Co se událo v roce 1947 v USA?

V závěti přímých účastníků záhadných roswellských událostí se objevily podivné informace

Uplynulo 67 let od události, která vedla ke vzniku Mezinárodnímu dni ufologie. Tehdy se v americkém městečku Roswell (New Mexico), stala nejproslulejší událost v moderní historii „létajících talířů“. Jeden z nich tam prý havaroval.

Slib mlčení

2. července 1947 se na ranči farmáře Mac Brazela událo něco, co zaujalo vojenské orgány.

Obsadili tuto oblast, posbírali vše a odvezli to na místní letecké základny.

„Tajná operace“ by možná upadla do zapomnění. Kdyby poručík Walter Haut, který na letecké základně v Roswellu odpovídal za styk s veřejností, nevydal podivné tiskové prohlášení.

A už 8. července 1947 vyšel se senzačními titulky „Vojenské letectvo ukořistilo létající talíř na ranči blízko Roswellu“ článek na první straně místních novin Roswell Daily Record.

Senzační zprávu převzaly další noviny a rádio.

Brzy však Walter Haut na příkaz svého nadřízeného, plukovníka Williama Blancharda, připravil dementi, ve kterém velitel osmé letecké armády, generál Roger Remey ujistil veřejnost, že nešlo o „létající talíř“, ale na ranč spadl meteorologický balón.

Obr. Poručík Walter Haut

Ufologové samozřejmě vysvětlení nevěřili. A nevěří tomu dodnes. Předpokládají, že generál vše popřel v rámci vládního utajení, že sem dorazili hosté z vesmíru.

V době 60. výročí roswellských událostí dostali zastánci mimozemské návštěvy notnou vzpruhu.

Australská tisková agentura NEWS.COM.AU informovala o poslední vůli Waltera Hauta. Vyplývalo z ní, že generál Roger Remey ve skutečnosti lhal.

Z textu závěti vyplývá, že všechna popírání vojáků a prohlášení o balónech (stejně jako o jiných „pozemních“ zařízeních, jako jsou výškové balóny, které byly určeny k monitorování jaderných explozí v SSSR) byla jen zástěrka.

Obr. Major Jesse Marcel ukazuje místo skutečných fragmentů „talíře“ části meteobalónu

Jak popsal bývalý poručík, viděl nejen „talíř“ mimozemšťanů, ale také jejich těla. Navíc odhaluje Haut tajemství matoucího vysvětlení vojáků.

Ve skutečnosti, místní obyvatelé se dozvěděli pouze o jednom místě havárie UFO, o tom, které našel místní farmář.

Nicméně, je i druhé místo, na které armáda nechtěla za každou cenu upoutat pozornost.

Několik měsíců po incidentu provedla rozsáhlé operace na vyčištění oblastí s cílem najít všechny kusy UFO a zničit důkazy, že se v této oblasti událo něco neobvyklého.

Tyto údaje částečně potvrzují stížnosti místních obyvatel. Ti říkali, že vojáci si odnášeli i jejich úlomky, které si lidé nechávali na památku.

Walter Haut zemřel 15. prosince 2005, ve věku 83 let. Závěť byla napsána 26. prosince 2002 pod přísahou.

Zde je text, na jehož konci ne napsáno, že Haut neobdržel žádné peníze ani cennosti, a vše, co je psáno, je pravda:

„V červenci 1947 jsem sloužil na základně letectva, která se nachází jižně od města Roswell, ve funkci důstojníka pro styk s veřejností,“ píše se v závěti, notářsky ověřené 26.prosince 2002.

„Strávil jsem víkend od pátku 4. července do neděle 6. července, ve svém domě, asi 10 mil severně od základny.

Ráno, 7. července, když jsem se vrátil k služebním povinnostem, jsem zjistil, že někdo oznámil pád jakéhosi aparátu.

Major Jesse Marcel, náčelník rozvědky, byl poslán k veliteli základny plukovníkovi Williamu Blanchardovi, aby věc prošetřil.

Ve stejný den, k večeru jsem se dozvěděl, že existují i jiné zprávy z civilistů, o druhém místě havárie, severně od Roswellu.

Strávil jsem většinu dne vykonáváním obvyklých povinností, a skoro nic jiného o tom jsem neslyšel.

Obr. Tak si nadšenci představují místo havárie.

V úterý 8. července ráno jsem se zúčastnil tradičního plánovacího setkání v 7.30 h.

