Podivné útvary na snímcích z Marsu (1)

Záhadný černý trojúhelník

Výzkumníci pokračují v nalézání záhadných objektů na sousední planetě …

Americký průzkumník Joseph P. Skipper, tzv. „virtuální archeolog„, který „cestuje“ po sousedních planetách již řadu let. Nachází záhadné úkazy, předměty, a předkládá je veřejnosti.

Zdrojem informací zůstávají oficiální stránky NASA, které zobrazují snímky Marsu. Jsou jich tisíce. A někdo není líný si je občas prohlížet, otáčet je a zvětšovat, a hledat detaily, které vyčnívají z celkového obrazu. Takové, které by tam podle zdravého rozumu neměly být. Třeba nějaké pravidelné geometrické obrazce vyčnívající z obecného chaosu.

Zde na Marsu zahlédl záhadný černý trojúhelník ve vrstvách ledu na severním pólu Rudé planety. NASA mu ani nevěnovala pozornost. Přestože délka objektu je několik set metrů.

Při bližším zkoumání je vidět, že okraje trojúhelníku jsou naprosto rovné, jako by byly narýsovány pravítkem. Jdou kolmo ke stlačené ledové mase. To znamená, že na okolním pozadí objekt jasně vypadá jako cizí těleso. A nic jiného podobného neexistuje…

Jak by takový trojúhelník mohl vzniknout přirozeným způsobem, je pro mysl nepochopitelné.

Fantazie zůstává: buď ledem prosvítá vchod do nějakého tunelu, nebo zde zamrzla mimozemská loď.

Trojúhelníkové UFO na Zemi jsou stále velmi populární… Ale na Marsu?

Pokračování…