Krymské pyramidy (2)

Krymské pyramidy – fantastické i ty skutečné. 

Tečka za výmysly

 Kde je tajemství životaschopnosti mýtů o sevastopolských pyramidách? Na Krymu jsou přitom opravdové starověké megalitické stavby…

Posledních 15 let se horlivě spekuluje kolem tzv. krymských pyramid u Sevastopolu. (1) V médiích, hlavně na různých konspiračních webech, stále můžete najít tajuplné poznámky a příběhy o vykopávkách jakéhosi tajemného objektu v oblasti Kamyšovské silnice u Sevastopolu. Nejstupidnější verzí všech těchto nesmyslů je teze, že za návratem Krymu Ruské federaci byla právě existence těchto pyramid…

Je jasné, že rozptýlení mýtů o existenci podzemních pyramid je mnohem složitější, než jejich popularizace…

Obr.1 Namísto pyramid … prázdná jáma na místě tzv. „Sevastopolské pyramidy“

Pověsti o krymských podzemních pyramidách byly dlouhodobě aktivně živeny bulvárními časopisy, a weby, zaměřenými na rozličné oblasti konspiračních tajemství a záhad.

Návštěvníci sevastopolských pyramid jsou rozděleni do dvou táborů: někteří tvrdí, že viděli jakési vchody do starověkých umělých staveb, a druzí hrozí organizátorům těchto exkurzí soudem za podvod, a nazývají je obyčejnými podvodníky.

Paradoxně k odhalení pravdy přispěli právě nadšenci, kteří financovali výkopové práce. Dnes jsou na místě údajných Sevastopolských pyramid jen obrovské prázdné jámy. Překvapivé je, že činnost bagrů neohrozila jejich pověst. Jaké je tajemství přetrvávání tohoto mýtu?

Za prvé, byla to jistá autorita údajného objevitele. O senzačním objevu neinformoval jen tak někdo, ale vysloužilý důstojník námořnictva Vitalij Goch.

Na počátku 90. let 20. století prý vyvinul speciální nástroje a patentoval údajně vlastní metodu pro studium zemského jádra – metodu geohydrodiagnostiky, za kterou se neskrývalo nic jiného, než obecně známé proutkaření.

S jeho pomocí začal nacházet podzemní vodní zdroje. Byl prý natolik úspěšný, že dokonce obdržel objednávku od správy Sevastopolu k nálezu silných přírodních zdrojů pro nový program zásobování města vodou. Jak objednávka dopadla, není známo.

Za druhé, Vitalij Goch dostal potvrzení o svém „vědeckém“ objevu … ovšem od organizace sice s honosným názvem, ale která nemá žádnou souvislost s archeologickými památkami, ba ani s opravdovou vědou – od tzv. Mezinárodní akademie energoinformačních věd. (2)

Ale může tomu rozumět obyčejný člověk? Hlavní věcí přece je, že si to hraje na úřední doklad!

V ​​bouřlivé době poloviny devadesátých let se o nové objevy začal zajímat nejen bulvární tisk, ale také i seriózní zdroje.

Je fakt, že stále nebylo vůbec co ukázat – jen 10 metrů hlubokou prázdnou jámu. Jinak řečeno – díru v zemi…

Díky mediálnímu humbuku se našli sponzoři, kteří financovali vykopávky. Bagr vyryl obrovskou jámu, ale nebylo nalezeno nic. Objevitel se však nehodlal vzdát. A tak se muselo najít východisko, známé i z jiných podobných šarlatánských poutních míst, třeba tzv. „bosenských pyramid“ (3) – není-li po ruce nic hmatatelného, musí zde být něco nehmatatelného, neviditelného. A tak několik esoteriků potvrdilo na místě přítomnost jakýchsi bioenergetických abnormalit, pyramidálních energií. Začaly se šířit pověsti, že energie jsou schopny vyléčit všechny nemoci, a také jsou schopny dát lidem nejrůznější abnormální schopnosti. Do Sevastopolu se začali sjíždět esoterici, mágové, kouzelníci, ufologové, ale i docela obyčejní prosťáčci, schopní uvěřit na cokoli…

Obr.2 Fragment stavby kerčenské mohyly

Bioenergetické anomálie?

Ale jak to, že se pyramida nenašla? Šlo o záměr Vitalije Gocha a jeho týmu, vytvořit mýtus, aby se zde na břehu Sevastopolu záměrně vytvořilo nové lukrativní poutní místo?

S největší pravděpodobností v tom žádný úmysl nebyl. Vitalij Goch zřejmě svou „geohydrodiagnostickou metodou“ (tj. proutkařením) nalezl zlomy v zemské kůře, unikátní svým tvarem kříže, které zde byly ještě v dobách Sovětského svazu objeveny a naneseny do map po geologických výzkumech. Tedy nic nového.

„Je pravděpodobné, že plocha, kterou odkryli, je švem tektonické poruchy,“ – vysvětlil vedoucí vědecký pracovník krymského Institutu nerostných surovin, Sergej Pivovarov. „Měla by tam být. Skála klouže na skále, a tvoří docela rovnou plochu.“

A tak zůstala na místě bývalé senzace obrovská prázdná jáma. Ale lovci senzací odmítli uznat neexistenci pyramid. „Pyramidy tu jsou!“ – křičí. – „Prostě je jenom nevidíte!“

„S našimi sevastopolskými pyramidami to je stejné jako s nahým králem v Andersenově pohádce,“ – usmívá se děkan fakulty historie Krymské federální univerzity, kandidát historických věd Alexandr Gercen. „Mnoho lidí tam jede, zjistí, že tam nic není, ale je tam jakási díra v zemi, kde, jak jiní tvrdí, jsou jakési paramagnetické síly, záporné pole, a tak dále, tak tvrdí, že je cítí také. Obecně platí, že je to všechno fraška a triky podvodníků.“

Opravdové pyramidy v Kerči

Je zajímavé, že pyramidy na Krymu se hledaly už ve 20-tých letech minulého století. Byli tu pracovníci laboratoře neuroenergetiky vědeckotechnického oddělení hospodářské rady na příkaz samotného předsedy Mimořádné komise (Čeky) (4) Felixe Edmundoviče Dzeržinského. (5) Ale k čemu expedice došla, není známo, protože všichni účastníci byli později podrobeni represáliím a všechny jejich zprávy byly zabaveny.

Nicméně dnes můžeme s jistotou říci, že pyramidy na Krymu opravdu existují a jsou velmi hmatatelné. Vždyť co je to pyramida? V klasickém pojetí historiků je to pohřebiště králů a v chápání stoupenců alternativní historie – nějaké záhadné technologické zařízení. Jedno i druhé předpokládá určitou komoru, bez nebo se sarkofágem, postavenou z kamenných kvádrů, hliněných cihel nebo kamenné drti, nebo kopec z hlíny, obestavěný kamennými kvádry. Tato kritéria v podstatě odpovídají všem pyramidám v Egyptě, Mexiku, Peru, Kambodži a dalších zemích. Na Krymu se však všechny takové hrobky, zejména bosporských carů, nazývají kurgany – mohyly. Jde o krypty pod silnou vrstvou nasypané zeminy. (6)

Některé z krymských mohyl (např. Zlatá a Černá) mají kamenné obložení. Někde se dochovaly jen částí, ale existují, je možné je navštívit.

Obr. 3 Zlatá mohyla

Francouzský cestovatel Charles-Gilbert Romme (7), který navštívil Krym na konci XVIII. století, spatřil Zlatou mohylu jako obrovský kopec, lemovaný několikaúhelnými kameny. Stavba už ztratila vrcholek, ale celá musela vypadat jako skořápka obří želvy. Existují důkazy o tom, že těchto obrovských staveb zde bylo několik. To, co zbylo ze Zlaté mohyly, se nachází před Kerčí ve směru od Feodosije. Likvidace mohyly začala už na konci XIX. století, kdy místní úřady nařídily obyvatelstvu, aby ji rozebraly na stavební materiál. A už v roce 1831 náčelník Kerčské posádky, generál Rosenberg se pokoušel vyhodit Zlatou mohylu do povětří v naději, že uvnitř najde poklad. Exploze ji těžce poškodila, ale hledání nepřineslo očekávané výsledky.

Původní zdivo se dnes zachovalo jen ve fragmentech. Jeden přeživší fragment dosahuje až pět metrů na výšku a skládá se z kamenů o hmotnosti 0,5 až 2,5 tuny.

Obr.3 Carský kurgan

Podle oficiálních archeologických údajů, měl pyramidové kamenné obložení i slavný Carský kurgan (8), (9). Ale ani to se nezachovalo, díky mentalitě místních lidí, kteří je rozkradli na vybudování vlastních domů.

Proč jsou tyto objekty tak málo známé, na rozdíl od fantasmagorických sevastopolských pyramid? Pravděpodobně proto, že i Černý kurgan v obci Okťjabrskoje v Leninském okresu Krymu byl rozrušen bagry, a také jej zakrývá obří skládka odpadu…

Odkazy

(1) Krymské pyramidy. (1) ZaZ, 10.2.2017. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2016/12/04/krymske-pyramidy-1/ 
(2) Международная Академия энергоинформационных наук. Internet: http://www.acupuncture.ru/pvh-r19.htm 
(3) Osmanagic a jeho pyramidy. ZaZ, 25.3.2017. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2016/12/05/osmanagic-a-jeho-pyramidy/
(4) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/ 
(5) Felix Edmundovič Dzeržinskij. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Felix_Edmundovi%C4%8D_Dzer%C5%BEinskij 
(6) Курганы Крыма. Perekop, 12.12.2012. Internet: http://www.perekop.info/kurgany-kryma-2/ 
(7) Charles-Gilbert Romme. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/  – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Gilbert_Romme 
(8) Царский курган. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/ 
(9) Царский курган. Mirtaun. Internet: http://mirtayn.ru/carskij-kurgan-v-krymu/ 

Podle :

Čtěte více:

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!