Podivné útvary na snímcích z Marsu (4)

UFO na Marsu ?

Snímek, zhotovený sondou Spirit, ukazuje na pohyb jakéhosi létajícího objektu. Je to koráb mimozemšťanů ? Zřejmě ne, v úvahu nejprve připadal meteorit. Až později se zjistilo, že je to orbitální část sondy Viking 2, stále obíhající kolem Marsu.

Joseph Skipper si na snímcích všiml i dalších létajících objektů. Po zvětšení teček na snímcích se ukázaly zajímavé tvary. Dokonce na jednom snímku jsou objekty dva – koule i klasický talíř. Tvary těchto objektů NASA dosud nekomentovala.

Připomíná však tvary těles, které obíhají v prstenci kolem Saturnu. Sonda Cassini ukázala, jak vypadají oběžnice této planety – Atlas a Pan. Oba jsou jako klasické „létající talíře“, o průměru kolem 20 km.

Podle mínění vědců tento tvar vznikl tak, že se kolem kruhového tělesa vytvořil při rotaci prstenec z ledu na rovníku.

Podle:

Mars Anomaly Research Home Page  http://www.marsanomalyresearch.com/