Jak to bylo s Nessie ?

Žila někdy v Loch Ness přece jen nějaká příšera?
Simon Dinsdale, bývalý policejní detektiv z Essexu tvrdí: dvouminutový film, natočený jeho otcem Tim Dinsdalem (1924-1987) v roce 1960, zachycuje skutečného netvora v Loch Ness. A není falešný, jak se někteří domnívají. Simonovi lidé věří.

Před tím, než odešel do penze, tento detektiv odhalil několik případů sériových vražd ve Velké Británii.

A nyní, v roce 50 letého výročí tohoto snímku řekl, že on sám viděl dvakrát Nessie. Včetně toho případu, kdy jeho otec natáčel film.

Na obrázku není vidět detail, kvalita fotografií je vůbec velmi slabá. Ale výrazně je vidět, že ve vodě plave něco velkého.

Obr.: Tim Dinsdale organizoval desítky expedic za monstrem

„Viděl jsem hřbet velkého zvířete,“ říká Dinsdale. „Tyčilo se nad vodou asi metr. A mělo asi půl metru v průměru. Barva – červeno-hnědá. A na boku – nějaký výstupek. Viděl jsem to naprosto jasně … a pak „to“ uplavalo. Mě doslova zatrnulo – tak silný to byl dojem.“

Tim Dinsdale, otec Simona, sloužil v Royal Air Force (RAF) jako inženýr. Zemřel v roce 1987. Po celý svůj život se ve volném čase zabýval lovem monstra – uspořádal 56 expedic. Svůj první film, který natočil v roce 1960, dával svým kolegům k posouzení.

Nezávislí odborníci z britského Centra leteckého průzkumu (JARIC) zjistili, že film je v pořádku. Co je na něm, ale nerozluštili.

Zjistili, že to není ponorka, ale nějaký „živý objekt“, pohybující se rychlostí 16 kilometrů za hodinu.

Obr.: Záběr z filmu Tima: tmavá skvrna vpředu je prý hřbet Nessie

Až do roku 2005 byl film Tima Dinsdale považován jako důkaz pro to, že jezero obývá nějaké velké zvíře.
Možná i vodní ještěr – plesiosaurus – s ohromným tělem a ploutvemi a s velmi dlouhým krkem.

Ale k 45. výročí vzniku filmu se v JARIC pokoušeli dojít ke stejnému závěru, a prozkoumali, co vytváří pěnovou stopu na hladině. A jako už mnohokrát prokázali, že o loďce nemůže být ani řeči. To znamená, že Tim i jeho syn Simon, viděli obrovské zvíře.

Ale leteckým průzkumníkům oponovala řada vědců, kteří prováděli počítačovou analýzu filmu.

Někdy se Nessie vynoří z jezera

Legenda říká, že poprvé se Nessie objevila roku 565 našeho letopočtu. Ale někdy byla popisována jako obří žába. To znamená, že tato bytost se nepodobala na plesiosaura.

První důkazy z moderní doby se datují z roku 1885.

Svědkovi Rodericku Mathesonovi se zdálo, že zvíře vypadá jako obří kůň. Mělo dokonce hřívu.

Pravá horečka hledání Nessie začala v roce 1933, poté, co jistý George Spicer zveřejnil svědectví své manželky. Ta údajně viděla „neznámé zvíře, vysoké metr a dlouhé asi 8 m, které přelézalo cestu.“

Od tohoto roku jej začali hledat na severním pobřeží jezera.

V roce 1934 lékař Dr. Robert Kenneth Wilson udělal nejslavnější snímek Nessie, jak se objevila s vystrčenou hlavou na tenkém krku. Je možné, že jde o padělek – model na malé ponorce.

Obr.: Někteří lidí věří, že Loch Ness je plesiosaurus, který přežil až do našich dnů

Nessie není losos !

Ještě předtím, než Wikileaks začal udivovat svět se svými odhaleními, byly v Anglii odtajněny dokumenty, ze kterých vyplývá, že britská vláda byla přesvědčena o tajemném monstru, obývajícím skotské jezero.

Nadšenci, opírající se o takzvaný zákon o svobodě informací, požadovali odtajnit oficiální vládní dokumenty, týkající se monstra. A ukázalo se, že takové skutečně existují.

