Atlantida v Atlantiku?

Nejrozšířenější názor o umístění Atlantidy je prostor někde mezi Evropou a Amerikou. Její výběžky měly být na Azorských ostrovech, na Bermudách, na Antilských ostrovech.

Pro tuto hypotézu mluvilo i několik zajímavých poznatků.

Když se opravoval podmořský kabel asi 500 mil na sever od Azor, vytáhli z hloubky 3100 metrů kousky zvětralé lávy. Ta však zvětrává, jen když se prudce ochladí na vzduchu, pod účinkem mořského tlaku by se proměnila na lávu krystalickou. To by tedy mohlo znamenat, že zmíněná láva se nejen ochladila ve vzduchu, ale že se nacházela v hlubině jen několik tisíc let…

Je zde další důkaz – o zvířatech. Sloni jsou původem z Ameriky, potom se přestěhovali do Afriky.

Nikdy nelétali, a proto se ani v dávnověku nemohli přemístit, kdyby tehdy mezi oběma kontinenty neexistoval most.

Také koně nepřivedli do Ameriky Španělé, jenom je tam znovu zavedli; jsou původem z Ameriky, a pak najednou se z ní „ztratili“…

Vyskytují se i další zajímavosti, například o lumících. Jde o hlodavce, žijící na norvéžských náhorních planinách. Každý čtvrtý rok se vydají k pobřeží, jsou jich miliony, vrhnou se do moře a plavou k západu, až se nakonec utopí. Říká se, že je to akt masové sebevraždy, protože se jich rodí tolik, že by se neuživili. Ale říká se i to, že Grónsko bylo také částí Atlantidy, spojené s Norskem.

A pak jsou zde přeletaví ptáci. Když se uskutečňuje jejich transoceánské stěhování a přilétají na zeměpisnou šíři Azorských ostrovů, začínají kroužit nad hladinou, jako by zde byla pevnina, kde by chtěli usednout a odpočinout si.

Tedy – Atlantida?