Kde žijí mimozemšťané ?

Vedle hledání kandidátů na domovy mimozemských civilizací jsou i jiné názory.
V roce 2000 vyšla kniha Petera Warda (1) a Donalda Braunlee (2) „Naše jediná Země“ (3), ve které se dokládá, že vznik života na naší planetě byl unikátním případem.

I Sluneční soustava se nachází v takovém příhodném prostoru, na samém okraji Galaxie.

Kdyby bylo Slunce blíže k centru, kde je více hvězd a rozmístění mezi nimi menší, byla by Země vystavena smrtonosnému záření nov a supernov, a začínající život by byl zničen v zárodku. (4)

A na druhé straně – Zemi chrání zvnějšku gigantické planety – Jupiter a Saturn se svými měsíci, a tvoří tak gravitační štít, přitahující asteroidy a komety. Jinak by byla Země vystavena neustálému bombardování, podobné tomu, které zlikvidovalo dinosaury.

Taková ochrana je u jiných sluncí, podle dosavadních objevů 170 exoplanet, ojedinělá. V jiných soustavách jsou právě největší planety co nejblíže mateřským hvězdám. Planety podobné Zemi jsou dále od centra, nejen bez gravitační ochrany, ale i mimo životodárné teplo.

Kandidáti na existenci Zemi podobných planet a tedy i života

• Hvězda Beta Honicích psů – vzdálená 26 ly (světelných let). Podobná Slunci.
• Hvězda HD 10307 v souhvězdí Andromedy. Vzdálená 42 ly. Hmotnost, teplota i chemickým složení prakticky identická našemu Slunci. K této hvězdě zaslal Alexandr Zajcev v roce 2003 z Institutu radiofyziky RAV poselství. To znamená, že naše poselství bude případnými mimozemšťany přijato v roce 2045. Pokud se rozhodnou okamžitě odpovědět, dozvíme se to v roce 2087.
• Hvězda HD 211415 – chladnější, ale podobná Slunci.
• 18 hvězda souhvězdí Škorpióna – identická našemu Slunci. Hmotností je jen 3% liší, ale perioda aktivity je 11 let, jako u nás. Stáří 4,2 mld. let. Vzdálenost od Země – 47,5 ly.
• Hvězda 51 souhvězdí Pegasu – vzdálená 41 ly. V jejím okolí našli švýcarští astronomové v roce 1995 první exoplanetu, velkou jako Jupiter.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ward_(paleontologist)
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_E._Brownlee
(3) Ward, Peter D. – Brownlee, Donald: Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Copernicus Books (Springer Verlag 2000). ISBN 0-387-98701-0.
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_Earth_hypothesis