Staré civilizace v údolí Indu zahubilo sucho

Prvním metropolím naší planety se nedostávalo vody

Nový výzkum na archeologů z Cambridge University a Hinduistické univerzity ve Varanasi, pod vedením dr. Cameron Petrie (1) naznačuje, že nejstarší civilizace na světě, která existovala v Indii a Pákistánu v době bronzové, zmizela kvůli … globálnímu oteplování. Megaměsta v údolí řeky Indus na severozápadě Indie, která existovala ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, byla opuštěna v důsledku změny klimatu, která způsobila sucho. Tento neradostný proces proběhl v 21. – 20. století před n.l.

Obr. 1 Civilizace v údolí Indu (mapa) Obr. 2 Rekonstrukce města Harappa

Archeologové se domnívají, že série závažných suchých období v oblasti údolí Indu, která trvala asi 200 let, vedla k rychlému poklesu městské civilizace v této oblasti, která zde vyrostla před více než čtyřmi tisíci lety.

Výsledky výzkumů britských a indických vědců se shoduje chronologicky s jinými studiemi, v nichž byly analyzovány vzorky odebrané ze dna Arabského moře a Ománského zálivu, stejně jako z krápníků z jeskyň na severovýchodě Indie a jihu Arabského poloostrova.

Nyní se historici domnívají, že velká sucha na přelomu 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem, jsou alespoň zčásti na vině zmizení nejen civilizací v údolí Indu, ale i akkadské říše v Mezopotámii, Staré říše v Egyptě a ranních řeckých civilizací doby bronzové.

Obr. 3 Mohendžodáro

Britští a indičtí vědci analyzovali vzorky odebrané ze dna vyschlého jezera poblíž Dillí. Hlavní město Indie je jen 60 kilometrů od východní hranice starověké civilizace Indu. Analýza izotopů vápníku ve skořápkách plžů žijících v jezeře, umožňuje v nich stanovit množství vody. Došli k závěru, že období 2100 – 1900 př. n.l. na severozápadě Indie bylo velmi suché. Zároveň tak velká města, kde počet obyvatel dosáhl 100 tisíc lidí, začala rychle chátrat. Civilizace, která přežila pět století, zmizela, píše se v časopisu Geology (2), který publikoval výsledky výzkumů.

Odkazy

(1)  Dr. Cameron A. Petrie. University of Cambridge. Internet:  http://www.arch.cam.ac.uk/directory/cap59
(2)   Yama Dixit, David A. Hodell, Cameron A. Petrie: Abrupt weakening of the summer monsoon in northwest India ~4100 yr ago. 4/2014. Internet: http://geology.gsapubs.org/content/early/2014/02/24/G35236.1.full.pdf+html?sid=7895e025-7708-4fad-a063-8a29c9c51f5c

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!