Za našimi pyramidami

Je to již několik let, co začalo intenzivní hledání českých pyramid.
Nejprve zde byla Rosa del Sar, jinak paní Blochová, která spolu s proutkařem Jiřím Růžičkou „objevila“ pyramidy ve Znojmě, samozřejmě nikoli skutečné, ale jen takové, jaké ukázal proutek pana Růžičky. Kromě pyramid proutek ukázal i hroby „obrů“, zajisté stavitelů těch pyramid…

Nehoráznosti, které se odsud začaly šířit, se dostaly i do sdělovacích prostředků a nastalého humbuku se muselo využít. Vznikla tedy kniha „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ (2011, 2013, 2015) a k tomu i web „Pyramidy v ČR“ (1).

Zde už se s pyramidami úplně roztrhl pytel. Na mapce ČR můžete najít třeba Milešovku nebo Plešivec, jakožto utajené pyramidy.

K podpoře byla uspořádána i konference „Pyramidy v Evropě a v ČR“, 12. -14.6.2015, za účasti např. Klause Dona, Valerije Uvarova, takže se této sešlosti mohlo říkat „mezinárodní“. Odeznělé fantasmagorie byly opravdu „pyramidální“. (2)

Prvním pokusem o skutečnou „pyramidu“, měl být „objev“ této skupiny v podobě proslulé vinice Šobes u Znojma. Jak uvidíme, nebude to poslední vinice v českém „pyramidálním“ panoptiku…

Obr. Skupina brigádníků vytvořila údernickým nadšením v 50. létech opravdovou československou pyramidu 🙂 Foto: Facebook

Jenže ani množství „pyramid“, vycucaných z prstu, nepřineslo kýžený efekt. Stále zde není něco, co by se dalo označit za pyramidu a pořádat tam podobné kejkle, jako je dělá Semir Osmanagič v Bosně. Je jasné, že v ČR není jen tak možné dělat výkopy, kdekoli si kdo zamane. Jsou zde jednak pevně určená vlastnická práva a vedle toho i různé památkové a přírodní rezervace. Není zde možné, jako se to stalo na kopci Visočica, aby místo, kde bylo středověké sídlo místních králů, nebylo vůbec památkově chráněno, a bosenští archeologové měli velkou honičku, aby lokalitu před nelegálními výkopy Osmanagičem poblázněných nadšenců, rychle právně zajistili a uchránili. (3)

Co vlastně taková pyramida přináší?

Vzor takových výhod pro „objevitele“ i okolí je právě bosenské Visoko.

Objevitel a hlavní protagonista „bosenských pyramid“ Semir Osmanagič si zde udělal Mekku všech pavěd a šarlatánství, což nemá snad nikde jinde ve světě obdoby. Jeho kopce, které příroda utvořila do zajímavých tvarů, a označené za „pyramidy“, oplývají v podstatě všemi myslitelnými i nemyslitelnými anomáliemi, od závratného stáří, rádoby fyzikálních podivností, až po tajemné, nijak jinak nezachytitelné, energie. (4)

A tak se k těmto obyčejným kopcům, jakých je všude plno, ale obalených aureolou tajemna, sjíždějí prosťáčci z celého světa. Čeká na ně zajímavý program. Některým stačí výšlap na kopce – pyramidy – za pouhé 2 eura. Toto vstupné je zde povinné u každého lesíka. Pak je tu tajemný tunel, ve kterém se „citliví“ lidé chytnou velkého plochého kamene a sdělují si pocity o energii, která z něj zajisté proudí. I zde je vstupné.

Ti obětavější nadšenci zde tráví delší dobu, aby zde dobrovolně kopali v tunelech, nebo na některém „pyramidálním“ kopci odkrývali zeminu až na skalní podloží.

A tak objevitel profituje z davů nadšenců, a nejen on. Je to celý turistický průmysl, od ubytovatelů, až po výrobce různých pyramidálních cetek, prodávaných jako suvenýry. Ale není možné také zapomenout na ty, kteří si z pořádání cest k „bosenským pyramidám“ udělali svéráznou cestovku.

Mezi ně patřil v podstatě i WM magazín. Ten se původně k bosenským pyramidám postavil kriticky, ale po zjištění, jaké výhody to přináší, se rozhodl naskočit do rozjetého vlaku pyramidální pavědy a šarlatánství a patřičně toho využívat.

Není proto žádným překvapením, že se do čela hledání českých pyramid postavil právě on.

Několik let prosakovaly zprávy o úpěnlivém hledání českých pyramid. Kandidátem na českou pyramidu se tak stal kopec Starý Jičín, sice tvarově zajímavý, ale zase příliš známý a díky hradu na vrcholu v podstatě různým pavědeckým aktivitám nepřístupný.
A tak se ji konečně podařilo najít! V roce 2016 se objevil dosud bezvýznamný kopec v okolí slovenské obce Rudňany, posléze honosně nazvaný kóta Zulu 664. Z boku do něj ústí chodba po staré těžbě. (5)

Má to jen malou vadu, že pyramida je trochu dále na východ, ale místo už posvětil samotný Semir Osmanagič. A už se začaly vyrábět anomálie jako o překot. Kopec je postaven podle „posvátné geometrie“, neboť je orientován o 10-15 stupňů od severu, jako prý všechny starověké stavby (bylo by dobře vědět, které to jsou?). Tunel je „iontový“, naměřené hodnoty jsou fantastické. Nesmí chybět magnetické ani další anomálie. (6) A není všem dnům konec, takže další podivnosti se jistě ještě najdou.

S tím se ovšem naši hledači pyramid nehodlali smířit. A tak se našla konečně i typicky „naše“ pyramida, která se nemohla vyskytnout na příhodnějším místě. Vinařský kraj, plný dobrého vína i možností k ubytování ve sklípkách. Otevírají se tím možnosti vskutku nebývalé.

„Pálavská pyramida“ je konečně tady! Jde o kopec „Velká Slunečná“, a scénář se odvíjí podle známých a osvědčených pravidel pyramidálního byznysu – nový web (7), cestovka pořádá „výzkumné expedice“. (8) A bude zajisté co zkoumat – pyramida prý připomíná stavby v Peru (9), je postavená opět s onou „božskou odchylkou“, tentokrát jihovýchodně, sklon terasy je stejný jako u pyramidy v Gíze, (což i bez úhloměru vyvolává úsměv), a samozřejmě emituje různé druhy energie… (10) Co si lze více přát?

Co můžeme očekávat v budoucnu?

Rozhodně nikoli to, že by zde začaly působit rozumné argumenty geologů a archeologů. Vůči těm jsou pyramidální nadšenci dokonale imunní. Samozvaní objevitelé pyramid se rozhodně nezřeknou výnosné hračky. A už vůbec nelze čekat to, že by prosťáčkové prozřeli a přestali skákat prohnaným chytrákům na lep pyramidového šarlatánství.

Obr. 2,3 – Starý Jičín

Obr. 4, 5,6 – Kóta „Zulu 664“

Obr. 7, 8 – Pálavská „pyramida“

Odkazy

(1) Pyramidy v ČR. Internet: http://www.pyramidycr.cz/cs/
(2) Pyramidy v Evropě a v ČR. Internet: http://pyramidy.cez-okno.net/
(3) Bosenské pyramidy. ZaZ, 10.12.2013. Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/historie/411-bosenske-pyramidy
(4) Osmanagič a jeho pyramidy. ZaZ, 25.03.2017. Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/nazory/903-osmanagic-a-jeho-pyramidy
(5) Pyramida na Slovensku? CEZ okno, 8.3.2016. Internet: http://www.cez-okno.net/clanok/pyramida-na-slovensku
(6) Matějka, J.: První setkání a průzkum kóty zulu 664. WM magazín, 12.9.2017. Internet: http://wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2017090002
(7) Pyramida Pálava. Internet: http://pyramidapalava.cz
(8) Pyramida Pálava. Nový cestovatel. Internet: https://www.novycestovatel.cz/category/pyramida-palava/
(9) Už v roce 2012 kopec přirovnali k pyramidám starých Mayú: Židková, K.: Slunečná vypadá jako pyramida starých Mayú. Brněnský deník, 26.11.2012. Internet: http://brnensky.denik.cz/serialy/slunecna-vypada-jako-pyramida-starych-mayu-20121124.html
(10) Matějka, J.: Pyramida Pálava je dílem nadčasové vize jednoho člověka, který žil v šedesátých letech na Pálavě. Pyramida Pálava, 21.9.2017. Internet: http://pyramidapalava.cz/pruzkumu-pyramidy-palava-foto/