Podzemní světy (6)

Legendy o podzemním světě jsou příliš hluboko zakořeněny – patří do trvalé výbavy lidských archetypů, nebo jsou na ústupu?

Podzemí a létající talíře

Když se svět dozvěděl o existenci létajících talířů, byly bezprostředně spojeny s legendami o podsvětí.

Enrique José de Souza, prezident Brazilské Teosofické společnosti, začal šířit, že podzemní říše se nazývá Agharta, a Šambhala – je jeho hlavní město.

„Létající talíře“ – to jsou koráby Agharty, které vylétají z otvorů na severním a jižním pólu. Jeden z učedníků de Souzy, O. Chyudgin, napsal knihu „Létající talíře: z podzemního světa na nebesa“ (1957).

Walter Siegmeister (1901-1965) věnoval „podzemním UFO“ několik brožur, napsaných pod pseudonymem Raymond Bernard. V jedné z nich čteme: „Rus, sloužící v ruské armádě řekl, že jedna jednotka vešla do Lhasy, hlavního města Tibetu, a tam pobyla nějaký čas.

Seznámil se tam s tajnou společností tibetských vegetariánů, kteří pravidelně létali létajícím talířem uvnitř duté Země otvorem na severním pólu, a viděl i talíře, provádějící takové lety.

Řekl, že konečným cílem tibetských lámů a jogínů je připravit svá těla tak, aby je bylo možno vzít na létající talíř a aby byli přijati uvnitř Země, kde obyvatelstvo převážně tvoří tibetští lámové a jogíni z Východu.

Žije tam jen velmi málo lidí ze Západu, protože jsou příliš svázáni k věcem tohoto světa, a lámové a jogíni chtějí uniknout z tohoto světa, aby se ocitli v mnohem lepším světě uvnitř duté Země…

Talíře jsou vyrobeny z vyleštěného niklu, v noci třpytícího se kovu. Obyvatelé podzemí ovládají různé energie, silnější než jaderné energie, které řídí jejich létající talíře. Používají tuto vyšší energii (pro kterou začal používat termín „Vril“ od Bulver-Lyttona) a to samozřejmě pouze pro mírové účely.

Je tam jedna vláda, jeden národ, nejsou rozděleni jako my na povrchu na válčící národy. Tomu napomáhá i to, že všichni mluví stejným jazykem. Předešli nás ve všem. Žijí bez náboženství v našem chápání tohoto slova, dodržují zákony přírody, věří, že je lepší, než věřit v náboženství, s jeho nadpřirozenými bohy a spasiteli jako my a zároveň denně porušovat zákony přírody – jíst maso, mít sex, a tak dále. Tito lidé v podzemí jsou vegetariáni, a všichni žijí v dokonalé čistotě.“

Je sice nejasné, jak „vnitřní svět“, nezanikl, když se jeho obyvatelé vzdali sexu. Možná, že přešli na dělení nebo klonování?

Po stopách Waltera Siegmeistera šel instalatér Cyril Hoskins, známější pod pseudonymem Lobsang Rampa (1910–1981). Napsal, že před mnoha tisíci lety se začala zemská kůra chvět, nastala změna klimatu. To přinutilo kmeny opustit chladné oblasti.

Jeden kmen asi před 25.000 lety dosáhl severního pólu. Oni šli a šli, až zjistili, že slunce vždy visí nad jejich hlavami, nikdy neklesá ani nestoupá. Pak si uvědomili, že jsou uvnitř duté Země a slunce v jeho středu je nějaký přírodní energetický fenomén.

Hoskins tvrdil, že v Tibetu jsou hluboké tunely, přes které může zasvěcenec projít do středu Země a setkat se s představiteli vnitřní civilizace. Takových tunelů je na Zemi mnoho. Ale jen nemnozí ví o existenci tunelů pod egyptskými pyramidami, některých částech Jižní Ameriky, v poušti Gobi.
Všechny tyto pyramidy jsou napojeny na vnitřní svět. Používají se jako majáky, k vysílání signálů do vesmíru pro létající talíře. Většina UFO se objevují z vnitřního světa: jsou znepokojeni z provádění jaderných výbuchů na povrchu Země.

