Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (5)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

2.2 Historie kruhů v obilí po příchodu prvních cropmakerů  

2.2 Historie kruhů v obilí po příchodu prvních cropmakerů

Počínaje rokem 1976 začal být přirozený jev kruhů v obilí napodobován lidmi. Dvojice prvních cropmakerů zpočátku vytlačovala jednoduché znaky v podobě kola. Jejich cílem bylo hlavně vytvoření věrné imitace znaků, které se objevily v předchozích letech a které byly spojovány s přistáním lodí UFO. Teprve po určité době se okrouhlé polehlé tvary měnily v komplikované piktogramy, které začaly být interpretovány jako forma poselství cizí civilizace.

2.2.1 Doug Bower i Dave Chorley dávají úkazu nový směr

Bodem zvratu v jevu kruhy v obilí byl počátek činnosti prvních crpmakerů – Douga Bowera (tvůrce myšlenky a hlavního inspirátora) a Dave’a Chorleye (věrného pomocníka). (obr. 1)

V létě roku 1976 se dvojice přátel, které spojovaly umělecké zájmy a páteční schůzky v pubu, rozhodla poskytnout okolním obyvatelům ufologickou atrakci. Za pomoci kovové tyče Doug a Dave vyznačili svůj první obrazec v obilí o průměru 10 metrů (takové rozměry měly kruhy, o kterých četli v ufologických knihách). Následujícího rána netrpělivě čekali, jaké reakce jejich první dílo vyvolá. Uplynul den a nikdo se tématem divných znaků v obilí nezabýval. Také následující kruhy nebyly objeveny. Důvod byl prozaický – na plochém terénu nebylo jednoduché si kruhů povšimnout. Možná, že vzbudily pozornost teprve v době žní. Dlouhá doba od jejich vytvoření způsobila, že kruhy ztratily na kvalitě (zohýbané obilí se částečně narovnalo) a zemědělci je považovali za přírodní škody způsobené bouřkou. Dave, který se úmyslu věnoval méně zapáleně než jeho přítel, byl už blízko toho, vzdát se každotýdenních výprav. Doug Bower ho ale přemluvil na ještě jednu zkoušku, tentokrát vybíraje lokalitu v lehce prohloubeném terénu, takže byl znak lépe vidět. Rozhodnutí se ukázalo být správným a poselství dvou vtipálků došlo pozornosti. Doug a Dave každý pátek (kdy se setkávali v pubu) vytlačovali další kruhy a fenomén tajemných stop v obilí přitahoval stále větší pozornost médií a veřejného zájmu.

První cropmakeři se od začátku snažili nenechávat po sobě žádné stopy, proto se na plochu pole dostávali po technologických trasách. Jejich prvním nářadím byla kovová tyč. Pohybovali se po kolenou, tyč ve dvojici přitlačovali a tak obilí ohýbali.ní stébel ve stoje.

2.2.2 Teorie dr. Meadena mobilizují cropmakery

Počáteční popularitu získaly dvě teorie o původu kruhů v obilí. Prvá z nich zcela odpovídala záměru Douga Bowera. Ufologové odvolávajíce se na podobné případy z 60. a 70. let interpretovali divné symboly v obilí jako stopy po přistání UFO. Média dávali přednost jiné, více vědecké teorii Dr. Terrence Meadena (obr.2), který předpokládal, že kruhy v obilí jsou výsledkem unikátního atmosferického jevu v podobě elektricky nabitého vzdušného víru. Meadenovy vědecké vývody velmi dráždily Douga a Davea a aby dokázali jejich nesprávnost, rozhodli se do hlavního kruhu doplnit menší. Když Meaden opravil svoji teorii podle nových okolností, dvojice vtipálků použila ještě další změny – ohýbali obili nejen ve tvaru kruhů. ale i cestiček. Tímto způsoben, díky Dr. Meadenovi (jež si toho samozřejmě nebyl vědom), se jednotlivé kruhy změnily ve stále složitější piktogramy.

2.2.3 Tajemství prvních cropmakerů zveřejněno

V roce 1992 se rozhodli Doug i Dave odhalit veřejně své tajemství. Doug Bower ve výpovědi obsažené v knize „The Field Guide” podává dva důvody tohoto rozhodnutí: Především zdravotní stav jeho partnera se velmi zhoršil a šlapání obilí bylo spojeno se značným fyzickým vypětím. Druhý důvod byl spojen s objevením se následovníků, které přilákala popularita jevu způsobená médii. Nejprve  kopírovali kruhy Douga i Dave’a, ale potom přešli o krok dál a v roce 1990 vytvořili složitý piktogram, který překonal vše do té doby vytvořené. Tento piktogram byl dokonce použit na obalu sbírky hitů známé rockové skupiny Led Zeppelin. Doug i Dave zjistili, že nikdy nebudou sto vyrovnat se konkurenci a že to je nejlepší chvíle k ukončení činnosti a odhalení tajemství.

