Kdo může za vymírání Indiánů?

Předpokládá se, že populace původních obyvatel Ameriky prudce klesla v XV.-XVI. století v důsledku kolonizace Nového světa.

Ale ve skutečnosti, vinu nenesou španělští dobyvatelé, kteří jako první kolonizovali Ameriku, ale bílí misionáři, kteří zaplavili kontinent v XVII. století. Tvrdí to Matthew Liebmann z Harvardu (1) a jeho kolegové.

Dobyvatelé a tuberkulóza

Je známé, že před objevením Ameriky Kolumbem v roce 1492, zde žilo 20 milionů původních obyvatel. Ale v XVII. století se jejich počet snížil o více než polovinu. Existují však i ještě drastičtější odhady.

Antropolog Henry F. Dobyns (2) v roce 1983 napsal, že dobyvatelé přinesli s sebou infekce, které místní obyvatelé měli žádnou imunitu. Právě ty vyhladily 95 procent Indiánů. Podle jiných studií, asi 97 procent obyvatel Aztécké říše, a asi 90 procent obyvatel Peru zemřelo na evropské nemoci v prvním roce kolonizace.

Jednou z údajných příčin vyhynutí domorodých Američanů je tuberkulóza, kterou prý přinesli na kontinent Evropané. Ale v roce 2014 v ostatcích Peruánců, kteří žili ve V.- X. století našeho letopočtu, byla tuberkulóza zjištěna také. Takže v době, kdy začala nová éra, v těle Indiánů už byly protilátky proti této nemoci.

„Mluvící“ ostatky

Tým vedený dr. Libmannem se rozhodl hledat další spolehlivé důkazy o tom, zda existuje přímý vztah masového vymírání indiánského obyvatelstva s příchodem prvních evropských osadníků. Za tím účelem vědci zkoumali lidské ostatky a zbytky osídlení dávných Indiánů, zachovalých ve státě Nové Mexiko.

Za pomoci nejnovějších technologií, zejména prostřednictvím laserových radarů bylo možné prozkoumat vrstvy zeminy a získat obraz o tom, co tam skrývá. Díky tomu bylo možno odhadnout velikost každé osady a spočítat přibližný počet obyvatel. Vědci byli schopni určit moment počátku vymírání domorodců.

Tímto způsobem odborníci zjistili, že počátek zániku indiánských kmenů se nekryje s příchodem dobyvatelů, ale datuje se kolem roku 1620. V příštích 60 letech se počet domorodého obyvatelstva snížil až o 86 procent. Většina sídel se stala pustých.

To vedlo ke konkrétním dopadům na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že Indiáni přestali kácet a vypalovat lesy, ty se obnovily. Stromy, pohlcují atmosférický oxid uhličitý, průměrná teplota poklesla, a nastoupilo chladnější období, které trvalo zhruba od XVI. do XVIII. století. To se shoduje s celosvětovou „malou dobou ledovou„, ale pokud by původní obyvatelstvo Ameriky nevymřelo, změny klimatu by byly méně nápadné…

Nebezpeční misionáři

Takže, pokud někdo měl vinu za „vyhlazení“ Indiánů, pak ji nemohli mít španělští dobyvatelé: katastrofa postihla domorodé obyvatelstvo mnohem později, když kolonizace byla již v plném proudu…

V článku, publikovaném v časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“, harvardští vědci předpokládají, že skutečnými viníky byli katoličtí misionáři. Ti začali aktivně pronikat do Nového světa v letech 1621-1626, a kontaktovali se s místním obyvatelstvem mnohem více, než samotní dobyvatelé… (2)

Misionáři také prováděli hromadné obřady křtů, které mohly přispět k šíření infekčních chorob. Kromě toho Indiáni mohli zemřít v důsledku masových konfliktů mezi těmi skupinami, které konvertovali ke křesťanství, a těmi, kteří zůstali věrni tradici svých předků.

A přesto, s největší pravděpodobností, kolonizace Ameriky byla impulsem pro hromadné vymírání původních obyvatel. Evropané aktivně zasahovali do jejich životů, prosadili svá vlastní pravidla a svou vlastní kulturu, z větší části ignorující zájmy domorodců. Není divu, že se používá fráze „dobytí Ameriky.“ Ano, bylo to právě dobytí: bílí lidé porazili místní obyvatelstvo, vytlačili je do rezervací, a v případě odporu je fyzicky vyhubili… Na zachování domorodého obyvatelstva neměli zájem.

Odkazy

(1) http://www.fas.harvard.edu/~liebarch/
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_F._Dobyns
(3) Matthew J. Liebmann a kol.: Native American depopulation, reforestation, and fire regimes in the Southwest United States, 1492–1900 CE, online: http://www.pnas.org/content/113/6/E696.abstract