Problém propadlých kontinentů

Jednoduše řečeno, kontinenty nevystupují a nezapadají do oceánů; jsou složeny z tektonických desek, pohybující se po Zemi velmi pomalu a v různých směrech.

Jak se pohybují a naráží na sebe, způsobují zemětřesení a tvorbu pohoří. Jedna deska se může tlačit pod další, pomalu se vstřebává zpět do pláště (jak se to děje, např. u Los Angeles), nebo sousední desky se mohou pohybovat v opačných směrech, což způsobuje zemětřesení.

Obr. Tektonické desky na Zemi

V žádném z těchto scénářů kontinent sám nezmizí pod oceánem; buď kolize vytváří nové horské hřebeny (např. Himálaj), nebo jedna deska pohřbí pod sebou jinou desku.

Atlantida

Je samozřejmě možné, že malá pevnina kdysi existovala v Atlantském oceánu kolem Azorských ostrovů v době, kdy hladina moře byla mnohem nižší než dnes, ale to neodpovídá velikosti rozměrů Platónovy Atlantidy.

Nemůžeme mít obojí: jestliže měl Platón pravdu o existenci Atlantidy, zůstává naším jediným zdrojem informací o ní. Takže pokud chceme najít Atlantidu, je naprosto nutné spoléhat na jeho popis v každém detailu, jinak to není Atlantis.

Neznámá civilizace v Andách, v Severním moři, na ostrově Santorini, v Zimbabwe nebo v Antarktidě, nebo jinde než v Atlantickém oceánu, znamená najít něco jiného než Atlantidu, a není to řešení této záhady.

Mu

Tvrzení Churchwarda, že Mu byl ostrovní kontinent v Pacifiku je úplný nesmysl. Pacifik je nejhlubší z oceánů a má nejtenčí kůru na celé části zemského povrchu. V Tichomoří nejsou ani žádná ponořená horstva kolem ostrovních skupin (jako v Atlantiku u Azorských ostrovů). Churchwardova Mu zde prostě nemohla existovat.

K dispozici je větší problém.

Pokud jsou dnešní známé civilizace pozůstatkem oné „ztracené“ civilizace, která dříve existovala na nějakém kontinentu, ponořeném do oceánu nebo na kontinentálním šelfu, ponořeném dnes pod stoupající hladinou moře, je potřeba se ptát:

Kde se ta ona dosud neznámá civilizace vzala? Kde a jak se vyvíjela? Pokud, samozřejmě, tato civilizace nepocházela z vesmíru…

Další problém je i v tom, že po oné předchozí civilizaci by musely zůstat stopy nejen v podobě mýtů a legend, ale i v materiální kultuře. Ale co nejhlavnější – zdroje surovin byly až do příchodu naší civilizace netknuté…