Existovali obři? (10)

Skrývají archeologové důkazy o obrech? * Podvody
Roku 1866 vznikl spor mezi váženými občany jednoho městečka ve státě lowa v USA.

Farář Turk neústupně tvrdil, že v dávných dobách existovali obři, protože to stojí v bibli, zatímco George Hull, plantážník a majitel továrny na výrobu doutníků, to považoval za holý nesmysl.

Spor došel tak daleko, až se Hull rozhodl, že milého faráře zesměšní za každou cenu. V červnu 1868 vylomil ze sádrových lomů u Fort Dodge v lowě obrovský kvádr o hmotnosti 5 tun a vydával ho za pomník Abrahama Lincolna či za vzorek „nejlepšího stavebního kamene na světě“ a za největších bezpečnostních opatření ho opatrně odvezl do Chicaga. Tam ho kameník Edward Burckhardt opracoval do tvaru obra, dlouhého 3,17 metru a vážící 2 719 liber. Potom ho ještě „upravil“ – speciálním kladivem obloženým hřebíky vytesal do obřího těla „póry“, pak ho omyl kyselinami, aby mu propůjčil „ctihodné stáří“, a nakonec ho v kované bedně dráhou a povozy dopravil do městečka Cardiffu, jižně od Syracuse ve státě New York, na farmu svého příbuzného Williama C. Newella, který byl do akce zasvěcen.

Do této chvíle stála tato historka, vyvolaná svárlivým farářem Turkem, továrníka Hulla plných 2 200 dolarů. 16. října 1869 ráno dělníci při kopání studny v hloubce jednoho metru narazili na lidskou nohu. Za pár dnů sem proudily tisíce lidí, aby se podívaly na tisíce let starou zkamenělinu obrovského pračlověka.

Obr. Obr z Cardiffu

Vypukl odborný spor o pravost a původ obra. Pro noviny byly rozporné názory senzací. A pro původce podvodu Hulla a Newella se z toho stal výnosný obchod: za prohlídku Amerického Goliáše vybírali vstupné, kolem farmy vyrostly stánky a ze Syracuse sem pro dopravu zvědavců zřídili zvláštní linku koňské dráhy. Jeden muž z New Yorku dokonce nabízel 100 dolarů za „Maličký kousek obra“. Za pár týdnů tu pak otevřeli dvě nové restaurace (The Giant Saloon a The Goliath House), kde se prodávaly tři různé, „jedině autentické a spolehlivé“ popisy obra.

Přesto, že musel Hull pod tlakem kritiky přiznat podvod, hlasy, které v obrovi chtěly za každou cenu vidět zkamenělého člověka, neumlkly. Oliver Wendell Holmes, slavný lékař a esejista, vyvrtal obrovi za ucho otvor a prohlásil, že jeho anatomická stavba je dokonalá. A kritický filosof Ralph Waldo Emerson prohlásil: „Je nepochopitelně nádherný a bezesporu starý.“

Jeden student Yaleské university v sedmnáctistránkovém referátu prohlásil obra za prastarou sochu fénického boha Baala a mezi jeho loktem a ramenem objevil dokonce hieroglyfy, „které však nikdo jiný neviděl“. Třeba tito učenci neslyšeli o Hullově veřejném přiznání, jiní to ani slyšet nechtěli – natolik byli přesvědčeni o existenci obrů, že pro ně všechny rozumné argumenty už přestaly platit.

Socha pak putovala po panoptikách, až se na ni zapomnělo.

Pokračování