Měl Ježíš manželku?

Senzační dokument předložila profesorka Harvardské bohoslovecké školy Karen Kingová na 10. mezinárodním kongresu koptských studií, který se konal v roce 2012 Římě.
To je medově zbarvený fragment papyru z 4. století našeho letopočtu. Na papyru je text v jazyce dávných Koptů – raných egyptských křesťanů.

Řádky textu obsahují explicitní narážku na to, že Ježíš měl manželku.

Jak píše věstník Harvardké univerzity, jeho rozměr je 4 x 8 cm. Je na něm 8 řádků se stopami devátého, napsané rukou s úlomky vět. Mezi nimi jsou následující slova:

  • „… ne. Marie je hodna toho…“ „… ona se může stát mým následovníkem…“ A dva nejdůležitější útržky: „… a řekl jim Ježíš: Moje žena …“ „… a pokud jde o mě, já žiju s ní žít pro …“

Kdo byla tato žena? Byla to Máří Magdaléna?

Karen L. Kingová (1954) (1) – autorka senzace – nejen že zveřejnila nalezený dokument a upozornila na podivná slova, ale i jej nazvala „Evangelium o manželce Ježíše,“ a ve svých komentářích vysvětluje, že zmínka o rodinném životě Syna Božího v úryvku textu, jehož autor je neznámý, stále nelze považovat za historický důkaz.

I když, jak se zdá, není ani žádný důkaz, že by Ježíš ženatý nebyl.

Jak tvrdí egyptologové, odborníci na papyrus, maximum nalezených koptských papyrů je pravých. Jde tedy zřejmě skutečně o starověký dokument, napsaný ve druhém století našeho letopočtu.

Je dokonce možné, že nalezený text je opravdu „vytažen“ z některého evangelia.

Na zadní straně útržku je totiž také zápis – 6 řádků. V nich, bohužel, je možné číst jen pár slov, ale i ty představují významnou vědeckou hodnotu. Například ukazují, že útržek je ze staré knihy, nikoli ze svitku. Proto obsahuje text na obou stranách.

Původ papyru je neznámý. Nejsou známy ani okolnosti jeho objevu. Karen King dostala tento kousek od soukromého sběratele, jehož jméno nesdělila. Byl to však prý Němec, a papyrus pocházel prý z Horního Egypta.

Ten jej poskytl s dopisem, napsaným na začátku roku 1980 dnes již zesnulým profesorem Gerhardem Fechtem z fakulty egyptologie berlínské university. Profesor považoval text papyru za důkaz, že Ježíš byl ženatý.

Věděl Dan Brown o tomto tajemství?

Věděl o papyru Dan Brown (1964) – autor kontroverzního románu „Da Vinci Code“? (2) Vždyť toto „odhalení“ šokovalo a fascinovälo čtenáře nejvíce. Navíc, že byl ženat s Máří Magdalénou.

Pokud o papyru věděl, je zvláštní, že Brown nepoužil zmínku o papyru ve svém příběhu.

Ale je neméně podivné, a že sporný dokument se nikde neobjevil přes 30 let. Prý byl uschováván v tajnosti jen proto, že se majitel obával vážných neshod s oficiálními dogmaty křesťanství.

Kingová řekla, že výzkum „evangelia manželky Ježíše“, bude samozřejmě pokračovat.

Například, bude podroben expertize inkoust, s nimiž je napsán dokument, aby se skutečně potvrdilo, že je úryvek pravý. Budou použity rentgenové paprsky. Může dojít i k doplnění celého ztraceného textu z fragmentů frází – i takové metody existují. Plný text z malého fragmentu umožní přesnější vyjádření podstaty příběhu.

Kdo ví, možná nějaký sběratel přinese i další kousky „evangelia Ježíšovy manželky.“ A nebo je papyrus padělek? (3)

Odkazy

(1) Karen Leigh King – Wikipedia 

(2) Šifra mistra Leonarda – Dan Brown | Databáze knih (databazeknih.cz) 

(3) Did Jesus Have a Wife? – The Atlantic