnoho let nevhodná pro růst jiných rostlin.

Odkazy

(1) Dr. Walter R. Tschinkel.  The Florida State University, Department of Biological Science. Internet: http://www.bio.fsu.edu/faculty-tschinkel.php

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 492

error: Kopírování zakázáno!