Podivné útvary na snímcích z Marsu (20)

Jezdily na Marsu vlaky?

Na snímcích rudé planety se objevila „železnice“ a „stanice“…

Další objev oznámil slavný americký badatel Joseph Skipper, virtuální archeolog, který „provádí výzkumy“ na jiných planetách, při hledání anomálií na snímcích z družic. Nyní prozkoumal snímky z Internetového Google Mars, do kterého poskytly fotografie různé sondy oběžné dráze kolem rudé planety.

A našel něco, co vypadá jako nějaký dopravní systém, podobný železnici.

Obr. Oblast s kolejemi

Cesta se táhne ke kráteru Hale, u kterého NASA plánuje vysadit nové vozidlo, určené k pátrání po vodě, a dokonce i po životě. Dráha začíná asi 900 kilometrů od kráteru.

Obr. Jako by se vznášel nad povrchem vagón

Skipper je přesvědčen, že v kráteru, ze kterého vychází „koleje“, je znatelná další technická struktura. Stanice? Sídliště?

Obr. Kolejnice, jako na nádraží

Nejúžasnější věc, kterou Skipper našel, je nejen dráha, ale také vozidlo pro ni. Ne příliš daleko od „stanice“ je vidět obdélníkový objekt, nacházející se přímo na „dráze“. Vagón? Nebo nějaký druh budovy – stanice? Navíc objekt vrhá stín, jakoby byl pár metrů nad povrchem.

Obr. Od stanice ke stanici „kráter Hale“ je něco málo přes 900 km

Nabízí se názor, že jde o budovu, která se nachází nad průhledným tunelem. Něco takového bylo na Marsu vyfotografováno už dříve. A umělci ukázali, jak by tyto tunely mohly vypadat.

Obr. Marťanské struktury, vypadající jako tunely

K dispozici nejsou žádné další fotografie z této oblasti z různých časů, které by mohly objasnit více o obdélníkovém objektu.

Obr. Marťanské tunely v představách malíře

Skeptici samozřejmě nevěří, že by Skipper našel na Marsu starodávnou dopravu. Ale co opravdu je přerušovaná čára, není nikdo schopen vysvětlit.