Kromě Blancharda a Marcela přišel důstojník kontrarozvědky kapitán Sheridan Kevitt, a dále také ze základny Carswell Air Force ve Fort Worth v Texasu, přizvaný k účasti Blanchardovým nadřízeným, brigádním generálem Rogerem Remey a jeho náčelníkem štábu plukovníkem Thomasem Duboa.

Hlavním tématem jednání byla zpráva Marcela a Kevitta o rozsáhlé oblasti pokryté troskami 140 kilometrů severozápadně od Roswellu.

Blanchard krátce pohovořil i o druhém místě havárie asi 75 kilometrů severně od města.

Na stole ležely úlomky z místa havárie. Materiál nebyl podobný žádnému materiálu, který jsem kdy viděl nebo držel v ruce.

Kousky, připomínaly kovovou fólii, byly tenké, ale velmi houževnaté, a s neobvyklými značkami na boční hraně, a šly z ruky do ruky.

Každý vyslovil svůj názor, ale nikdo nebyl schopen trosky identifikovat.

Jedním z hlavních témat, projednávaných na plánovacím setkání, byla otázka, zda bychom o tom měli informovat veřejnost nebo ne.

Generál Remey navrhl plán, který, jak věřím, byl vytvořen jeho nadřízenými v Pentagonu. Bylo třeba odvrátit pozornost od událostí severně od města připomenutím druhého místa. Příliš mnoho civilistů bylo již zapojeno do incidentu, a dozvěděl se o všem i tisk. Neřekli mi podrobnosti, jak přesně to je třeba vyplnit.

Asi v 9:30 ráno, plukovník Blanchard mě zavolal do kanceláře a nadiktoval tiskovou zprávu o tom, že v našich rukou je létající disk, který byl vyzvednut na ranči severovýchodně od Roswellu a že Marcel odvezl vyzvednutý materiál na vyšší velitelství.

Předal jsem tiskovou zprávu rozhlasových stanicím KGFL a KSWS, novinám Roswell Daily Record a Roswell Morning Dispatch.

Když tisková zpráva dorazila do tiskových agentur, v mé kanceláři neumlkl telefon.

Volali z celého světa…

Blanchard navrhl, abych se vyhnul tisku, a šel se „ukrýt“ domů.

Než jsem opustil základnu, plukovník Blanchard mě osobně pozbval do budovy № 84 (hangár P-3) … Už na cestě jsem viděl, že byl dobře střežen zvenku i zevnitř.

Uvnitř jsem měl možnost sledovat z bezpečné vzdálenosti objekt, vyzvednutý severně od města.

Byl asi 3,5 – 4,5 metru dlouhý, ne příliš široký, asi 1,8 m vysoký a měl více či méně vejčitý tvar. Osvětlení bylo špatné, ale zdálo se, že má kovový povrch. Neviděl jsem žádná okna, průzory, křídla, ocas ani podvozek.

Obr. Tento fragment byl údajně nalezen na místě havárie u Roswellu

Obr. Další detail, údajně nalezený na místě nehody – druh dálkového ovládání

Také z dálky jsem viděl několik mrtvých těl pod plachtou. Trčily pod nimi jen hlavy, a nemohl jsem rozeznat rysy jejich obličejů. Hlavy byly větší, než u průměrného člověka, a obrysy těl pod plachtou – odpovídaly velikosti 10 letého dítěte.

Později Blanchard ve své kanceláři zvedl ruku asi 1,2 m nad podlahou, aby ukázal jejich vzrůst.

Bylo mi řečeno, že pro uložení těl vytvořili dočasnou márnici, a že úlomky nebyly „horké“ (tj. radioaktivní).

Po návratu z Fort Worth, mi major Marcel řekl, že přinesl trosky do kanceláře generála Remeye, a když se odtamtud vrátil do štábní místnosti, zjistil, že úlomky byly nahrazeny kousky meteobalónu a radarovými odražeči.

Marcel byl velmi smutný z toho, co se stalo, a více jsme o tom nediskutovali.

Nařídili mi navštívit místo nehody během vojenských operací. Vrátil jsem se na základnu s úlomky, které jsem sám posbíral.

Během měsíce přišly na místo ještě dvě skupiny a pročesávali terén.

Prohlašuji, že jsem osobně viděl létající stroj a jeho mimozemskou posádku.“

Obr. Tak by mohli vypadat mimozemšťané (záběr z podvrženého dokumentárního filmu o pitvě mimozemšťana, která se údajně konala v roce 1947. „Pitvu mimozemšťana“, vytvořeného z plastu a ovčích tkání, zinscenoval britský výtvarník John Humpreys)

Během svého života Walter Haut dával rozhovory, ale vždy popíral, že by viděl nějaký vrak a ještě k tomu nějaká cizí těla. Možná se bál posměchu. Také určitě během svého života podepsal nějaké dokumenty týkající se uchování tajemství.

Ale v roce 1993 podepsal … ještě jedno čestné prohlášení.

V první verzi „doznání“ o mimozemšťanech uvedl pouze jeden odstavec:

„V roce 1980 mi Jesse Marcel řekl, že materiál, natočený v kanceláři generála Remey nebyl tím materiálem, který jsem posbíral. Jsem přesvědčen, že materiál byl kdysi kosmickou lodí.“

Tři těla

Lhal poručík, kterému bylo v době závěti už 80 let? Nebo z nějakého sobeckého důvodu „podvrhl“, někdo připravený fantastický text?

Nebo je pravda tak fantastická?

Opět můžeme jen hádat.

Úřady na to nijak nereagovaly.

Podivné je jen jedno: ve všech dostupných kopií jeho posledního vůle je jméno svědka, potvrzujícího podpis Houta, z nějakého důvodu začerněno.

Ale podpis samotného Houta, je potvrzen svědectvím jistého Glenna Dennnise – zaměstnancem pohřebního ústavu v Roswellu, a je datovaný 9. července 1991.

Glenn, kterému bylo v roce 1947 22 let, vyprávěl o žádosti, kterou obdržel v červenci 1947 ze základny – připravit několik zinkových rakví pro malá těla a balzamovací sloučeniny.

Armáda nakonec služby civilního zaměstnance odmítla. Glenn byl sice pozván na základnu, ale samotná těla, která měl balzamovat, neviděl.

Měl však možnost vidět jakési kusy kovu se stopami vysoké teploty a podivnými nápisy, se znaky, připomínajícími egyptské hieroglyfy.

Další podrobnosti se Glenn dozvěděl od známé zdravotní sestry, se kterou se setkal na základně.

Zdravotní sestra předala skicy těl, a říkala, že těla hrozně páchnou.

Obr. Kresba, kterou Glennovi předala zdravotní sestra, která se podílela na průzkumu těl.

Celkem prý zde byly tři těla. Dvě těžce poškozené, jedno – téměř v pořádku.

Velikost – jen něco málo přes metr. Hlavy – neúměrně velké. Ústa – úzké štěrbiny. Místo zubů – jakési docela masivní plošky. Uši – jen otvory. Kůže – černá, vlasy – žádné. V rukou po čtyřech prstech. Prsty s přísavkami na polštářkách. Jak sdělila ona zdravotní sestra, právě ona pomáhala při pitvě jednoho z těl.
Glenn odešel ze základny, ale tuto podivně sdílnou zdravotní sestru už nikdy víc neviděl.

Podle zpráv, které se k němu dostaly, ona a ještě pět dalších sester ze základny zahynuly při letecké katastrofě.

Obr.  Závěť, podepsaná Walterem Hautem

Dalším argument ve prospěch havárie mimozemšťanů

Byl i „disk“ i jeho „posádka“

Je známým faktem, že 8. července 1947, asi hodinu poté, co v rozhlase odezněla zpráva o nalezu létajícího disku, jež havaroval na ranči blízko Roswellu, vyšla tisková zpráva, sestavená poručíkem Walterem Hautem, ve které to bylo popřeno.

S ní vystoupil velitel 8. letecké armády brigádní generál Roger Remey, který prohlásil, že ve skutečnosti byly nalezeny fragmenty meteobalónu.

Brzy uspořádal generál tiskovou konferenci: ukázal nějaké stříbrné fólie a povolil je fotografovat.

Unikátní snímky z roku 1947 se zachovaly.

Na jednom z nich je zachycen generál Remey (vlevo) se svým náčelníkem štábu plukovníkem Thomasem Dubouz (sedí na židli vpravo).

Pozornost nadšenců upoutal kus papíru, který drží generál v levé ruce.

Je to neuvěřitelné, ale v roce 2001 počítačoví odborníci a kryptologové pod vedením Davida Rudyaka, zvětšili list, a byli schopni přečíst to, co je na něm napsáno.

