Opravdu ukazuje Orionův pás rozmístění pyramid v Gíze?

Velmi oblíbeným argumentem, používaným nadšenci pro doložení starobylosti a jakéhosi „hvězdného spojení“ egyptských pyramid, je podobnost rozmístění tří hlavních pyramid v Gíze s pásem Orionu.

Tato idea vznikla v roce 1983. Robert Bauval ji publikoval v časopise „Discussions in Egyptology“ v roce 1989, rozvinul ji v knize „Orion Mystery“ (1).

Podle Bouvala zahnutí těchto úseček je totožné. Vše souvisí se stářím Sfingy, která je stará nikoli 5000 let, jak dokládá moderní egyptologie, ale více jak 10.000 let. Bauval tvrdí, že v roce 10 500 př. n. l. je shoda pásu Orionu a tvaru postavení pyramid dokonalá.

Problém ovšem nastává při ujasnění si faktu precese. (2) (3)

Souhvězdí totiž vůbec nezůstávají nehybná, ale mění svůj tvar. Podíváme-li se do minulosti, a na to, jak se v závislosti na čase pás Orionu měnil, zjistíme, že od doby 2500 let př. n.l. pás Orionu se už značně odlišuje oproti dnešnímu stavu. Pás Orionu byl zkrátka jiný než dnes.

Astronomové Ed Krupp (4) z Griffith Observatory v Los Angeles a Tony Fairall (5) (6), profesor astronomie na univerzitě v Kapském Městě v Jižní Africe, nezávisle na sobě zkoumali úhel mezi hvězdami pásu Orionu v minulosti. Zjistili, že úhel byl tehdy poněkud odlišný od „perfektní shody“, jak tvrdí Bauval a Hancock ve své teorii. Bylo to 47-50 stupňů, ve srovnání s 38 stupni v pásu pyramid.

Také orientace pásu vzhledem ke světovým stranám je nesprávná – zatímco pás pyramid je zalomen směrem k severu, pak souhvězdí Orionu je nutné obrátit vzhůru nohama – pás je zalomen k jihu, neboť Mléčná dráha by tak nemohla odpovídat řece Nil.

Podle Bauvala a Hancocka a jejich teorie byla stavba Velké Sfingy zahájena v roce 10,500 př.n.l. Sfinga má proto tvar Lva, že odpovídá tvaru souhvězdí Lva a byla tedy stavěna v době éry Lva. Uspořádání a orientace Sfingy, pyramidového komplexu v Gíze a Nilu jsou tedy přesným odrazem neboli „mapou“ souhvězdí Lva, Orionova pásu a Mléčné dráhy.

Sfinga se tak prý dívá na svůj vlastní obraz – na vycházející souhvězdí Lva v době jarní rovnodennosti v době 10.500 př.n.l.

Jenže … jarní rovnodennost v roce 10.500 př.n.l. byla v Panně, ne ve Lvu. (7)

Egyptologie z dosud dostupných důkazů dokládá, že pyramidy v Gíze byly postaveny během 4. dynastie (3. tisíciletí př.n.l.), zatímco přesné datum stavby Velké sfingy je stále nejasné.

Odkazy:

(1) Bauval, R.: The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids. (1995)
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Precese
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Krupp
(5) Fairall, Anthony (June 1999). „Precession and the layout of the Ancient Egyptian pyramids“. Journal of the Royal Astronomical Society. Internet: http://www.antiquityofman.com/Fairall_Orion_precession.html
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Patrick_Fairall
(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory