Existovali obři? (5)

Skrývají archeologové důkazy o obrech? * Obři v legendách – 40 metrový Adam, 35 metrová Eva ?

Nadšenci, věřící v existenci gigantů, mezi nimiž je řada velmi vážných badatelů, v první řadě nalezli řadu mýtů o obrech.

Samozřejmě, že je těžké najít národ, který by neměl legendy o obrech – pouhý výpis jejich národních pojmenování by obsáhl celou stránku knihy.

Obr. Obři se vyskytují v mýtech téměř všude na světě.

Předchůdci řeckých bohů byli obří Titáni. Bůh nebes Uranos a bohyně Země Gaia zplodili 15 obrů.

Řecké mýty se zmiňují o dalších obrech. Obra Klytia zabil samotný Zeus rozžhaveným kyjem, Herkulovi zahubili jeho vojsko právě obři. Odyseus bojoval s jednookým obrem Kyklopem.

Čínská mytologie se zmiňuje o obru Pan – Ku, který se měl podílet na vzniku světa.

Bible se celkem na čtyřech místech zmiňuje o obrech: např.:

  • Gen 6:04: „V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.“
  • Num, 13,33: „Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!“

Pokud by zpráva odpovídala realitě, a obyčejný člověk by byl velký jako kobylka, pak by obr měřil více než 50 metrů. Šlo však zřejmě o příměr, nikoli o reálný poměr.

Dalším biblickým obrem byl Goliáš, kterého podle legendy přemohl David střelbou z praku.

V keltských bájích se objevuje velikán Bran Ab Llyr, který prý žil v Británii a nevešel se na žádnou loď, ani do žádné budovy. Obr se prý brouzdal Irským mořem a čekal na nepřátelského krále, aby se s ním mohl bít.

Edda, soubor germánských pověstí, je plný příběhů o obrech.

O obrech je zmínka i v Koránu. Píše se tam, že byli vyšší než „nejvyšší palmy.“ A smáli se Noemu, který stavěl archu, aby unikl hrozící potopě. Říkali: „Potopa nám neublíží … Jsme příliš velcí.“

Obr. Podvodné záběry obřích koster…

V existenci obrů, stejně jako ve zjevení, věřil, například, Karl Linné, slavný švédský přírodovědec a tvůrce systému klasifikace flóry a fauny. Nějak si spočítal, že Adam byl vysoký 40 m a Eva měřila 35 metrů.

Mohly by být pověsti o obrech pozůstatkem po skutečných bytostech, kteří zde kdysi žili, buď jako výsledek genetických manipulací při stvoření člověka, nebo jako mrtvá větev přirozeného vývoje?

Pokračování