První člověk, který viděl UFO

24. června 1949 obchodník a letec Kenneth Arnold, specialista na protipožární techniku, vyletěl z letiště v Chehalis (stát Washington) ve svém soukromém letadle Pipper Cup.
„Letěl jsem na kursu ne více než 2 – 3 minuty, když jasná záře osvítila letadlo,“ napsal potom ve své zprávě pro vojenskou kontrarozvědku. „Znepokojil jsem se, myslel jsem, že jsem se dostal do blízkosti jiného letadla. Obhlédl jsem nebe, ale i tak jsem nemohl odhalit, od čeho se odrazilo světlo, až tu jsem vlevo k severu od hory Mt. Reinier čepičku z devíti podivných strojů… Každé několik sekund dva nebo tři z nich klesly nebo zlehka změnily kurs, a to stačilo, aby sluneční paprsky, dopadající na ně pod úhlem, se odrazily na moje letadlo. (…)

Letěly diagonálně v sestavě, která jakoby protahovala vrcholky hor do čepičky, ale při tom byly jakoby spojeny v jedno…“ (…)

„Novináři předložili vysvětlení, že jsem viděl jakýsi odraz. Je to úplný nesmysl, protože já viděl objety nejen přes sklo kabiny, ale i, když jsem letadlo naklonil, mohl jsem otevřít okénko, a tak jsem objekty viděl i přímo, a tak je nic nestínilo.“

Vzdálenost mezi horami Mt. Reinier a Adams je 75 km – objekty proletěly tuto vzdálenost za 1 minutu 42 s.

Když přistál, Kenneth vypočítal rychlost objektů, použil podrobné mapy. Ukázalo se, že podle střízlivých odhadů letěly rychlostí 2300 km/hod. – tedy nadzvukovou rychlostí, tehdy pro pozemská letadla rychlostí ještě nadlouho nedostupnou.

Arnold se vydal na oddělení FBI, ale to bylo zavřené. A tak udivený letec zašel do redakce novin. Žurnalista Bill Backett příliš neuvěřil jeho vyprávění, ale zaslal o tom telegram do agentury „Associated Press“. Ve zprávě se psalo, že Arnold srovnával předměty s talířky, plavně poskakující jako po hladině.

„Létající talíře!“

Magická slova vyrazila do světa rychlostí blesku po telegrafních drátech. 12. července 1947 ke Kennethu Arnoldovi došel agent kontrarozvědky Frank M. Braun ze 4. armády USAF. Z jeho zprávy vyplývá, že „podle mého osobního názoru skutečně viděl to, o čem mluví. Je těžké si představit, že by člověk s takovým charakterem a přímočarostí, jako Arnold, mohl lhát a napsat o tom vyčerpávající zprávu. Ujistil mne, že pokud by ještě někdy cosi uviděl na nebi, tak už o tom nikomu nic neřekne, protože byl tiskem vysmíván do takového stupně, že v očích většiny amerických obyvatel vypadal jako úplný idiot.“

Arnoldovi se rozpačitost vojenských orgánů, kteří neuměli objasnit, co to mohlo být za objekty, nelíbilo. Už v ten samý den odeslal spěšný telegram do Centra leteckého a technického průzkumu USAF:

„S velkým rozčarováním jsem zjistil, že nemůžete objasnit, co to bylo za létající stroje, a tak jsem si myslel, že patří naší vládě. Je zřejmé, že nepředstavují hrozbu, ale pokud je použijeme s naší atomovou bombou, mohou zničit život na naší planetě…“

Tak Arnold narýsoval objekt, který letěl první:

Obr. První objekt připomínal zahnutý srp, ostatní – málo zploštělé disky.

Více obchodník na toto téma dlouho nic nepublikoval…

Kenneth Arnold, když překonal letní senzaci roku 1947, začal se vyhýbat reportérům a začal „talíře“ zkoumat.

Když se rozhodl přerušit mlčení, jeho názory na existenci fenoménu UFO se změnily natolik, že přestal ufology vůbec zajímat!

„Vyhodil jsem na poznání UFO 12 tisíc dolarů ze své kapsy,“ řekl po 5 letech v interwiew tiskové agentuře INS. „Za tu dobu jsem vyslechl více než 5000 lidí, kteří viděli „létající talíře“, natočil na magnetofonový pásek vyprávění 200 pilotů o jejich příhodách a osobně jsem natočil 50 metrů filmu o UFO.

Svým pátráním, diskusemi s vědci i po pročtení množství literatury, jsem došel k závěru, že UFO je jev, známý lidstvu více než 2000 let, projevující se v cyklech každých 45 nebo 50 let. A je možné, že jsem byl prvním letcem, který viděl UFO v nynějším cyklu, ale nebyl jsem prvním člověkem v historii, který viděl a popsal „létající talíře“.

Zpočátku jsem se domníval, že to byly mechanické přístroje, ale po několika letech výzkumů jsem došel k závěru, že to byly rozumné bytosti, rozumnější než my, obývající vrchní vrstvy atmosféry, nějaká různorodost životní energie. A oni mohou podle svého přání měnit svou hustotu.

Jsem přesvědčen, že oni jsou rozumní. Sloni nebo nosorožci, jestli je nic nedráždí, nikomu nic neudělají. Myslím, že tak to také je s „létajícími talíři“.“

Od té chvíle se ufologové snažili Arnolda příliš nepřipomínat a omezovali se pouze na popis jeho prvního pozorování. Letec jim oplatil stejnou mincí, když se vyhýbal jejich shromáždění a odmítl jim dávat své sebrané materiály.

Kenneth Arnold (1915 – 1984), vystudoval na univerzitě v Minnessotě a po jejím zakončení v roce 1938 začal pracovat ve firmě na výrobu protipožárního zařízení Red Comet, Inc. V roce 1939 se stal regionálním manažerem firmy, během roku založil vlastní firmu. V roce 1943 dostal pilotní licenci a koupil letadlo. V 60. letech udělal úspěšnou politickou kariéru a kandidoval na post guvernéra státu Idaho, ale prohrál volby.

V roce 2006 byl publikován doklad ministerstva obrany Velké Británie o UFO, který byl podstatně složitější než vývody Kennetha Arnolda. Badatelé tímto přiznali, že jev UFO skutečně existuje.

Představují shluky plazmy, která se díky jakýmsi neznámým příčinám objevují ve vrchních vrstvách pozemské atmosféry, a bere na sebe různé tvary. V jiných případech tyto shluky na sebe berou formy technických zařízení. Jiná rozumná vysvětlení nejsou.