Přinejmenším právě za Margarette Thatcherové se tímto problémem vláda zabývala. Nebudete věřit, ale úředníci „Železné lady“ byli vážně znepokojeni osudem Nessie. Právě tehdy – v 80 letech minulého století – se pokoušelo několik dobře vybavených skupin pokoušelo ji najít. A vláda zkoumala, jak by se jim v tom dalo zabránit.

Mezi odtajněnými dokumenty je i korespondence mezi vyššími úředníky.

Jeden z dopisů je odpovědí Ministerstva zemědělství, jako reakce na dotaz: „Bohužel, Nessie není losos a nemůže být považována za sladkovodní rybu. Proto není chráněna zákonem o ochraně lososů a chovu ryb z roku 1951.“

Ale s autorem dotazu zpráva souhlasí: „Musíme vymyslet nějaké opatření na ochranu zástupců nejvzácnějších druhů zvířat.“

Vláda dospěla k tomuto závěru: je nemožné počítat se speciálním zákonem na ochranu podivných zvířat.

Odborníci nakonec doporučili, že je možné využít zákon o ochraně přírody z roku 1981, který chrání všechna volně žijící zvířata, a to i ta, která dosud nejsou vědě známa. A tak pod ochranu tohoto zákona spadá i nestvůra z Loch Ness. Ať už tam je či není, lovit monstrum nikdo nesmí.

Je pouze možné jej zachytit na kamery, umístěné podél břehů jezera.

Mohl to být plesiosaurus?

„Předkové příšery z jezera Loch Ness – plesiosauři – obývali široká severská jezera,“ říká Joern Harald Harumi, norský badatel z Natural History Museum při Universitě v Oslo. „Potvrzují to poslední poznatky z arktických ostrovů Svalbard. Zde v permafrostu se nachází zachovalé pozůstatky 28 starověkých plazů. Jsou zde i plesiosauři s dlouhými krky, i ti, kteří je jedli – ichthyosauři, desetimetrová monstra, podobající se obrovským delfínům s 30 centimetrovými zuby.“

Nessie byl slon?

Neil Clark z Muzea paleontologie při Universitě v Glasgow, se proslavil tím, že objevil před několika lety v oblasti skotských vysokohorských jezer stopy dinosaurů.

Pak jej uchvátil problém legendární Loch Ness. Začal studovat zprávy očitých svědků, kteří údajně viděli tajemné monstrum. Prozkoumal všechny dostupné fotografie. A pak vystoupil se senzačním prohlášením, publikovaným v novinách The Times: Nessie není žádný dinosaurus, který přežil v jezeře Loch Ness do současnosti. Je to slon. Přesněji řečeno, několik slonů, jejichž choboty zmátly očité svědky.

V podstatě nejslavnější fotografie ukazuje něco protáhlého, vyčnívajícího z vody. Je to krk Nessie, trvají na svém nadšenci. Pravda, mohli jen stěží vysvětlit, kde je v tomto případě hlava. Argumentovali tím, že hlava je malá. Jako u hada.

Ale pokud budeme předpokládat, že „krk“ je chobot, jak to navrhuje paleontolog, pak hledat hlavu na jeho konci je nerozumné. Ta by měla být jinde, tedy pod vodou. Což je skutečně patrné na obrázcích.

Obr.: Clark říká: „Když sloni byli koupáni v jezeře, z vody jim byly vidět jen trup a dva hrby.

První – hlava, druhá – hřbet zvířete

Obr.: Jak došlo k záměně slona na lochnesskou příšeru

Ale kde se tady, ve Skotsku, vzali sloni? A dokonce ve vodě?

Odpověď je velmi prostá – byli to sloni z cirkusu, který se pohyboval po celé zemi na turné. A jejich majitelé slony vykoupali.

„Cirkus, přijíždějící na jarmark se zastavil u jezera Loch Ness, aby si zvířata odpočinula,“ vysvětluje Clark.

První moderní svědectví o výskytu Nessie se objevilo roku 1933, což se shoduje s akcí jistého Bertrama Millse, majitele londýnského cirkusu.

Obrátil se s výzvou na občany, že pokud monstrum chytí, dostanou odměnu 20.000 liber.

Paleontolog Clarc je přesvědčen, že Mills se stal iniciátorem grandiózní mystifikace, která zahájila světoznámou slávu Nessie.

Clark sice neví, zda fotografové viděli slony, ale kvůli vypsané odměně je nasnímali tak, aby snímky naznačovaly něco tajemného.