Zastřelený neandrtálec?

V celé řadě knih (1) a internetových stránek se uvádí, že Britské muzeum (Natural History) v Londýně uchovává lebku neandrtálce,

který žil před 38.000 lety v Broken Hill (dnes Kabwe v Zambii). Lebka, nalezená v roce 1921 má na levé straně kruhový otvor o průměru 8 mm.

Není prý přitom možné, aby otvor byl proveden kopím, a navíc, na opačné straně lebky parietální kost chybí, přesně tak, jako při skutečném zásahu střelou do hlavy. Byly navrženy dvě řešení: buď lebka patřila neandrtálci, který zde žil ještě v posledních stoletích, a byl zastřelen Evropany, nebo pušky existovaly v Africe už v paleolitu.

A skutečnost?

V tomto popisu není prakticky nic pravdivého. Lebka z Broken Hill je daleko starší, 125.000 až 300.000 let. Byla objevena 17. června 1921 švýcarským horníkem Tomem Zwiglaar ve vápencové jeskyni. Jako první nález lidské fosílie v Africe byl poslán Arthuru Smith Woodwardovi (1864-1944) (2), který podle něj pojmenoval nový druh Homo rhodesiensis (Rhodesian Man). (3)

Tolik fakta. A co otvor po kulce? Je jisté, že zranění po „výstřelu“ nebylo smrtelné. Okraje otvoru ukazují, že se zranění začalo hojit. Bylo však zřejmě způsobené infekcí v měkké tkáni nad ním. Málo jedinců by mohlo přežít takový výstřel do mozku. Netřeba říkat, že parietální kost na opačné straně vůbec nechybí, jak se v knihách tvrdí, ale je neporušená. Jedinec možná zemřel v důsledku tohoto zranění, možná absces nebo vřed, který se stal septickým.

Obr. 1,2 Lebka z Kabwe: zastřelený neandrtálec …

Odkazy:

(1) U nás o tom poprvé psal Ludvík Souček v knize „Tušení stínu“. Čs. Spisovatel, Praha, 1974, s.21
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Smith_Woodward
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_rhodesiensis