Kde vymysleli gilotinu?

Ve Francii, odpoví každý. Ale to je omyl. Bylo to v Halifaxu, v anglickém Yorkshire.
První gilotina byla vytvořena ze dvou dřevěných trámů o výšce 4,5 m, mezi kterými byla uchycena deska s železnou sekerou, a ovládaná kladkou a lanem. Oficiální zdroje uvádějí, že nejméně 53 lidí bylo popraveno v letech 1286-1650 tímto strojem.

Ve středověku byl Halifax vyhlášeným střediskem obchodu se suknem. Lidé si zvykli nechat velké množství drahých látek schnout venku. Komunita čelila docela vážnému problému: krádeži textilu. Proto se uchýlili k vytvoření takového stroje na zabíjení.

Tento skotský stroj se jmenoval Iron Maiden, a zřejmě inspiroval Francouze, kteří si ho půjčovali k trestání pachatelů.

Termín „gilotina“ pochází od Dr. Joseph Ignace Guillotina (1), kterému se nelíbily hrozné veřejné popravy. V roce 1789 vytvořil plán, jak reformovat francouzský trestní systém, ve snaze ho zlidštit. Za prvé navrhoval sjednocení sankcí, aby chudí i bohatí dostávali stejné tresty za podobné činy, ale většina jeho návrhů byla zamítnuta. Jen díky jeho nápadu na vytvoření stroje, který by rychle zabil odsouzené k trestu smrti, se stal populárním. Návrh dr. Guillotina byl přijat a král Ludvík XV. (2) v roce 1792 vytvořil první prototyp takového stroje na zabíjení.

Název guillotina se vryl do kolektivní paměti jako stroj na zabíjení. Nese jméno dr. Guillotina, navzdory skutečnosti, že nebyl jejím autorem, a ani lékařova rodina s tím nesouhlasila.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Ignace_Guillotin
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XV.