Ztratil se Armando Valdés?

Jeden z nejznámějších chilských paranormálních případů byl svérázný žert

25.dubna 1977 se odehrál případ, který 30 let vzrušoval mnohé ufology a dostal se do řady knih a článků hlavně v Jižní Americe.

Podle legendy skupina šesti chilských vojáků ten den na jakési vojenské misi u hranic s Bolívií sedělo kolem 4:15 ráno u ohně a další dva vojáci drželi stráž o kousek dál.

Náhle spatřili za horami nějaké světlo. Byly to dva oranžově zářící objekty ve tvaru disku.

Jeden z objektů zřejmě přistál za kopcem, druhý se přiblížil blíže k vojákům. Valdes, který se vzdálil na pár desítek metrů od skupiny a dostal se až pod objekt. Z něj vyšlehl světelný paprsek široký asi 1m a Armando Valdes zmizel. V momentě zmizení Valdese se objekt prudce otočil a vysokou rychlostí odletěl. Ostatní začali poddůstojníka hledat, ale nikde nebyl. Po patnácti minutách se Valdes znovu objevil, jakoby se zhmotnil ve vzduchu. Jakmile se vrátil, tak se snažil vojákům něco říci, ale upadl do bezvědomí. Vojáci zjistili, že Armandovi během jeho nepřítomnosti narostl takový vous, jakoby se neholil přesně pět dní. Další zajímavé zjištění bylo, že jeho hodinky ukazují správný čas, kdy se Valdes objevil, ale datum bylo posunuto přesně o pět dní napřed. Armando Valdes tedy po únosu do UFO zestárl během 15 minut o pět dní.

Valdéz byl převezen do nemocnice a případ se rozletěl po celé zemi. Stal se námětem mnoha článků, dostal se do knih, Valdéz byl zván to TV a inkasoval za svůj příběh značné částky.

V roce 2009 se stal věřícím, a tak se přiznal, že šlo o vtip. Vojáci skutečně sledovali jakési světlo nízko nad obzorem a začali hovořit o UFO. Valdéz se šel vymočit za zeď a počkal 15 minut, přeřídil si datum na digitálních hodinkách a pak skočil ze zdi před vojáky a sehrál bezvědomí a historku o únosu.

Předtím se týden neholil, a protože holení bylo v armádě povinné, podařilo se mu přesvědčit vojáky, že mu vousy náhle narostly.

Přesvědčil je zcela prostě, neboť k oněm vojákům nepatřil, přišel jim naproti v noci, takže mu nikdo vousy nekontroloval. Nešlo totiž o žádnou významnou vojenskou misi, tito vojáci neměli žádné zbraně. Dopravovali pouze seno a oves pro koně na nějaké odlehlé stanoviště.

Světlo, které viděli nad obzorem, byla podle všeho Venuše. Vše ostatní bylo domyšleno a vymyšleno.

V roce 2009 sdělil, že to byl žert, který se mu vymkl z rukou, když o jeho příběh měly zájem jak ufologové, tak i sdělovací prostředky, které z důvodu napjaté politické situace potřebovaly odlehčit atmosféru.