Jak to bylo v Kelly

Případ z Kelly-Hopkinsville je v oblasti literatury o UFO už klasika, nad kterým stojí v úžasu jak věřící, tak i pochybovači v oblasti UFO a mimozemšťanů.
Jak známe případ

Billy Ray Taylor, jednadvacetiletý syn farmáře z Kelly ve státě Kentucky, byl první, kdo si povšiml něčeho neobvyklého. Asi kolem sedmé hodiny večer 21. srpna 1955 se šel na dvůr napít vody ze studny a nad hlavou spatřil obrovský létající talíř, který zářil všemi barvami duhy. Talíř se tiše snášel k zemi a nakonec přistál ve vyschlém řečišti několik stovek metrů od něj. Ve stavu nejvyššího vzrušení běžel Billy zpátky do domu a podrobně vylíčil rodině, co viděl. Ti se mu však vysmáli.
Rodinné veselí však netrvalo dlouho. Asi o hodinu později vyburcoval Taylorovi štěkot jejich hlídacího psa. Když otevřeli přední dveře, vřítil se pes vyděšeně dovnitř. Dva z mužů vyšli ven, ozbrojení brokovnicí a puškou kalibru 0,22, a ocitli se tváří v tvář tomu, co způsobilo takový poplach. Po dvoře si vykračovalo stvoření, asi 120 cm vysoké, s velkou kulatou hlavou a obrovskýma zářícíma žlutýma očima. Mělo dlouhé paže, na konci s drápy. Muži nejdříve ztuhli strachem, než se stvoření dostalo až k nim, a vypálili na něj ze svých pušek. Stvoření se převrátilo dozadu a odběhlo se ukrýt mezi stromy, přičemž vřeštilo bolestí.

Stvoření však nebylo samo. Jak se muži odvážili pokračovat, zpozorovali podobného tvora také na střeše domu a také na něj vystřelili. Když Billy Ray zpozoroval, že za roh domu zahýbá další tvor, namířili na něj obě hlavně. Tvor ošklivě zavyl, dal se na ústup a zmizel s ostatními v křoví.
Protože muži vystříleli všechny náboje, šli si dovnitř znovu nabít pušky. Jejich rodiny je však přesvědčili, aby už nechodili znovu ven, a tak zavřeli dveře na závoru, zhasli světla a pouze pozorovali mimozemšťany, jak se potloukají před domem. Chvilku měli klid, ale když bylo jasné, že se tvorové pokoušejí dostat dovnitř, jeden mladší člen rodiny začal být hysterický. A tak nakonec, asi o jedenácté v noci, vyšli vystrašení mužští členové rodiny na dvůr a začali zase střílet. Kryli své ženy a děti, které utíkali k autu a vyrazili na nejbližší policejní stanici v Hopkinsville. Po chvilce je následovali muži v dodávce. Přesto, že šéf místní policie Russel Greenwell nikdy nic podobného neslyšel, povšiml si úzkost rodiny, a protože věděl, že její členové nepatří k lidem, který by pro nic za nic utíkali z vlastního domu, rozhodl se, že celou záležitost prošetří.

Když policie prozkoumala okolí Taylorovy farmy, našla pouze otvory po kulkách. Po údajném UFO nebo mimozemšťanech však nebylo nikde ani stopy. Pobavený Greenwell se vrátil do Hopkinswillu, aby ujistil rodinu, že jí nehrozí už žádné nebezpečí. Ale mýlil se. V časných ranních hodinách, chvilku poté, co se Taylorovi vrátili domů, se nejstarší členka domácnosti, Glenn Lankfordová, posadila s křikem na posteli, když spatřila jednoho mimozemšťana, jak nakukuje oknem do její ložnice.

Křik vyburcoval jejího syna Elmera, který na mimozemšťana vystřelil z okna. Tvor spadl na zem a utekl. V několika následujících hodinách, které chyběly do rozednění, se stvoření objevovala jen příležitostně a Taylorovi je odháněli zbraněmi. V 5.15, těsně před úsvitem, mimozemšťané nadobro zmizeli.

Pro zmatenou rodinu Taylorových tím však celá záležitost nekončila. Během několika následujících týdnů jejich farmu oblehli novináři z různých států, kteří se o incidentu dozvěděli. Rodina se ocitla ve světle veřejného zájmu. Reportéři fotografovali jejich členy, dělali s nimi rozhovory a pak je v tisku vystavili veřejnému posměchu. Žurnalisté obvinili rodinu z toho, že se snažila vydělat peníze na mánii, která se v té době rozpoutala kolem létajících talířů a zachvátila celou americkou veřejnost. Jiní je vylíčili jako negramotné zálesáky. Autoři několika článků napsali, že celá rodina Taylorových musela být úplně na mol.

Co se tedy přesně té noci stalo?

Rodina z Kelly mohla těžko předem počítat s nějakými honoráři. Po dlouhou dobu je obtěžovali novináři a turisté, kteří přinášeli prospěch spíše jejich městu než jim, ale až v perspektivě desítek let.

Mohlo se něco takového předem plánovat?

Je fakt, že se nikdy nenašel žádný hmotný důkaz, který by při přistání létajícího talíře nasvědčoval – nikde nezůstaly otisky po přistání, ani těla, ani krev mimozemšťanů, která by potvrdila, že byli zasaženi.

Pravdou zůstává, že v ten večer jedenáct svědků od sedmi do sedmdesáti let, včetně osmi dospělých nad dvacet let, z nichž všichni podivné bytosti viděli a stejně je popsali jako tvory, kteří se v ničem nepodobají jakémukoli pozemskému druhu.

