Jak je to se „zemskými světly“

Mezi badateli se již delší dobu uvažuje a diskutuje o tzv. „zemských světlech“, údajně způsobených piezo-elektrickými efekty hornin, při tření v místech zlomů, v době působení seismických sil.

Tato světla by mohla vysvětlit mnoho zpráv o pozorování UFO.

V roce 1975 kanadský vědec Michael Persinger (1) vyvolal značnou pozornost svou „Tectonic Strain Theory (TST)“, podle které geofyzikální proměnné mohou korelovat s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů (UFO), nebo mariánskými zjeveními.

Persinger tvrdil, že tření v zemské kůře v blízkosti seizmických poruch produkuje intenzivní elektromagnetické (EM) pole, vytváří světelné jevy, jež pozorovatelé interpretují jako svítící UFO nebo Pannu Marii.

Tvrdil, že EM pole generují halucinace ve spánkovém laloku, a na základě obrazů z většinové a populární kultury, účastník jevu jev interpretuje jako mimozemské plavidla, mimozemské nebo religiózní bytosti, komunikuje s nimi, apod.

Persinger však „korelaci“ mezi zemětřesením a pozorováním anomálních jevů stanovil tak volně, že i malé zemětřesení, vzdálené stovky kilometrů daleko, a prošlé i o měsíce dříve, mohlo být považováno jako příčinný faktor.

V Seismological Research Letters byla publikována práce Roberta Theriault, France St-Laurenta, Freidemanna Freunda a Johna S. Derr (2).

Geofyzik John S. Derr vyvolal velkou pozornost veřejnosti v dubnu 2013, když řekl v Americké seismologické společnosti (Seismological Society of America), že některá pozorování UFO mohou být způsobena blížícím se zemětřesením. Tektonické deformace, říká Derr, mohou vyvolat světelné jevy, známé jako „zemětřesná světla“ (earthquake lights – EQL), což se může projevit jako podivná záře na obloze, nebo dokonce jako tajemně vypadající koule elektřiny, které se vznášejí ve vzduchu v blízkosti zlomových linií.

Badatelé, kteří v USA prošli seznamy pozorování UFO, a odfiltrovali pozorování, které byly vysvětlitelné jinak, tvrdí, že našli souvislost spojující pozorování UFO s ohnisky budoucích zemětřesení.

Tektonická teorie takovou souvislost zatím nijak neuvádí.

Profesor psychologie Michael Persinger z Laurentian University v Ontariu, spolupracoval právě s J. S. Derrem a tvrdil, že tektonické deformace dobře korelují nejen s vlnami pozorování UFO, ale i jinými „záhadnými“ událostmi.

Vysvětluje, že intenzivní sloupce elektromagnetické energie, mohou způsobit pohyb objektů takovým způsobem, který může naznačovat aktivitu „poltergeistu“, a zároveň zvýšení elektromagnetické intenzity může vyvolat třeba „mrzačení dobytka,“ nebo jevy SHC („spontánní lidské vznícení.“)

Více než dvacet let uplynulo od doby vzniku této teorie, ale přesto se ji dosud nepodařilo plně dokázat vědeckými metodami.

Jeden z podkladů na podporu této hypotézy je z časopisu Journal of Scientific Exploration. (3) Nejde samozřejmě o vědecký časopis, ale o populární zdroj, podporující realitu proutkaření, ESP nebo psychokinese. Většina významných a aktivních členů této společnosti jsou přesvědčeni o realitě těchto jevů.

Většina publikací, udávající souvislost objevení „světel“ s následným zemětřesením, odkazuje na fotografii, pocházející z Tagish Lake v Yukonu, z roku 1972 nebo 1973. Bohužel není jistý ani rok vzniku fotografie. Přesto se udává souvislost vzniku záhadného světla se zemětřesením, jak píše zde (4) Theriault:

Na počátku 70. let, kolem 10 hod. na Canada Day (1. července) kdy byl volný víkend, při plavbě na jezeru Tagish Lake v jižním Yukonu, uviděl pár manželů 7 žlutých svítících koulí na nedalekém úbočí hory Lime.

Na počátku 70. let byly pouze 2 roky, kdy Den Kanady připadal na víkend – a to v v letech 1972 a 1973. V obou letech došlo také k silnému zemětřesení právě v červenci.

Zdá se, že jde o dobrou souvislost.

Z těchto dvou zemětřesení by mohlo být spojeno s pozorovanými svítícími koulemi zemětřesení Cross Sound (ML 6.7), ke kterému došlo 1.7.1973 v 6:33 LT, tedy jen pár hodin před pozorováním EQL (pokud předpokládáme, že šlo skutečně o tento den). Toto zemětřesení pokračovalo ráno dvěma otřesy, první o ML 5,2 v 08:12 LT, a ML 4,1 v 09:03 LT (AEIC, 2012). Epicentrum tohoto podmořského zemětřesení bylo asi 160 mil od místa, kde byla fotografie pořízena o 3,5 hodiny později.

Po úpravě kontrastu a jasu na této fotografii se ukazuje, že spodní světla jsou před stromy. Také se objevily další malé koule na pravé straně. Není jasné, co tyto koule jsou, natož, zda jde o EQL.

Další fotografie, prezentovaná jako údajná „zemětřesná světla“ jsou očividně falešná.

Tzv. „zemětřesná světla“ pozorovaná v San Diegu, několik týdnů po zemětřesení…

Porovnejte s touto fotkou, správně označenou na Weather Underground jako duhový mrak!

Předpokládaná „zemětřesná světla“ ze Santiago de Chile, před velkým zemětřesením v roce 2010

Porovnejte tuto fotografii z Chile, řádně označenou jako „duhový mrak“

V každém případě jde o duhové mraky – červená na horní straně, modré na dolní. Na Google Images, po zadání hesla „iridescent clouds“ („duhové mraky“) najdete spoustu obrázků, jako jsou tyto.

V roce 2007 vynikající bloger Forgetomori z Brazílie psal o zemětřesných světlech v Peru. (5) V následujícím článku vyslovil hypotézu, že se jednalo pravděpodobně o záblesky z elektrických transformátorů, které zkratovaly při zemětřesení. (6)

Takže jednou jsou „zemětřesná světla“ malé koule, jindy jsou to záblesky a jindy vypadají přesně jako duhové mraky? Je zřejmé, že zemská světla mohou vypadat jakkoli, když se dychtivě pro ně hledají důkazy.

Další foto je z publikovaného videa na YouTube, které ukazuje údajně zemětřesná světla v Číně (opět barvy – červené nahoře, modrá dole):

Je zřejmé, že jde opět „duhové mraky“

Některé z nekritických nedávných článků o údajných „zemských světel“ jsou zde (7) (8)

Je tedy otázka, co považovat za „zemská či zemětřesná světla.“ Jejich existence není vyloučena, ani jevy, které mají tektonické pohyby vyvolávat. Ovšem to, co se za ně obvykle předkládá, lze snadno popřít.

Přesvědčivý důkaz jejich existence zatím chybí.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Persinger
(2) Robert Thériault, France St-Laurent, Freidemann Freund, John S. Derr: Prevalence of Earthquake Lights Associated with Rift Environments. Internet: http://intl-srl.geoscienceworld.org/content/85/1/159.extract
(3) Rocks That Crackle and Sparkle and Glow: Strange Pre-Earthquake Phenomena. Journal of Scienti. c Exploration, Vol. 17, No. 1, pp. 37–71, 2003, http://www.scientificexploration.org/journal/jse_17_1_freund.pdf
(4) ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/Geologie/Robert_Theriault/SRL-D-13-0059-esupp.pdf
(5) http://forgetomori.com/2007/science/earthlights-on-perus-earthquake/
(6) http://forgetomori.com/2007/ufos/earthquake-lights-or-electrical-transformers/
(7) http://www.livescience.com/42311-earthquake-lights-happen-at-rifts.html
(8) http://www.phantomsandmonsters.com/2014/01/earthquakes-lights-considered-real.html