Geoglyfy v Kazachstánu

Kazachstánské geoglyfy jsou viditelné na družicových snímcích
Archeologové z Kostanajské university v Kazachstánu a University ve Vilniusu zkoumali obrovské záhadné kresby nalezené na povrchu země v Torgajské dolině na jihu Kostanajské oblasti v Kazachstánu. Zatím ale nedokázali určit jejich účel. Jediná možnost – starověcí lidé používali tyto kresby pro rituální účely.

Geoglyfy byly objeveny již v roce 2007 na fotografiích „Google Earth“. Zvláště zajímavý je obrovský kříž, podobný svastice o průměru 90 metrů.

Kromě Torgajské svastiky je zde ještě 8 geoglyfů – Uštogajský čtverec ( je vytvořen ze 101 valů o rozměru 280 x 280 m), Ekidinský kříž (z mohyl), dva Ašitastinské kříže, čtverec, kruh a dvě linie.

I když obrazce neznázorňují nějaké zvíře nebo složitější tvary, jsou přesto velmi zvláštní. Na rozdíl od planiny Nazca jsou vytvořeny z mohyl a valů. Některé mají až stovky metrů. Vzhledem k tomu nejsou ze země zřetelné – pouze z větší výšky.

Je zjevné, že jsou vytvořeny lidmi. Jejich stáří se odhaduje od 2 do 10 tisíc let.

Na místo směřovalo už několik vědeckých expedic. Na podrobný výzkum se shánějí potřebné finance, i ze soukromých zdrojů s cílem upozornit na lokalitu vědeckou veřejnost a zabránit možnému poškození valů.