Jak později poznamenal šéf policie Russel Greenwell: „Něco tyto lidí vyděsilo, něco, co bylo nad jejich chápání.“

Během let, které uplynuly od tohoto údajného blízkého setkání, nevzal nikdy ani jediný člen rodiny Taylorových původní verzi událostí zpět, přesto, že by to možná pomohlo zmírnit veřejný posměch, kterému byli všichni společně vystaveni.

Dr. J. Allen Hynek, vedoucí osobnost ve výzkumu UFO z prvních let ufologie, označil případ v Kelly-Hopkinsville za „absurdní“ a za útok na zdravý rozum.

Případ je také považován za výmysl a svědkové byli při podobě tvorů inspirováni figurkou z románu (1).

Přesto případ jako celek je velmi zajímavý a mnoho vyšetřovatelů jej považují za solidní příklad blízkého setkání třetího druhu.

V rámci přípravy na 50. výročí tamních události v roce 2005 městské úřady najaly na plný úvazek vyšetřovatele anomálních jevů Joe Nickella z Výboru pro skeptické vyšetřování – Committee for Skeptical Inquiry (2) a ten publikoval závěry svého šetření. (3)

Joe strávil několik dnů rozhovorů s dosud žijícími svědky a prošel staré městské záznamy a novinové archivy. Kromě toho, noviny Kentucky New Era publikovaly speciální dvanáctistránkový materiál s názvem „Příchozí z Kelly“, který zahrnoval všechny zprávy, které oznámily událost, spolu s některými retrospektivami.

Případ rozdělil do dvou částí.

Především jde o událost, kterou to všechno začalo. Podle první zprávy v místních novinách Kentucky New Era´s od Joe Dorrise, Billy Ray Taylor viděl jasnou padající hvězdu.

Až v novějších verzích příběhu od různých autorů se objevilo, že Billy Ray sledoval přistání létajícího talíře na zem. A objevily se údaje od jiných svědků z jiných lokalit, kteří také viděli pád ohnivé koule. Dokonce i ve vojenské základně Fort Campbell pozorovatelé hlásili, že jej vidí. To vše bylo považováno za podporu toho, že šlo o UFO.

Co to znamená? Tyto zprávy jsou přesně to, co bychom očekávali, když dojde k pozorování padajícího bolidu nad obydlenou oblastí.

Právě v této době probíhá menší meteorický roj Kappa Cygnids. Je součástí širšího meteorického roje Perseidy.

Další aspekt příběhu, který je považován za důkaz, že se skutečně odehrál, je zapojení letectva Spojených států. Předchozí autoři uvedli, že Air Force potvrdila případ jako neidentifikované objekty“, ale je možné si on-line zjistit, co o tom říká Project Blue Book. V archivu Projektu Modrá kniha, který je k dispozici on-line si o případu v Hopkinsville můžete přečíst, že je považován za falešnou zprávu. (4)

Dále se ukazuje, že údaje o střelbě a panice byla nehorázně přehnaná díky mnoha převyprávěním příběhu.

Čtyři vojenští policisté, kteří doprovázeli policisty v noci, byli z armádní základny, nikoli z letecké základny. Byli vyžádáni pro zvýšení palebné síly kvůli oznámené přestřelce, nikoli jako vojenské potvrzení mimozemské invaze.

Joe Nickell zkoumal policejní zprávy, které si dnes může přečíst každý. Ukazuje se, že policie našla pouze jednu díru v jedné stěně od ráže 0.22 (Lucky Sutton měl brokovnici, a Billy Ray Taylor měl 0,22 cílovou pistoli).

Uvádí se, že řada sousedů hlásila, že slyší nějaké výstřely, po prozkoumání zpráv však slyšeli ve skutečnosti pouze čtyři výstřely, kterým však nevěnovali pozornost.

To však neznamená, že rodina neměla opravdový strach. Nelze popřít, že jejich oznámení na policii bylo naprosto upřímné a že skutečně došlo k něčemu, co je vyděsilo natolik, že prosili o pomoc.

Největší otázka celého případu proto zní – co to bylo za bytosti, které vypadaly jako malí ušatí mimozemšťané?

Francouzský badatel Renaud Leclet v roce 2001 detailně a důkladně zpracoval tento příběh. Ačkoli to může znít cynicky, je prostě příliš mnoho podobností mezi tvory, které rodina popsala a agresivním párem místních velkých sov Bubo virginianus (6), které jsou asi 2/3 metru vysoké. Navzdory zprávám o 12-15 tvorech, členové rodiny sami uvedli, že nikdo neviděl více jak dva tvory současně. Uvědomíme-li si, že dům neměl venkovní osvětlení, vzhled dospělé sovy je v podstatě stejný jako u tvorů popsaných Suttonem a Taylorem.

R. Leclet poznamenal, že během srpna, kdy tyto sovy krmí svá mláďata, jsou velmi bojovné při obhajobě svých hnízd a dokonce zaútočí i na lidi, kteří přicházejí příliš blízko. Loví jednu hodinu po západu slunce.

Je šokující, že za slavným případem z Kelly je pouze pád bolidu a střetnutí s párem sov…

Odkazy:

(1) Proč jsou Marťané malí zelení mužíčkové? KPUFO.CZ, 18. 02. 2012, 
(2) http://www.csicop.org/
(3) Nickell, J. „Siege of ‘Little Green Men’: The 1955 Kelly, Kentucky, Incident.“ Skeptical Inquirer. 1 Nov. 2006, Volume 30, Number 6.
(4) http://www.bluebookarchive.org/
(5) Leclet, R.: Que Cachent le Entites de Kelly/Hopkinsville? Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques. CNEGU, 30 Nov. 2008. Web. 5 Oct. 2012. http://cnegu.info/manuals/KELLYBIS.pdf
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Horned_Owl