Obr. Geneál Remey (vlevo) a jeho náčelník štábu plukovník Thomas Duboa s úlomky balónu.

V ruce generála je telegram.

Generál prý drží text tajného telegramu, odeslaného do Pentagonu 8.7.1947 v 17 hodin 13 minut, konkrétně generálu Hoyt Vandenbergovi, v tu dobu veliteli štábu amerického letectva.

Obr. Telegram v ruce generála zaujal badatele. Rozhodli se jej přečíst

Obr. Badatelé tvrdí, že telegram se podařilo přečíst.

„Šifranti“ ve svém prohlášení, že …“ «…“Disk“ je nový objev na západ od hranic … „“ „…fragmenty byly nalezeny …» blízko místa operace, „Ranč“, „… oběti katastrofy poslány do Fort Worth v Texasu“, „posádka „disku“ bude dopravena k hlavnímu vojenskému lékaři leteckého zdravotnického centra 8. armády speciálním letadlem B-29 ST …“

Dále Remey informuje Vandenberga o tom, že šíří verzi o meteobalónu, která se mu zdá „nejvhodnější“.

V klíčových momentech – disk a druhé místo havárie, oběti katastrofy, posádka – text telegramu informuje o tom, co říkal poručík Walter Haut.

Je tam jen jeden problém – zpráva gen. Rameye byla zveřejněna v roce 2001. A senzační prohlášení Hauta se odehrálo v roce 2002.

Pokud by to bylo dříve, pak by nebylo pochyb o tom, že u Roswellu opravdu havarovali mimozemšťané.

Kronika Roswellských událostí

Pět dní, které otřásly ufologií

  • 2.července 1947 – v noci slyší farmář Mac Brazel silný hluk ze svého pole.
  • 3. července 1947 – ve dne na poli najde podivné trosky. Farmář se domnívá, že na jeho poli havarovalo letadlo.
  • 6.července 1947 – některé fragmenty farmář předává šerifovi Roswellu. Ten se vydává na místo havárie. Objevuje se první informace v novinách.
  • 7. července 1947 – k farmáři přijíždí zástupci vojenské policie. Zablokují pole a posbírají všechny fragmenty podivného letadla.
  • 8. července 1947 – noviny „Roswell Daily Record“ publikují na titulní stránce článek „Vojáci zachytili létající talíř na ranči pod Roswellem.“

Tento příběh se analyzuje až do současnosti.

Farmářův disk

„Roswellská základna USAF, Roswell, Nové Mexiko. První polovina dne 8. července 1947.

Četné zvěsti o létajícím disku se včera staly realitou, když zpravodajská služba 509. smíšeného pluku 8. letecké armády, umístěného na roswellské základně US Air Force, se podařilo získat disk díky spolupráci s jedním místním zemědělcem a služby šerifa.

Létající disk přistál minulý týden na ranči blízko Roswellu.

Farmář byl bez telefonního spojení, a tak uschovával disk tak dlouho, dokud nekontaktoval šerifa, který informoval majora Jesse Marcela ze zpravodajské služby 509. smíšeného leteckého pluku.

Byla okamžitě přijata veškerá vhodná opatření, a disk byl odvezen z ranče.

Po prozkoumání na roswellské základně byl převezen majorem Marcelem na vyšší velitelství.“

„Kus ve tvaru hvězdy“

O několik hodin později velitel 8. letecké armády brigádní generál Roger Remey vystoupil v rozhlase s vyvrácením:

„V tuto chvíli je kus v mé kanceláři, a pokud mohu říct, není na něm nic zvláštního.

Kus hliníkové fólie ve tvaru hvězdy, který se používá k odražení radarových signálů, může létat pouze v závislosti na rychlosti větru. “

Pak armáda uspořádala tiskovou konferenci, na níž obhajovala verzi, podle které trosky u Roswellu byly balón. A ještě je povolila vyfotografovat.

Ufolog Philip J. Klass (obr.) upozorňuje na rozpor v tvrzení Hauta v knize „The Real Roswell crashed – saucer coverup“ (1997). Haut nikdy nedostal žádné povolení, ale rozhodl se k vlastnímu veřejnému vyjádření, a proto byl „vážně pokárán“ Washingtonem. Skutečností je, že Haut opustil armádu krátce po incidentu „z osobních důvodů“, stal se pojišťovacím agentem a v roce 1991 stál u založení centra pro výzkum roswellského UFO muzea, jehož byl prvním prezidentem.

Odkazy