Proč vyhynuli dinosauři?

10 nejúžasnějších hypotéz o tom, proč dinosauři zmizeli Snědli sami sebe nebo je zničili mimozemšťané?

Obří dinosauři ovládali planetu neuvěřitelně dlouhou dobu, a příčiny jejich smrti jsou stále zahaleny tajemstvím.

Hypotéz je ale mnoho. Ne všechny vydrží kritiku.

Jedna z nejnovějších verzí, například tvrdí, že dinosaury zahubili motýli…

Zemřeli hlady

Náhle se rozmnožily žravé housenky, které způsobily nedostatek jídla dinosaurů, – říká americký paleontolog, výzkumný pracovník muzea státu New Jersey, kde jsou uloženy kosti dinosaurů, Brian Switek. (1)

V důsledku toho vyhynuli dinosauři díky banálnímu důvodu: od hladu.

Podle Switeka, před 66 až 65 milióny lety byla Země podobná obrovské květinové zahradě.

Ptáci ještě neexistovali, a proto motýli létali a množili se bez zábran.

A housenky se před přeměnou v motýly živili výhradně rostlinami – hlavní potravou býložravých dinosaurů.

Nespočetné armády motýlů a housenek sežrali obrovské rozlohy zeleně.

A čím méně bylo býložravých dinosaurů, tím hladovější byli masožraví dravci. Takže postupně vymřeli všichni.

Snědená vejce

Paleontolog George Wieland (2) z univerzity v Yale na počátku XX. století tvrdil, že dinosauři jedli sami sebe, a tak se odsoudili k zániku.

Podle něj předkové strašných tyranosaurů pravděpodobně udělali svůj první krok směrem ke gigantismu, když začali jíst vejce Sauropodů.

Dokonce ani pečující dinosauří matky dinosaurů nemohly zabránit pytlačení hladových predátorů.

Deformace skořápky

Expert na fosilní bezobratlé G. K. Erben a jeho kolegové také věřili, že vejce přispěly k zániku dinosaurů. Ale jinak, než je popsáno v předchozí kapitole.

V časopise v roce 1979 výzkumníci zveřejnili verzi o tom, že analýza zkamenělých zbytků skořápek, nalezených v jižní Francii a ve španělských Pyrenejích, ukázala dva typy odchylek: skořápky některých vajec byly vrstvené a tlusté, a druhé – velmi tenké.

Každá z těchto situací byla fatální: vícevrstvá skořápka dusila embrya a vejce s tenkou skořápkou mohlo snadno prasknout a způsobit dehydrataci embrya nebo se stát snadnou kořistí pro predátory.

Hyperaktivní žlázy

Paleontolog Franz Nopcsa von Felső-Szilvás (1877–1933) na počátku XX. století navrhl, že dinosauři vyrostli do gigantických rozměrů kvůli poruše hypofýzy. (3)

Žlázy byly příčinou toho, že se zvířata stala patologicky obrovská a groteskní.

Nopcsa se pokusil propojit lidské patologie s vyhynutím dinosaurů, ale není žádný spolehlivý důkaz o tom, že hypofýza by mohla mít dopad na rozsah a zánik dinosaurů.

Evoluční sebezničení

Existuje teorie, že některé druhy živých bytostí „jdou cestou dinosaurů“ – jinými slovy, v průběhu evoluce jsou příliš pomalí, hloupí, nebo malí, než aby přežili.

Jistý čas se paleontologové domnívali, že to samé se stalo s dinosaury.

Příliš mnoho samců

Během posledního desetiletí specialista na neplodnost Sherman Silber opakovaně prohlašoval, že dinosauři vyhynuli, protože nemohli najít partnera.

Silber navrhl, že, obdobně jako u dnešních aligátorů a krokodýlů, mohly venkovní teplotní změny změnit pohlaví embryí dinosaurů během vývoje ve vejcích.

V tomto případě by změna klimatu, způsobená vulkanickou aktivitou a dopadem asteroidu mohla být důvodem, že z drtivé většiny vajec se vylíhly samí samci.

Stále však nevíme, zda teplota mohla mít vliv na vývoj pohlaví dinosaurů nebo ne.

Šedý zákal

V roce 1982 oftalmolog L.R. Croft navrhl, že příčinou vyhynutí dinosaurů byl jejich špatný zrak. (4)

Při delším působení tepla se šedý zákal vyvíjí rychleji a Croft z toho vyvodil závěr, že dinosauři s rohy a hřebeny na hlavě použili tyto „dekorace“ pro ochranu před nemilosrdným sluncem druhohor.

Nicméně ani to nezachránilo oči dinosaurů, až nakonec ztratili zrak do doby pohlavní zralosti.

Supernova

V roce 1971 fyzik Wallace Tucker (5) a paleontolog Dale Russell (6) navrhli, že exploze supernovy poměrně blízko Sluneční soustavy na konci křídového období mohla mít katastrofální důsledky pro život na Zemi.

Výbuch supernovy by zaplavil atmosféru planetu účinkům rentgenových paprsků nebo jiných druhů záření, což by vedlo k rychlé změně klimatu a teplota na Zemi by rychle klesla. Jenže žádný důkaz o této události nebyl nalezen.

Mimozemšťané

Výstava v Muzeu pravěku východního Utahu (7) ukazuje, že mimozemšťané nemohli zničit dinosaury, už jen proto, že se nezachovaly žádné fosilie ani mimozemšťanů ani stopy po jejich činnosti.

Nicméně, nedostatek důkazů nezastavil některé badatele od vytváření dalších scénářů takové katastrofy.

Prdy

Další hypotéza je, že dinosaury odsoudily k zániku jejich vlastní prdy.

V loňském roce se paleontolog David Wilkinson a jeho kolegové pokusili spočítat, kolik plynu metanu mohl vyprodukovat obrovský Sauropod s dlouhým krkem.

Výzkumníci naznačili, že dinosauři mohli produkcí metanu ovlivnit globální klima. (8)

Ale nakonec, různí sauropodi žili na Zemi po desítky milionů let, a nevykazovali žádné známky otravy plynem.

I když nevěnovali pozornost dalším studiím, Wilkinson a jeho kolegové shromažďovali důkazy na toto téma na tematických webech a dlouho prokazovali správnost své teorie.

Odkazy

(1) http://brianswitek.com/
(2) Wieland, G. 1925. Dinosaur Extinction. American Naturalist. 59 (665): 557-565
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Nopcsa
(4) http://trove.nla.gov.au/work/25939711?selectedversion=NBD2222881
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Hampton_Tucker
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Dale_Russell
(7) http://usueastern.edu/museum/
(8) http://wamc.org/post/dr-david-wilkinson-liverpool-john-moores-university-dinosaurs-and-methane