Příliš velké exploze mohou způsobit škody na zemské kůře, a ni se snaží kontrolovat provádění atomového výzkumu v našem světě. V časopiseckém článku v říjnu 1959 Siegmeister popisoval jedno ze setkání „amerických vědců“ s podzemními obyvateli:

  • „Vyšli jsme z domova v 5 hodin ráno, namířili jsme si to k tunelu na vrcholu hory, a dosáhli jsme ho ve tři hodiny. Unaveni jsme zastavili u vchodu do tunelu. Tři dny jsme pak šli tunelem, a jen odhadovali čas a nevěděli, zda je den či noc. Šli jsme spát v 10 hodin v noci, probudili jsme se ve tři hodiny ráno a šli dál.
  • Třetí den tunel začal mírně klesat. Na všech stranách byl dlážděn kamennými bloky. V noci třetího dne šel tunel náhle vyústil do obrovského prostoru, nad kterým bylo něco jako zářící obloha, která ozařovala vše kolem žlutým světlem, jako ve dne.
  • Viděli jsme město s mnoha domy a s lidmi uvnitř. Byli to trpaslíci s dlouhými bílými vousy a dlouhými vlasy. A byly tam i ženy a děti, slyšeli jsme jejich křik. Třetí osoba expedice byla vyděšená, a tak jsme se museli vrátit.“

Eric Norman ve své knize „Podzemní obyvatelé“ (1969) cituje jednoho ze svých dopisovatelů, který popsal starověké podzemní tunely pod Andami:

  • „Nyní jsem přesvědčen, že Země je prostoupena jako úl sítí tunelů, které přechází pod kontinenty a oceány, spojující podzemní města vnitřního světa… Existuje mnoho příběhů o obrovském tunelu, nazvaný „Incká silnice“, jejíž vchod se nachází někde v Peru. Vede na jih více než 1000 kilometrů. Další vchod se nachází v poušti Atacama v Chile. Tunel přechází pod Cuzco, legendárním hlavním městě Peru. Je tu ještě další, menší, velmi dobře skrytý vchod do tunelu v horách v blízkosti Machu Picchu, hlavního města prvního a posledního vládce Inků…
  • Je to největší z tunelů, který spojuje všechny kontinenty. Kromě vstupů v Jižní Americe jsou vstupy ve Spojených státech a v Britské Kolumbii (Kanadě)… je spojen s Tibetem a ještě jedním z vchodů ve Střední Asii. Věřím, že africký vchod je v pohoří Atlas…“

V roce 1991, okultní časopis „Inner Light“ („Vnitřní světlo“), uvedl „rozhovor“ s Shahrúl, obyvatelkou podzemního města Telos, které se nachází pod městem Shasta. Řekla, že Agartha se skládá z více než sta podzemních měst, které jsou vzájemně propojeny sítí podzemních tunelů a vlaků, které jezdí rychlostí 3000 mil za hodinu.

Lodě z podzemního světa lze snadno rozlišit: mají tvar disku nebo doutníku bez výstupků. Kosmické lodě ve tvaru bumerangu nebo trojúhelníku nepatří Aghartě, ale zlým mimozemšťanům.

Na vrcholu této pyramidy výmyslů stojí Ernst Muldašev, který tvrdí, že „projevem technologie Šambhaly a Agharty jsou podle našeho názoru všem známé UFO – létající talíře…

Stavba a základny UFO jsou pod zemí v Šambhale a Aghartě a východ na povrch země a vstup do podzemí se děje cestou dematerializace UFO … Možná, že vstup do Šambhaly existuje, ale to zřejmě nebude hrát rozhodující roli – schopnost dematerializace a materializace znamená, že se lze plně obejít bez vchodu do podzemního úkrytu.“

Pokračování