Obsahuje Voynichův rukopis tajuplné sdělení?

Marcelo A. Montemurro a Damián H. Zanette publikovali v Plos One výsledky statistické analýzy Voynichova rukopisu (1),

podle které rukopis není podvod bez obsahu a smyslu. Není možné ho považovat za nahodilý výběr slov, protože má jednoznačnou strukturu. Obsah textu nicméně dosud známý není.

S tím nesouhlasí lingvista a psycholog Gordon Rugg (2), který v roce 2003 došel k závěru, že Voynichův rukopis není nic než nesmysl a podvod. K provedenému výzkumu obou vědců se vyjádřil na internetových stránkách časopisu (3) a na svém blogu (4).

Upozornil na to, že statistické shody nevylučují podvod. Už Andreas Schinner zveřejnil v roce 2007, že binomické rozdělení délky slov ve VM může být snadno vysvětleno jako nezamýšlený vedlejší účinek falzifikace. Rugg ukázal již dříve v knize „Blind Spot“, a na konferenci ke stému výročí objevení VM v roce 2012, že takové i další statistické shody lze vytvořit i neúmyslně.

Podle něj je kniha jen soubor nesmyslných znaků a krásných ilustrací.

„Bohužel, práce Montemurro a Zanette přidává jen zmatek do již tak složité situace. Je založena na klíčovém tvrzení, která jsou nepřesná nebo zavádějící. Předložila důkazy, které jsou dávno vyvráceny v mnoha předchozích článcích na stejné téma, a lze je vysvětlit hypotézou podvodu,“ říká Rugg na svém blogu.

Odkazy

(1) http://www.plosone.org/
(2) http://hydeandrugg.wordpress.com/
(3) http://www.plosone.org/annotation/listThread.action?root=67489
(4) http://hydeandrugg.wordpress.com/2013/06/23/the-montemurro-and-zanette-voynich-manuscript-article-a-detailed-discussion/

Čtěte dále: