Bitva v oblacích?

V archívech byly nelezeny staré dokumenty, ukazující „létající talíře“ nad městem Stralsund. Na obloze se odehrávala úplná bitva… 

Lodě na obloze

Překvapující dokumenty našli ufologové Chris Aubeck a Martin Shough. Staré texty hovoří o nadpřirozených jevech, které pozorovali obyvatelé města Stralsund.

„Zázraky“ začaly 8. dubna 1665. Ve dvě hodiny rybáři, kteří kotvili 13 km od města, v blízkosti obce Barhof, viděli obrovské hejno ptáků. Ptáci se zformovali tak, že vytvořili „něco jako dlouhé chodby.“ Mezitím se od severu po obloze (!) k rybářům začal přibližovat náhle se objevený válečný koráb. Byl následován dalšími loděmi. Válečné lodě se objevily i na jižní straně. Postupovaly opět na obloze proti první skupině. Vlajkové lodě zahájily palbu. „Severní flotila“ nejprve začala ustupovat, ale pak se vrátila a pokračovala v postupu k jihu. Na východě a na západě se objevily flotily z menších lodí.

Když se dým z palby rozptýlil, rybáři viděli rozbité stožáry na lodích jižní flotily. Bylo vidět, že na jedné lodi stál „muž v hnědých šatech“, držící klobouk pod paží, a sledoval práci posádky. Všude bylo vidět lodě a vlajky.

A co se dělo dál?

„Brzy se na obloze objevil plochý kulatý objekt, podobný talíři a vypadal jako velký mužský klobouk. Barvu měl jako tmavý Měsíc a visel přímo nad kostelem sv. Mikuláše. Tam zůstal bez hnutí až do večera. Rybáři, vyděšení k smrti, nechtěli se dívat na toto zjevení, zakrývali si rukama obličej. Druhý den se cítili špatně, byli celí roztřesení, jejich hlavy a končetiny je bolely. Mnoho vzdělaných lidí pak  dlouho spekulovali o tom, co se stalo.“

„Všichni občané, kteří ji viděli, jsou důvěryhodní,“ psaly berlínské noviny „Ordinari und Postzeitungen“ v dubnu 1665. „Včera, plukovník von der Weg a Dr. Gassman vyslechli dva ze šesti rybářů. Dej Bůh, aby tento zázrak vedl k dobru.“

 

Obr. 1 Rytina z knihy Erasma Frances (1627-1694), popisující „znamení“ v roce 1689. Lidé pozorují hlavně disk v mracích

Verze skeptiků

„Plochý kulatý objekt“ nad kostelem nemohl být Měsíc, který byl v té době pod horizontem. Nemohl být ani falešným sluncem – odrazem jeho paprsků v ledových krystalech v atmosféře. V té době bylo Slunce na západě 7 stupňů nad obzorem, a UFO, pokud bychom nakreslili čáru od bodu pozorování ke kostelu svatého Mikuláše, bylo téměř přesně na jihu. Kromě toho by se muselo falešné Slunce pohybovat shodně s originálem, ale UFO bylo na místě přes hodinu (pokud se pod „večerem“ rozumí západ Slunce, který nastal v 19:15 hod.).

Hustá hejna ptáků mohou vytvořit také různé bizarní formy, ale nemohou zůstat na jednom místě. Také barvy neodpovídají, při denním světle ptáci vypadají obyčejně. Také fata morgana není ve hře – ten den se na mořích žádná námořní bitva neodehrála.

Poté, co byly všechny „pozemské“ verze vyřazeny, zůstal skeptikům poslední argument.

„Všechny zachované texty říkají, že jedinými svědky bylo šest rybářů na lodi,“ – říká Jason Colavito, „Nikdo další nic neviděl, ačkoli tam byla obrovská bitva nad velkým městem. Všichni rybáři ulehli s bolestivými příznaky na 48 hodin poté, co jev viděli. Logický závěr – rybáři snědli zkažené jídlo a měli halucinace, a vyměnili si navzájem podrobnosti svých vizí.“

 

Obr. 2 Rytina z brožury „Eine abgebildete Beschreibung von dem wunderbarlichen Stralsundischen Lufft-Kriege und Schiff-streite“ („Ilustrovaný popis nádherné bitvy válečných lodí ve vzduchu ve Stralsundu“), Lipsko, roku 1665.

