Jak to bylo ve Voroněži

Setkání s UFO a mimozemšťany v městském parku

Všechno začalo zveřejněním případu v místních novinách „Komuna“, ze dne 3.10.1989.

Zpráva měla název „Futbol s prišelcami“ („Fotbal s příchozími = mimozemšťany):

„Vasja Surin a Jevgenij Blinov jsou školáci – jeden chodí do školy č. 82, druhý do školy č. 33 Levobřežní.

Zažili neuvěřitelnou událost. Tito kluci a dále Julia Šolochovová, a ještě jeden dospělý, čtyřicetiletý, byli svědky 27. září přistání UFO v parku, v okolí zastávky „Mašmet.“

  • A stalo se to takto.
  • Kluci v parku hráli fotbal.
  • Den se klonil k večeru.
  • V 18:30 kluci viděli růžovou záři na obloze, a poté kouli červené a vínové barvy.
  • Koule o průměru asi 10 metrů kroužila ve výšce asi 12 m nad zemí, a bylo zřejmé, jak se vlní pod ní tráva.
  • Koule ale brzy uletěla.
  • O několik minut později se UFO vrátilo, a vznášelo se nad parkem.
  • V tuto chvíli přiběhli dospělí.

Ve spodní části koule se otevřely dveře, kde se objevil tvor asi třímetrový, ve stříbrné kombinéze a botách „bronzové“ barvy, s nějakým diskem na hrudi a se třema očima.

Bytost obhlédla okolí, zavřely se dveře, a poté koule začala klesat, přičemž poškodila topol, který od té chvíle zůstal nakloněn.

UFO přistálo. Znovu se otevřely dveře. Vyšly dvě bytosti – jeden zřejmě robot.

Mimozemšťan něco řekl, a na zemi se objevil zářící obdélník 30×50 cm, a cizinec znovu něco řekl.

Zářící obdélník zmizel.

Mimozemšťan udělal něco na hrudi robota, a ten vyšel jako mechanický stroj.

V této chvíli jeden z chlapců vykřikl hrůzou. Cizinec se na něj podíval a chlapec ztuhl, neschopen pohybu. Oči cizince při tom svítily. Teď již vykřikli všichni, kteří sledovali tento jev. Koule i tvor zmizel.

O pět minut později se znovu objevila koule i „tříoký“.

Po boku mu visela „pistole“ – trubka o délce půl metru. Vedle šel asi 16 letý chlapec. Cizinec na něj namířil „zbraň“, a tento chlapec zmizel.

Mimozemšťan vešel do objektu, a ten nabral rychlost, a odletěl pryč. V tu chvíli se objevil i zmizelý chlapec…

Tento příběh o přistání UFO a mimozemšťanech byl zaznamenán podle svědectví několika svědků.

Lze k němu dodat, že obyvatelé ulice Putilina sledovali více než jednou let UFO v období 23. – 29. září.

Takový výtrysk aktivity ufologové nazývají „flyap“, který je obvykle spojen s přistáním UFO.“

Tato zpráva byla téměř doslova převzata TASS, a tak se dostala na stránky všech sovětských a zahraničních novin.

Co můžeme říci o tomto případu? Že je velmi složitý a rozporuplný.

Žádný z dospělých svědků neviděl mimozemšťany: pouze objekty ve vzduchu, a dokonce jdoucí na přistání.

Znepokojující a neuvěřitelné množství „kontaktů“ s dětmi (bylo zjištěno, že případ popsaný novinách nebyl jediný).

Zmizení chlapce může být „kopií“ senzačního případu v Charovsku, kde téměř stejným způsobem zmizela a pak se objevila žena.

Některé děti nakreslily znak na objektu, podobný písmeni „Ž“ („Ж“) – téměř stejný jako symbol Ummo, údajně vyfotografovaný na objektu v roce 1967 (snímek se později ukázal jako podvodný).

Pokud jde o stopy v terénu a poškozené topoly, nikdo nemohl prokázat, že to nebylo už před údajným přistáním objektu.

Na druhé straně, vyslechnutí dětí speciálními metodami neodhalil žádné známky úmyslného klamu.

Zahraniční ufologové si všimli v příbězích dětí některé jim známé detaily, o kterých děti nemohli vědět.

K zkoumání případu a místa přistání byla použita metoda biodetekce, tedy proutkaření.

Více informací o případu lze nalézt v článcích novin „Komuna“ (7. října a 25. listopadu 1989) a „Molodoj kommunard“ (12. a 14. října 1989), stejně jako v knihách: B. Eletskich: „UFO – fenomén iz bezdny“ (Voroněž, 1990), F. Kiselev – J. Lozocev – V. Martynov – A. Mosolov – G. Silanov: „UFO v Voroněže.“ (Voroněž, 1990)

Dále čtěte: