Antarktická pyramida?

Na počátku roku 2015 se v médiích a na internetu objevila zmínka o objevu další obří pyramidy v Antarktidě, o výšce kolem 500 metrů. Zpráva způsobila samozřejmě v táboře nadšenců patřičný rozruch…

Ironií je, že k vytvoření těchto a dalších „pyramidových struktur“ v Antarktidě se neúčastnili žádní mimozemšťané, ani obři ani Illumináti, natož předkové faraónských dynastií.

Winsonovo pohoří, kde si „virtuální archeologové“ všimli další „pyramidy“, je součástí horského systému Ellsworth, které se zvedá do výšky 5140 metrů nad mořem, přičemž téměř 4 kilometry výšky tohoto horského systému, se pevně nachází v masívu antarktického ledu.

Jde o to, že všechna pohoří západní Antarktidy, vznikla během alpského vrásnění a je geologickým prodloužením jihoamerických And.

Samozřejmě, že tyto 500 metrů vysoké „hory-pyramidy“, které vidíme, jsou pouze nejvyšší vršky hřebene, „anomální“ pouze v ostrých tvarech, což je jen díky mladého geologického věku tohoto horského systému. Čím starší hory jsou, tím více jsou jejich vrcholy a vůbec obrysy zaoblené.

Zbývá dodat, že jen 34 kilometrů severozápadně od „antarktické pyramidy“ se nachází letiště a stejnojmenná sezónní stanice „Union Glacier Camp“, kde od listopadu do ledna, když počasí dovolí, přilétají z chilského letiště v Punta Arenas polární turisté, badatelé a výzkumníci, zabývající se extrémní turistikou na horském systému Ellsworth. Je ironií, že jedna z nejoblíbenějších tras vede těsně kolem „pyramidy“, a díky tomu existují desítky fotografií tohoto geologického útvaru, vystupujícího přímo ze země a téměř se všemi jeho stranami.

Je samozřejmé, že horolezci, kteří viděli již mnoho horských masívů naší planety, by si okamžitě všimli jakéhokoliv netypického rysu nějaké „pyramidální“ formace, ať už geologické nebo umělé.

Základem konspiračních teorií pyramidálních nadšenců je, že pyramida je postavená na principu zlatého řezu, má řadu abnormálních (a vlastně stále ještě nedostatečně prozkoumaných) vlastností, jako je zpomalení nebo potlačení životního cyklu mikroorganismů, způsobuje změny růstu a vývoje biologických organismů, krystalizačních procesů a různých vlastností materiálů.

Jsou to právě tyto údajné vlastnosti, které nadšenci používají jako argument, proč byly pyramidy postaveny, vedle množství dalších fantasmagorických teorií. Není ani nijak zvláštně orientovaná.

Závěr je jednoznačný – útvar je zcela přirozený a nijak se neliší od okolních horských vrcholů. Neexistují žádné objektivní důkazy o jeho anomálnosti nebo „pyramidové struktuře“.

Koordináty: Winsonův vrchol, Chile, GPS: -79.9771684, -81.9601081

Podle: Gusca, V.: Antarktičeskaja pyramida. NectonLab.Org.