Jak to bylo s jaderným výbuchem v Údolí smrti?

„Před dvaceti lety zde zuřil velký požár,“ vzpomínal Sláva a naléval si z konvice horký čaj. „A v roce 1978 zde probíhaly pokusné podzemní atomové výbuchy,“ pokračoval.
„Vzpomínám si, že při jednom došlo k havárii. Bylo to v oblasti Udačnyj, asi sto kilometrů odtud na sever. Vojáci vyvrtali pět set metrů hlubokou šachtu pro jadernou nálož. Měla být prováděna seismologická měření, ale výbuch vyrazil hliněnou zátku, kterou byla šachta ucpána, a radioaktivní zplodiny se dostaly na povrch. Okolí pak bylo dlouho uzavřeno.“

Tak přece jen se zde prováděly pokusné jaderné výbuchy, zaradoval jsem se. Když jsem se na to v Praze vyptával odborníků z ústavů jaderné techniky, všichni mi tvrdili, že to není možné. Ruské jaderné střelnice prý byly jen dvě, a to v Semipalatinsku v Kazachstánu, a souostroví Novaja Zemlja v Severním ledovém oceánu. Obě jsou daleko od Jakutska. Přitom v ruských článcích o Údolí smrti se dokola opakuje neustále opisována zpráva, že se na tomto úplně pustém místě v 50tých letech pokusy prováděly. A uvádí se i jejich souvislost s tajemnými kotli.

Jeden pokus v roce 1954 prý přivedl všechny do rozpaků. Při zkoušce atomové bomby o síle 10 kilotun došlo k výbuchu o síle 20 až 30 megatun, tedy 2 až 3 tisíckrát silnější! Zaregistrovaly to všechny seismologické stanice světa. Uvedla to německá radiostanice Deutche Welle v roce 1990. Tenkrát to zůstalo záhadou. Sovětská tisková agentura TASS to sice tehdy vysvětlovala tím, že to byla zkouška vodíkové bomby, ale později se ukázalo, že to neodpovídalo skutečnosti. Území pak bylo prohlášené za zakázanou zónu a několik let tam byly prováděny tajné práce.

Předpokládá se proto, že výbuch poškodil jeden záhadný „kotel“ a uvolnil v něm ukrytou energii.

Já jsem si chtěl tento údaj ověřit, avšak po tomto záhadném výbuchu jsem pátral marně. Získal jsem kopii dopisu od Federální agentury pro atomovou energii v Moskvě z 15.5.2007, kde se píše, že v Jakutsku byly provedeny na rozkaz Stalina 3 pokusy.

1) 11.11.1949; v oblasti 62; 13/33´97´´ N, 123;00/04´41´´ E
2) 5.5.1950; v oblasti 64; 25/25´85´´ N, 120;59/14´16´´ E
3) 12.9.1950; v oblasti 64; 32/18´64´´ N, 118; 11/23´82´´ E

Ale toto popírají další organizace. Např. ROSATOM – Statní společnost pro atomovou energii v Moskvě uvádí v dopise z 24.11.2008, že v letech 1949 až 1950 nebyl v Jakutsku proveden žádný pokusný nukleární výbuch. No, a konečně v Katalogu světových nukleárních pokusů z roku 1999 (Catalog of worldwide nuclear Testing) se píše, že v letech 1949 až 1951 byl proveden pouze jediný pokus a sice 29.8.1949 daleko od Jakutska v místě STS(?) na věži vysoké 30 m, o síle 22 kt.

Ty další jaderné pokusy o mnoho let později, mezi rokem 1965 a 1988, jsou dnes odtajněny a našel jsem mezi nimi i ten, o kterém nám Sláva vyprávěl. Šlo o průmyslový výbuch, a proto nebyl uveden ve vojenských soupisech. Měl krycí název Kraton 3 a měl sílu 22 kt. Po havárii bylo okolí uzavřeno až do roku 1982.

Ing. Ivan Mackerle

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2215

error: Kopírování zakázáno!