Jsou na obraze dinosauři?

Vlámský malíř Pieter Bruegel (1525? – 1569) na svém obraze „Sebevražda Saula“ z roku 1562 zobrazil podivná zvířata.

Popis uměleckého díla má být scéna Saulovy sebevraždy po jeho porážce od Pelištejců, jak je známo z biblického vyprávění.

Objevila se však zajímavá současná interpretace, která naznačuje anachronické prvky v malbě. Někteří pozorovatelé tvrdí, že vidí něco, co vypadá jako izraelští vojáci jezdící na dinosaurech, což je výrazný odklon od historického a biblického kontextu. Tento neočekávaný výklad vyvolal spekulace a debaty v uměleckých kruzích, i mimo ně.

Britský vědec William Buckland až v roce 1824 popsal Megalosaura, prvního uznaného dinosaura.

Později, v roce 1842, sir Richard Owen vytvořil termín „Dinosaurie“, který zahrnoval tyto starověké plazy.

Jak je to možné? Věděl vlámský malíř v 16. století něco, co jiní ne?

Je třeba si uvědomit, že umělci v raném novověku a středověku často neměli úplný přístup k zoologickým údajům o tom, jak některá zvířata vypadala. Velbloudi byli pro tyto umělce exotickými tvory, a popisy těchto zvířat byly tak vzácné, aby umělci zachytili všechny detaily.

I když se velbloudi občas do Evropy dostali, tento malíř se držel jen toho, co slyšel – mají hrb a dlouhý krk…

Ale i další středověké obrázky zvířat dokazují, že je malíři v životě neviděli…

Třeba takového lva…

Nebo slona…

A velblouda…

A další zvířata…