Záhada starých fresek

Je pravda, že na starobylých srbských freskách jsou znázorněni mimozemšťané?
Od 60. let minulého století provází knihy a články o archeoastronautice stále stejné fotografie ze srbského kláštera Visoki Dečani. Od té doby se do centra pozornosti nadšenců dostaly mnohé další církevní obrazy a portréty.

Na fresce, jejíž vznik se datuje k roku 1350, umístěné v klášteře Visoki Dečani v Kosovu, je zobrazen ukřižovaný Ježíš Kristus. Je obklopen lidmi a vznášejícími se anděly. V horních rozích kompozice jsou však umístěny dva podivné objekty, uvnitř kterých se nachází lidské postavy. Jeden jakoby stíhá druhý, a postava v pronásledovaném objektu se dokonce otáčí za pronásledovatelem.

Zatímco se někteří domnívají, že se jedná o kosmickou loď s posádkou, odborníci tvrdí, že ve skutečnosti jde o personifikaci Slunce a Měsíce.

Skutečnost, že jsou postavy uvnitř těchto objektů zobrazeny způsobem, který není typický pro historické období tvorby fresky, dodává tomu všemu jen další mystický nádech.

Poprvé se předpoklady o existenci mimozemských civilizací na fresce v klášteře Visoki Dečani objevily v roce 1967 ve francouzském vydání časopisu ruské emigrace ve Francii – Sputnik.

Kurátor Galerie fresek Národního muzea Srbska, Bojan Popović, vysvětlil, že na Dečanském ukřižování je významný svátek, který hraje klíčovou roli v křesťanství, vyobrazen pomocí personifikace.

„Ukřižování je téma, které je nastoleno v jakékoliv křesťanské církvi. Jde o nejdůležitější téma, které definuje obraz křesťanství jako takového. Na této fresce je symbolickými prostředky dramaticky zachycen okamžik smrti Krista. V té chvíli, i když bylo poledne, přišla noc — umělec a ikonopisec chtěl tímto způsobem zobrazit současně Slunce i Měsíc.“

Nadšenci od těch dob hledají další podezřelé objekty na mnoha dalších náboženských obrazech.

V klášteře Sukovo nedaleko srbského města Pirot se nachází další dvě nástěnné malby s neobvyklými motivy, jejichž původ dosud nebyl zcela vysvětlen.

Zobrazení Bohorodičky je v tomto klášteře opravdu jedinečné. (obr. 2) Přísná pravidla křesťanské ikonografie totiž umožňují, aby byli s křídly zobrazeni pouze archandělé či Jan Křtitel.

Odborník ze srbského národního muzea se domnívá, že záhada této fresky může být vysvětlena spíše malířskými zvláštnostmi než teologickými důvody.

„Klášter Sukovo je obrovský klášter s bohatou a starodávnou kulturní tradicí. Najdeme zde ikonografické motivy představované pouze v postbyzantské duchovní malbě, jako je komplexní zobrazení Hospodinových modliteb. V tomto kontextu je tedy takové umělecké zobrazení, jako je Bohorodička s křídly, již srozumitelnější.“

Obr. 3 Podivné zobrazení svatého Kryštofa. Sv. Kryštof má místo lidské hlavy hlavu psí. Ani tento obraz nelze brát doslovně, ale symbolicky.

Obrazy svatých, například Koptské pravoslavné církve, ukazují i jinde svatého Kryštofa se psí hlavou. Existují i jiní svatí, kteří jsou tímto způsobem vyobrazeni.

„Je to spojeno se starodávným přesvědčením, které existovalo v myslích Evropanů až do dob cesty Marco Polo. Ve středověkých knihách můžeme najít popisy národů, jejichž zástupci měli pouze jedno oko jako Kyklop, nebo kmeny bezhlavých lidí, údajně žijících někde na Zemi. Mezi takovými popisy jsou popsáni také psohlavci,“ vysvětlil Popović.

Odborník dále připomíná, že v době, kdy byla tato freska vytvořena, převažovala touha po malebnosti nad teologickými pravidly.

„Když autor nakreslil sv. Kryštofovi psí hlavu, chtěl tím sdělit příjemci, že tento svatý patřil ke zvláštnímu druhu lidí,“ dodává odborník na fresky.

Proč nemá Ježíš vlasy?

Freska z Chrámu sv. Petra a Pavla, na níž je na Starých horách zobrazen holohlavý Ježíš, je podle Popoviće dokonalým příkladem toho, jak můžete z věcí, které mají racionální vysvětlení, udělat mystickou senzaci.

Na této fresce je nemluvně Ježíše vyobrazeno s málo nebo s žádnými vlasy a neobvykle vysokým čelem.

„V mnoha dalších malířských dílech věnovaných narození Krista, je zobrazen jako nemluvně nebo dítě s přehnaně vysokým čelem a bez vlasů, což má zdůraznit, že je to neobyčejný člověk. To je typické pro ikonografickou symboliku,“ uzavírá věc odborník.

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!