Proč havarovalo Apollo 13 ?

Zdá se, že se podařilo najít skutečnou příčinu nehody kosmické lodi „Apollo 13„…
Badatelé objevili v časopisu Discover Magazine úžasný výzkum amerických vědců, prováděný před odesláním astronautů na Měsíc.

Ukázalo se, že Doris H. Calloway z University of California a Edwin L. Murphy z výzkumné laboratoře katedry pracovníků zemědělství, porovnali stravu amerických astronautů, a doporučenou stravu jak v průběhu vesmírných letů, tak i během cesty na Měsíc.

Jedna z prvních prací byla nazvána „Vodík a metan ve střevech lidí, pojídajících kosmickou stravu.“ (Intestinal hydrogen and methane of men fed space diet). (1)

Cílem studie bylo zjistit, která dieta vyvolává větší nadýmání členů posádky. A v důsledku toho vyšší produkci těchto plynů. To znamená – z astronautů do vnitřního prostoru kosmické lodi nebo do skafandru.

Američtí vědci vážně zkoumali proces, který se v akademických kruzích nazývá flatulence. (1)

Proč tento problém zajímal vědce celkem třikrát během tří let – v letech 1968 až 1971? Ukazuje se, že NASA si byla vědoma toho, že šíření těchto plynů v kosmu není stejné jako na Zemi.

V uzavřeném prostoru kosmické lodi nebo skafandru je flatulence velmi nebezpečný jev. A během letů na Měsíc byla snaha snížit riziko na minimum. Proto byly tyto výzkumy brány velmi vážně, byly vyvinuty odpovídající metody pro posuzování flatulence, byla vydána různá doporučení.

Nebezpečí flatulence je zřejmé. Obsahuje až 47 procent vodíku, 26 procent metanu a 23 procent kyslíku. Stručně řečeno, v omezeném a uzavřeném prostoru je to výbušná směs. Stačí malá jiskra …

Přímým měřením Doris a Edwin zjistili, že strava „S“ podporuje flatulenci, a naproti tomu dieta „F“, ji naopak potlačuje.

Máte-li zájem o čísla, tedy z potravy „S“ astronaut průměrně vyprodukuje 730 ml vodíku a 383 ml metanu. Kdežto při stravě „F-80“ jen 222 ml obojího.

To ovšem jen za normálního atmosférického tlaku, varují vědci. Ale pokud jde o let v omezeném prostoru, tyto hodnoty jsou velmi nebezpečné.

Mimochodem, velmi podezřelá je nehoda na lodi „Apollo 13“ v dubnu 1970. Tehdy explodovala kyslíková nádrž. Šlo zřejmě o vliv flatulence. Došlo k porušení výživových doporučení a k havárii došlo třetí den letu k Měsíci…

Odkazy

(1) Intestinal hydrogen and methane of men fed space diet – PubMed (nih.gov)

(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btry