Mimozemští mikrobi v zemské atmosféře?

V britských novinách se objevil senzační titulek
„Mimozemský život byl nalezen v zemské atmosféře, říká vědec“ (1) a „Pravda je tam venku: britský vědec tvrdí, že našel důkaz mimozemského života.“ (2)

Tým britských vědců vedených Miltonem Wainwrightem z Oddělení molekulární biologie a biotechnologie na Universitě v Sheefieldu, zveřejnil článek v časopise Journal of Cosmology (3) o nálezu, který učinil na balónu, který se pohyboval ve výšce 27 kilometrů při posledním meteoritickém dešti Perseidů. Zachytil fragment diatom-mikroskopické jednobuněčné řasy a jiné „vzácné biologické entity“, které mohly přijít na Zemi z vesmíru.

„Většina lidí předpokládá, že tyto biologické částice mohly jen vystoupat do stratosféry ze Země, ale je všeobecně známo, že částice takové velikosti se nemohou zvednout ze země do výšky, řekněme, 27 km. Jedinou známou výjimkou jsou násilné sopečné erupce, ale k tomu nedošlo v průběhu tří let, kdy jsme shromažďovali,“ uvedl Wainwright. (4)

Z toho vyvozuje, že „v případě neexistence mechanismu, který by velké částice mohl dopravit do stratosféry, lze pouze konstatovat, že biologické entity pochází z vesmíru. Došli jsme k závěru, že život neustále přichází na Zemi z vesmíru, že život není omezen na tuto planetu, a téměř jistě nepochází ze Země.“

Wainwright a jeho kolegové upozorňují na to, že jsou nutná všechna opatření, aby se zabránilo možné kontaminaci naší planety cizími mikroorganismy, třeba cestou ledu z komety.

Můžeme být na pokraji katastrofy ze sci-fi rokánu Kmen Andromeda? (5)

Článek vyvolal oprávněné diskuse a polemiky. Navíc existují dvě klíčová podezření na mystifikaci.

Phil Plait (6) upozorňuje na to, že autoři neposkytli vzorek ke studiu jiným odborníkům, což by udělal i amatér, než by se odvážil diskutovat o mimozemském životě. Dále tvrdí, že fakta o existenci krátkodobého pobytu mikroorganismů ve stratosféře jsou neprůkazná. Autoři předpokládají, že atmosféra je stabilní a nepohyblivá, a nezmiňují jiné síly působící na částice, jako gravitaci a vztlak.

Nicméně, vítr a turbulence ve stratosféře by možná mohl udržet malý předmět do vzduchu po delší dobu. Není sice potvrzeno, že se tak stalo právě takto, ale v článku není vůbec zmínka o tom, že by mohla být taková možnost vyloučena.

Článek byl publikován v časopise Journal of Cosmology. Web, který zveřejnil tento článek nepožívá tedy vůbec výrazné důvěryhodnosti vědecké obce, ba přímo naopak.

Biolog P.Z. Myers řekl, že Journal of Cosmology „není opravdu vědecký časopis“, ale web skupiny „posedlý myšlenkou Freda Hoyle a Wickramasingha, že život vznikl ve vesmíru a dostává se na Zemi jednoduše deštěm.“ (7)

Jeden z pěti autorů jeho autorů je astrobiolog Chandra Wickramasinghe z University v Buckinghamu (8), vášnivý zastánce teorie panspermie (9) a tvrdící, že našel rozsivky v meteoritech. Byl vždy ve spojení s dalším zastáncem této teorie, s již zemřelým Fredem Hoyle, anglickým astronomem a spisovatelem sci-fi. (10)

Wickramasinghe spolu s Hoylem kdysi publikovali hypotézu, že mimozemské organismy způsobily v roce 1918 chřipkovou epidemii, nebo některá ohniska dětské obrny a také nemoci šílených krav.

V roce 1981 byl jediným vědcem podporujícím kreacionismus ve slavném procesu v Arkansasu. (11)

V roce 2003 poslal dopis časopisu The Lancet (12), ve kterém napsal, že virus těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) byl pravděpodobně mimozemského původu.

Skutečnost, že prezentovaný objev pochází z těchto kruhů, působí proto velmi nedůvěryhodně.

Odkazy

(1) Alien life found living in Earth’s atmosphere, claims scientist. The Telegraph, 19.9.2013, Web: http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/10321227/Alien-life-found-living-in-Earths-atmosphere-claims-scientist.html
(2) The truth IS out there: British scientists claim to have found proof of alien life. The Independent, 19.9.2013, web: http://www.independent.co.uk/news/science/the-truth-is-out-there-british-scientists-claim-to-have-found-proof-of-alien-life-8826690.html
(3) ISOLATION OF A DIATOM FRUSTULE FRAGMENT FROM THE LOWER
STRATOSPHERE (22-27Km)-EVIDENCE FOR A COSMIC ORIGIN. Journal of Cosmology, 2013, Vol. 22, pp 10183-10188 (accepted August 9, 2013), web: http://journalofcosmology.com/JOC22/milton_diatom.pdf
(4) Scientists find life coming to Earth from space. The University of Sheffield, 19.9.2013, web: http://www.sheffield.ac.uk/news/nr/scientists-find-life-coming-to-earth-from-space-1.309972
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Andromeda_Strain
(6) Has Alien Life Been Found In Earth’s Atmosphere? I’m Gonna Go With „No“. Slate, 20.9.2013, Web: http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/09/20/et_claims_of_alien_life_in_earth_s_atmosphere_are_unfounded.html
(7) http://freethoughtblogs.com/pharyngula
(8) http://en.wikipedia.org/wiki/Chandra_Wickramasinghe
(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia
(10) http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
(11) http://en.wikipedia.org/wiki/McLean_v._Arkansas
(12) http://www.thelancet.com/