Historie prvních cropmakerů je popsaná na stránkách „Today”, v článku pod názvem „The men who conned the World” („Lidé, kteří oklamali svět”). Článek samozřejmě vyvolal bouři mezi badateli kruhů v obilí. Část osob pokládalo celé tajemství za vysvětlené a ztratila zájem o tento fenomén. Jiní považovali senzaci Douga a Dave’a jako součást politiky dezinformace tajných služeb s cílem odvedení pozornosti od skutečné podstaty jevu. První cropmakeři předložili ovšem důkazy jednak  o umění ohýbat obilí, a o tom, že svou činnost prováděli už řadu let (díky fotografické dokumentaci).

2.2.4 Stále složitější vzory

Ukončení činnosti prvních cropmakerů však nemělo žádný negativní vliv na výskyt tohoto jevu. Spíše naopak – zvětšil se nejen počet obrazců v obilí, ale také jejich velikost a geometrická složitost. Když byli Doug i Dave požádáni o předvedení svého umění, vytvářeli znaky, které jak s ohledem na geometrickou složitost, tak kvalitu polehlého obilí, se zdály být něčí zcela jiným než nově vznikající, perfektně vytvořené piktogramy. Toto srovnání dalo podnět  považovat nově vzniklé kruhy v obilí za výsledek působení neznámé síly s tvořivými  možnostmi značně překračujícími schopnosti člověka. Tomu napomohly i zprávy o anomáliích provázejích piktogramy,  které nejčastěji zmiňují krátké a intenzívní záblesky světla nad polem, přelety světelných koulí a poruchy elektronických přístrojů. I když badatelé měli na paměti slavný článek z „Today” a brali v úvahu činnost cropmakerů, připisovali jim autorství pouze těch nejméně podařených obrazců (s nedbale položenými klasy nebo evidentními chybami při realizaci).

2.2.5 Kontroverzní prohlášení „80/20”

Nakolik bylo uveřejnění tiskové zprávy o činnosti Douga i Davea na stránkách „Today” pro řady zastánců teorie, považující kruhy za výtvor cizí civilizace, těžkou ranou z vlastních řad, o to více v roce 2000 bylo jejich přesvědčení vystaveno pochybnostem díky nejznámějšímu badateli tohoto jevu Colinu Andrewsovi. Jako výsledek vyšetřování, které vedl zaměstnávaje např. detektiva, zveřejnil závěr, že přinejmenším 80% anglických piktogramů je tvořeno cropmakery. Ba co víc – Andrews dokazoval, že „pravé” obrazce mají většinou nejjednodušší geometrii. Tento závěr byl v naprostém protikladu s doposud panujícím názorem. Většina badatelů se držela zásady, že čím složitější piktogram, tím menší pravděpodobnost, že ho vytvořil člověk. Hranice možností tvořících cropmakerů byla odhadována značně pod schopnostmi potřebnými na vytvoření nejsložitějších tvarů. Také poměr 80/20 ve prospěch piktogramů vytvořených člověkem byla protikladem dosavadního odhadu opřeného mj. o výsledky zkoumání Dr. Levengooda z BLT Research (odhadoval, že kolem 5% piktogramů je dílem člověka). S ohledem na tyto okolnosti se nelze divit, že Adrewsovo prohlášení se setkalo s nedůvěrou a dokonce pobouřením.

Následující léta ovšem ukázaly, že Andrews měl úplnou pravdu – role cropmakerů ve fenoménu kruhů v obilí byla skutečně silně podceněna. V novém tisíciletí nabyla na popularitě nová forma reklamy. Známé firmy jako Nike nebo sdělovací prostředky připravily reklamy zmiňující tajemný fenomén kruhů v obilí. Na polích vznikaly převážně mistrovské symboly vytvářené skupinou „circlemakers” (známé díky internetové stránce (1)) nebo Matta Williamse. Stalo se zřejmé, že složité znaky se dají získat různými kombinacemi kruhů a čar a cropmakeři nejsou je šikovní ale i umělci rozvíjející nový druh umění.

Shrneme-li historii kruhů od chvíle počátku působení prvních pravidelně tvořících cropmakerů, je třeba si povšimnout následujících aspektů:

  • Tvary v obilí nabývaly stále složitější geometrie, stupeň složitosti piktogramů byl nejvyšší tam, kde působili nejzkušenější cropmakeři.
  • Počet vzorů o oblií silně vzrostl (větší útlum byl zaznamenán až v roce 2006).
  • Většina badatelů (pocházejících z řad ufologů) začala interpretovat kruhy jako formu vzkazu cizí civilizace.
  • Pozornosti badatelů se těšily nejsložitější piktogramy, zatímco jednoduché kulaté tvary byly často opomíjeny.

Odkazy

(1) Circlemakers. Internet: http://www.circlemakers.org

Pokračování

Z polského materiálu: LEBEK, Bogusław: „Kregi zbożowe – fenomén poza logiką”

Z časopisu KPUFO Záhady a zajímavosti

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 393

error: Kopírování zakázáno!