Mapy Piri Reise

Dokumenty byly objeveny v paláci Topkapi v Istanbulu

  • „Kosmická loď stanula nad dnešní Káhirou a zamířila objektiv kamery kolmo dolů. Po vyvolání snímku se na fotografii objevily celkem nezkreslené tvary všeho, co se nacházelo do vzdálenosti asi 8000 kilometrů od středu zorného pole. Čím dále od něho však jsou obrysy zemí a kontinentů zkreslenější.“

Scéna, kterou popsal Erich von Däniken (1) ve své knize „Vzpomínky na budoucnost“ (2) se stala před tisíci nebo milióny lety.

Důkazem pro to jsou mapy tureckého admirála Piri ibn Hadži Mehmed (3) ze šestnáctého století. Mapy, které ukazují nejen Evropu, západní Afriku, Atlantský oceán, východní pobřeží USA a četné ostrovy.

Dokumenty byly objeveny v paláci Topkapi v Istanbulu v roce 1929, který byl přeměněn na muzeum. Je to součást mapy světa, ale dvě třetiny jsou ztraceny.

Fragment, který se zachoval, je známý jako mapy Piri Reise (Reis znamená admirál). Je na gazelí kůži, 90 cm dlouhé a 65 cm široké, uprostřed je Atlantik. Nejvíce zarážející je, že americké jižní pobřeží sousedí s pobřežím, které odpovídají Antarktidě, která byla objevena až roku 1819. Záznamy uvádějí, že autorem map je admirál Piri, a vytvořil je v roce 919 po hidžře, tedy roku 1513 křesťanského letopočtu, na základě předchozích map.

Mapa Piri Reise je jedním z prvních, která ukazuje Ameriku. Proslulou se stala díky kartografovi Arlingtonu H. Mallery a americkému historikovi Charlesi H. Hapgoodovi (4), kteří mapu studovali v polovině 50. let 20. století.

Mallery uvedl, že postavení Afriky a Jižní Ameriky je na mapě velmi přesné a je znázorněna Antarktida. Podle tehdejších názorů byla Antarktida pokryta ledem 14 milionů let. (ve skutečnosti došlo k zalednění až před 12.000 lety, což bylo zjištěno v roce 1957).

Téměř současně Hapgood, profesor na státní univerzitě Keene v New Hampshire, přišel k podobným závěrům po prozkoumání mapy „bez předsudků“, a upozornil na horský hřeben, který označil jako Andy. Ale jak mohla mapa zachytit Andy v roce 1513, když je Pizarro objevil až v roce 1527?

Podle Hapgooda muselo být pobřeží Antarktidy bez ledu zjištěno o mnoho let dříve, než to Piri Reis zakreslil, a někým, kdo byl schopen létat.

Tento závěr byl propagován Louis Pauwelsem (5) a Jacques Bergierem (6) v knize Jitro kouzelníků (7):

„Jde o kopie ještě starších map? Nakreslených na základě pozorování konaných na palubě letadla nebo meziplanetárního stroje? Jsou to poznámky, učiněné návštěvníky přišlými zvenčí?“ ptají se autoři spolu s nadšenci návštěvníků z jiných světů v dávné minulosti už 50 let.

Zastánci této verze argumentují tím, že mapa Piri Reis je ohromující svou přesností. Von Däniken tvrdí, že byla použita za pomoci létajících strojů, řízených mimozemšťany, vydávající se a pokládány za bohy.

Ztracený kontinent

Je třeba si uvědomit, že i přesné mapy byly vytvořeny i bez létajících strojů, a před tím, než ty první vůbec vzlétly. Letadla tedy nejsou podmínkou pro vznik map.

„Není nutné do tvorby map zapojovat kosmonauty či neznámé civilizace před dobou ledovou, abychom vysvětlili tajemství map Piri Reise,“ říká ve své knize „Astronauti starověku“ (8) historik William H. Stiebing, Jr.

Podle tohoto autora, turecký námořník zobrazil to, co říká v poznámce pod čarou – jde o kompilace na základě předchozích map.

Stejný názor má kartograf Gregory C. McIntosh ve své knize „The Piri Reis map of 1513.“ (Mapa Piri Reise z roku 1513). (9)

Ale kde se vzala Antarktida bez ledu, Andy, mimořádná geografická přesnost, jak o tom píše Hapgood v knize „Maps of the ancient sea kings“ (Mapy starověkých mořských králů, 1966)? (10)

Střízlivý a podrobný pohled na mapu odhalí řadu problémů, které se neshodují s tvrzením o přesnosti Piri Reisovy mapy:

Chybí Magellanova úžina a Tichý oceán, jiný je tvar Panamy, Mexického zálivu a chybí poloostrov Florida a Karibské ostrovy. Údajné „Andy“ zasahují do poloviny Amazonie a na jihu nedosahují až do La Paz, chybí téměř 1500 kilometrů moře od pobřeží Jižní Ameriky k Antarktidě…

A vůbec, je to, co je na mapě, skutečně Antarktida? Jižní pobřeží na mapě Hapgood přisoudil k zamrzlému kontinentu, ten je však spojen s Jižní Amerikou na východ od Rio de la Plata.

Nadšenci ovšem podotýkají, že v době, kdy byla Antarktida bez ledu, mohl být reliéf pobřeží kontinentů jiný než dnes. To je jistě možné, jisté však je, že Antarktida byla s Jižní Amerikou spojena naposledy v druhohorách před 65 mil. lety, to však ale Atlantský oceán nevypadal takto.
Podle dalšího názoru nejde o Antarktidu, ale o pokračující východní pobřeží Jižní Ameriky, ovšem zahnuté tak, aby se vešla na kůži. (obr.2)

A co Andy? Problém je v tom, že hory byly někdy malovány středověkými a renesančními kartografy na kontinentech v náhodném uspořádání, kde je napadlo. A zde se téměř trefili.

Přidáme-li k tomu výskyt fiktivních zvířat, je zřejmé, že mapa Piri Reise, sice čerpá z map po objevení Ameriky Kolumbem, ale vše ostatní jsou představy šestnáctého století a dřívější mapy, které ho inspirovaly.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Daniken
(2) Däniken, von, E.: Vzpomínky na budoucnost. (Chariots Gods, 1968, česky 1969), s. 25
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pauwels
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bergier
(7) Louis Pauwels – Jacques Bergier: Jitro kouzelníků. (1960, česky 1969, 1990
(8) William H. Stiebing,Jr.: Ancient Astronauts, Cosmic Collisions and Other Popular Theories about Man’s Past. Buffalo, New York, 1984
(9) Gregory C. McIntosh: The Piri Reis map of 1513. (Mapa Piri Reise z roku 1513), 2000
(10) Hapgood, Ch.: Maps of the ancient sea kings. (Mapy starověkých mořských králů), 1966