Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (4)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

* Tajemné úkazy ve Warminsteru * Kruhy v obilí a Billy Meier 

2.1.4 Tajemné úkazy ve Warminsteru

Další zajímavá série událostí v souvislosti s obrazci v obilí se udála Warminsteru v Anglii v roce 1964. Lokální tisk přinesl zprávy o podivných úkazech v tamním okolí – o tajemných, vibrujících zvucích, jejichž zdroj se nepodařilo odhalit, ptácích, kteří bez žádné přirozené příčiny náhle padali na zem nebo o neviditelné energii, která fyzicky útočila na lidi. Po určitém čase v okolí byly pozorovány přelétající nebo nad horizontem se vznášející světelné koule nebo UFO a konečným efektem bylo objevení se kruhů v obilí. (1)

2.1.5 Kruhy v obilí a Billy Meier

Je dobře rovněž zmínit, že v sedmdesátých letech  se kruhy v obilí objevily na farmě Billy Meiera ve Švýcarsku. Meier byl přesvědčen, že je v kontaktu s návštěvníky z hvězdokupy Plejády. Na důkaz těchto setkání předložil sérii snímků a filmů, které jedni považovali za důkaz přítomnosti cizích civilizací na Zemi a druzí za evidentní fotomontáž. Meier tvrdil, že byl svědkem, jak koráby UFO zanechávaly okrouhlé stopy na místě přistání. Ovšem na žádném filmu zachycujícím koráby UFO nebyl tento úkaz zachycen.

Pokud chceme shrnout historii kruhů v obilí před příchodem prvních skutečných cropmakerů, je třeba vzít v úvahu následující aspekty :

  • Chybí informace o znacích se složitou geometrií, takových, se kterými se setkáváme v současnosti.
  • Obrazce, které se objevují v obilí, trávě a rákosí jsou charakterizovány různými vlastnostmi – nejčastěji byly rostliny přitlačeny k zemi, ale občas také vysušené nebo měly stopy po spálení; zprávy rovněž uváděly, že uvnitř kruhu se objevovala substance připomínající popel.
  • Před incidentem v Tully v roce 1966 (jemuž dodaly věhlas média) se kruhy objevily na různých místech na světě; chybí zprávy o pravidelném výskytu znaků v konkrétním okolí, což nám dovoluje připustit, že cropmakeři v té době ještě nebyli aktivní.
  • Kruhy v obilí byly interpretovány nejprve jako působení zlých duchů a od poloviny XX. století jako stopy po přistání UFO (použití tohoto přístupu umožňovaly očité zprávy svědků).

Odkazy:

(1) The Warminster Thing – An Introduction. UFO Warminster. Internet: http://www.ufo-warminster.co.uk/information/thing_history.htm 

(2) Navštívili Billy Meiera mimozemšťané? (1-4) KPUFO.CZ, 10.4.2011 a n. Internet: http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/index.php?option=com_content&view=article&id=444:navtivili-billy-meiera-mimozemane-1&catid=15:lanky-a-nazory&Itemid=32  

Pokračování

Z polského materiálu: LEBEK, Bogusław: „Kregi zbożowe – fenomén poza logiką”

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 383

error: Kopírování zakázáno!