Jaké byly styky se Starým a Novým světem?

Indiáni byli v Evropě dříve než Kolumbus v Americe Je pravděpodobné, že Vikingové byli v Americe dávno před Kolumbem.

Genetická analýza ukázala: na Islandu žijí potomci indiánských žen, které sem přišly před tisíci lety.

Vyšetřování DNA původních obyvatel Islandu – potomků Vikingů – ukázalo: asi u 80% z nich byly zjištěny indiánské geny.

To znamená, že zde jsou předávány z generace na generaci vrozené vlastnosti domorodých obyvatel Severní Ameriky, „rudokožci“, jak se někdy nazývají.

Jeden z autorů studie, Carles Lalueza-Fox z Univerzity Pompeu Farb (Španělsko), otištěné v prestižním vědeckém časopise American Journal of Physical Anthropology, že primárním zdrojem „neskandinávských“ genů byla Indiánka, která přišla na ostrov zhruba před tisíci lety a zanechala tam potomky.

Od těch dob se zde vystřídalo na 40 generací. A v každé se narodily dívky.

Právě ony se staly nositeli indiánských genů, které předávaly po mateřské linie.

Zajímavé je, že jde o data, získaná Španělem – příbuzným legendárního mořeplavce, kterému patří vavříny vítězství při objevování Nového světa.

O Kolumbovi víme, že se dostal čtyřikrát do Ameriky.

Řada legend vypráví, že Vikingové navštívili Ameriku, a to nejen Severní, ale také Jižní.

Indiánské geny, které se smísily s skandinávskými, jsou důkazem toho, že se tak skutečně stalo 500 let před Kolumbem. Pochází z míst, kde je dnes Kanada.