Turínské plátno – nejgeniálnější vtip Leonarda da Vinci?

Je možné, aby na nejtajemnější křesťanské relikvii byl sám umělec?

Génius Leonardo da Vinci (1452-1519) je obviněn z vytvoření padělku nejznámější křesťanské relikvie – turínského plátna. S tímto názorem vystoupila Lillian Schwartzová, americká malířka, konzultantka školy výtvarných umění v New Yorku.

Paní Schwarzová pečlivě studovala da Vinciho tvorbu už od 80. let. Byla to ona, kdo poprvé předložila senzační hypotézu, že Mona Lisa je jeho vlastním autoportrétem. Od těch dob se nemohla zbavit myšlenky, že stejný trik – tedy použití vlastní podobizny – použil jako vzor pro jiný obraz – tedy že Leonardo mohl totéž udělat s Ježíšem. Géniovi je dovoleno vše !

Až nyní se zřejmě podařilo získat potřebné důkazy. S pomocí speciálních počítačových programů si prohlédla dva obrazy: dobře známý autoportrét umělce a údajný posmrtný obraz Kristovy tváře z turínského plátna. Podobnost je úžasná!

Obr. Portrét Leonardo da Vinci a údajný posmrtný obraz Kristovy tváře

„Kristus“ je téměř zrcadlovým obrazem velkého Mistra,“ říká L. Schwartzová. „Téměř všechny rysy perfektně vyhovují, včetně špičky nosu, rtů a očí.“

Podle badatelky Leonardo udělal svůj autoportrét na kus látky, pokrytý světlocitlivou látkou v dírkové komoře. Je to jednoduché zařízení, schopné získávat optické zobrazení objektů. Komora představuje skříňku s otvorem v jedné stěně a matným sklem nebo tenkým bílým papírem na stěně protilehlé.

Paprsky světla prochází skrz otvor o průměru 0,5 – 5 mm, a vytváří obraz na protilehlém plátně. Na tomto základě byl později sestrojen první fotoaparát. První zmínky o tomto zařízení se vyskytují ve IV. století před naším letopočtem ve spisech čínského filozofa Mo Di. A podle skic jako první přístroj používal právě Leonardo da Vinci. Popsal ho podrobně ve svém „Pojednání o malířství“.

Jak to funguje?

1.Busta Leonardo umístěná před obrovskou „komorou“, což je tmavá místnost s krystalem (čočkou) v otvoru ve stěně.
2. Obraz se promítl přes objektiv na plátno, obraz se vytvořil za pomocí nanesené světlocitlivé emulze vyrobené z vaječných bílků a želatiny. Obraz je vzhůru nohama.
3. Během několika dní se obraz obtiskl na plátno

 

„Pokud da Vinci věděl, že po jeho smrti, téměř po 500 let lidé budou uctívat toto plátno, určitě by se dobře bavil,“ říká další výzkumník, amatérský historik Lynn Picknett.

Jestli je turínské plátno paděláno, nebylo dosud plně objasněno. Nicméně, profesor Centra pro výzkum turínského plátna v Coloradu, John Jackson, zpochybnil závěry paní Schwartzové. Podle něj se zobrazení plátna poprvé objevilo na medailonu ze XIV. století, téměř sto let před narozením Leonarda. A radiokarbonová analýza fragmentů tkáně z roku 1988 je neudržitelná, protože vzorek byl kontaminován.

Možná vědci budou blíž k pravdě v dalších létech, kdy relikvie budou opět veřejně vystaveny.

Obr. Podle dokumentů mohl da Vinci vytvořit svůj portrét na tkaninu s pomocí dírkové komory.