Zlá křeč

Pamflet, publikovaný v Lipsku v roce 1665, tvrdil, že rybáři „se vrátili do svých domovů, a v následujících dnech jejich ruce, nohy, hlavy, a tělo se zmítalo v silných křečích.“ Tyto příznaky jsou charakteristické pro otravu z chleba, upečeného z mouky s vysokým obsahem námele.

Námel obsahuje toxické alkaloidy, včetně kyseliny lysergové, ze které se vyrábí droga LSD. Jakýkoliv z nich by mohla vyvolat pestré halucinace. Lékaři, kteří vyšetřovali oběti takových otrav, poznamenali, že vidiny byly často zlověstné a apokalyptické, ale existují případy, kdy pacienti měli vize náboženské povahy, nebo i vidiny neexistujících osob nebo zvířat. Těžké otravy končily šílenstvím, slepotou nebo smrtí.

V Německu byla tato „zlá křeč“ častým jevem. Od roku 1556 do 1795 bylo registrováno 19 hromadných otrav, a lidé umírali po tisících. Otravy námelem vymizely až 19. století, po zavedení státních norem na čištění zrna. V Rusku se podařilo otravy námelem vymýtit až v sovětských dobách.

V roce 1664 nastaly v západní Evropě silné mrazy, po kterých následováno vlhké léto. Ideální podmínky pro aktivní růst námele.

Proč rybáři „viděli“ v nebi válečné flotily, ne ďábly nebo anděly? S největší pravděpodobností to bylo díky politické situaci. Nyní Stralsund patří Německi, ale v těch dnech, po třicetileté válce, patřil Švédsku. Místní obyvatelé věřilo, že Vestfálský mír nebude trvat dlouho, a nastane další válka.

Doc. MUDr. J. Šimůnek, CSc., k tomu uvádí, že námel jako taková vyvolává pouze sluchové a hmatové halucinace. Aby se objevily halucinace vizuální, je zapotřebí z ní extrahovat část účinných látek a ty převařit na LSD, což asi ti svědkové mohli dělat docela těžko. Sluchovými a pocitovými halucinacemi trpěly např. oběti „očarování“ v souvislosti se Salemskými čarodějnickými procesy, které jsou proto některými autory dávány do souvislosti s otravou námelem. Představa, že by otrava námelem vyvolala vizuální halucinace, je mylná. Navíc námelové alkaloidy vyvolají kontrakci cév na sítnici (i ledaskde jinde), takže dominujícím příznakem této otravy na zrakovém ústrojí je (naštěstí) přechodná slepota.

Ufologové protestují

„Námel nic nevysvětluje,“ tvrdí známý ufolog Jacques Vallee. „Skutečnost, že toto vysvětlení se hodí na některé příběhy o čarodějnictví, neznamená, že to platí i zde.“

Ďáblové, andělé, nebo lodě mohly být obsahem halucinací, ale jak si lidé mohli představit „létající talíř“ – objekt, který se nevyskytuje v populární kultuře až do roku 1947?

Na hypotézu masových halucinací Chris Aubeck a Martin Shough reagovali takto:

„Vize lodí na obloze byly časté. Někdy se zdá, že každý rolník nebo námořník ve staré Evropě by mohl vyprávět příběh o strašidelných lodích v oblacích. Ale klobouk nebo disk, letící rovně dolů a vznášející se na obloze, o barvě tmavé jako Měsíc, to je něco jiného. To, že příběh o disku nad kostelem následuje poté, co lidé viděli ptáky a lodě, neznamená, že to bylo způsobeno stejnou příčinou jako první část příběhu.“

Chris Aubeck a Martin Shough  navrhli, že rybáři onemocněli v důsledku škodlivého záření z UFO, ale jejich příběh by mohl být zkreslen zápisem. Možná, že nejprve se objevil objekt v podobě disku, a teprve potom ozáření lidé měli vize flotil válečných lodí.

„Incident v Stralsundu je výjimečný v každém případě, i kdyby to nebyla skutečná událost,“ říkají ufologové. „Je to stále jedno z prvních pozorování“ létajících talířů“ v dějinách lidstva.“

Obr. 3 Berlínské noviny „Ordinari und Postzeitungen“ z dubna 1665 poprvé napsaly o „znameních“.

Podle:

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!